Equivalència de títol estranger de Doctor/a

El procediment d'equivalència d'un títol estranger de Doctor/a al títol universitari oficial espanyol de Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona consta de dues fases:

1- Estudi d'equivalència de títol estranger de Doctor/a
2- Expedició de la credencial acreditativa d'equivalència