Menció Doctor Internacional

Per obtenir aquesta acreditació s’han de complir els requisits següents:

 • Durant el període de formació necessari per obtenir el títol de doctor, s’ha de fer una estada mínima de tres mesos fora de l’Estat Espanyol en una institució d’ensenyament superior o centre de recerca de prestigi, en què s’hagin cursat estudis o fet treballs de recerca.
  Aquesta estada pot ser fragmentada, sempre que el total de temps sigui igual o superior a tres mesos, però s’ha d’haver fet en una mateixa institució.
  El període de formació es considera des de la teva admissió al doctorat.
  Es recomana la contractació de l'assegurança complementària de mobilitat conjuntament amb la matrícula del curs en què es farà l'estada.
 • Que una part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, s’hagi redactat i es presenti en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en aquell camp de coneixement, diferent de qualsevol de les llengües oficials de l’Estat espanyol.
  Aquesta norma no és aplicable quan les estades, els informes i els experts procedeixin d’un país de parla hispana (diferent d'Espanya). Per procedència s'entén la pertinença dels experts a una institució d'educació superior o centre d'investigació.
  Les conclusions i el resum traduïts han d’estar enquadernats en la mateixa tesi doctoral i degudament identificats a l’índex.
 • Que un mínim de dos experts doctors que pertanyin a alguna institució d’ensenyament superior o institut de recerca no espanyol hagin emès informe sobre la tesi doctoral.
 • Que almenys un expert pertanyent a alguna institució d’educació superior o centre de recerca no espanyols, amb el títol de doctor, i diferent del responsable de l’estada esmentada al primer apartat, hagi format part del tribunal avaluador de la tesi doctoral.

Hi ha situacions d'incompatibilitats entre les persones que signen aquests documents. Pots consultar-ne un resum aquí.

Abans d'iniciar la teva estada cal que contactis amb l'INSS (Seguretat Social) per saber si la teva estada requereix d'algun tràmit o requisit especial per poder gaudir de cobertura assistencial a l'estranger. Si l'INSS t'ho requereix, hauràs de fer les gestions corresponents.


Tramitació

Incloure l'estada al document d'activitats (Sigma), indicant l'opció "menció doctor internacional" i adjuntant un certificat emès per la institució d'acollida, en el seu paper oficial i en el qual s'indiquin les dates d'inici i final de l'activitat a més de la persona que t'ha tutoritzat. El/la director/a de tesi ha de validar aquesta activitat (consulta el tutorial).

Indicar al full de dipòsit de la tesi que es sol·licita la menció.

Presentar a l’Escola de Doctorat, conjuntament amb el dipòsit de la tesi, la documentació següent (recordeu que és imprescindible sol·licitar cita prèvia):

Reserva cita prèvia a l'Escola de Doctorat

 • Sol·licitud de Menció Doctor/a Internacional, signada pel sol·licitant i pel coordinador/a del programa de doctorat (model descarregable al final d'aquesta plana).
 • Dos informes d’experts (model descarregable al final d'aquesta plana).

La Junta Permanent de l'Escola de Doctorat avaluarà la documentació i podrà sol·licitar els informes complementaris que consideri convenient.

La resolució de la Menció es realitzarà aproximadament una setmana després de la defensa de la tesi. Un cop rebuda la resolució, es podrà sol·licitar el títol de Doctor/a.

La menció s'inclourà a l'anvers del títol de doctor/a.


Idiomes dels documents

El documents que s'han d'aportar en aquest procediment han d'estar redactats en català, castellà o anglès.

Documents expedits en francès, italià i portugués: s'accepta una traducció efectuada pel Servei de Llengües de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Documents en altres idiomes: s'han d'acompanyar de la traducció al català o el castellà, que ha de fer-la un traductor jurat, degudament autoritzat o inscrit a Espanya. En aquest enllaç trobaràs un llistat de traductors jurats.

 

Si no has trobat en aquesta pàgina la informació que necessites, pots contactar amb l'Escola de Doctorat a través de l'adreça ed.comissions@uab.cat (si envies un correu electrònic, cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms).

 

Sol·licitud de Menció Doctor Internacional (MS Word, )
Model d'Informe per a la Menció Doctor Internacional (MS Word, )