Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona

Doctorat en Bioinformàtica

Un programa de doctorat únic a Catalunya, promogut per l'associació Bioinformatics Barcelona i amb la participació de vuit universitats catalanes, en una àrea de gran demanda d'investigadors i de professionals.

Inici

Fitxa de l'estudi

Tipus de doctorat
Doctorat Interuniversitari
Nombre de places
14
Preu
aprox. 540 €/curs Vegeu el detall del preu del doctorat
Idiomes en què es pot realitzar la tesi
Anglès
Universitats o institucions reponsables
 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Universitat Politècnica de Catalunya
 • Universitat de Girona
 • Universitat de Lleida
 • Universitat Oberta de Catalunya
 • Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
 • Universitat Rovira i Virgili
 • Universitat de Barcelona
Institucions que hi col·laboren

Institut de Biotecnologia i de Biomedicina de la UAB (IBB)

Associació Bioinformatics Barcelona (BIB)

Àmbits de coneixement
 • Ciències
 • Enginyeries

Per què fer aquest doctorat?

La bioinformàtica és una disciplina transversal en ràpida expansió tant en el món acadèmic com professional. El creixement exponencial de la quantitat (i qualitat) de dades biològiques disponibles en diferents àrees i la millora constant de les tecnologies que ens permeten analitzar aquestes dades i extreure'n coneixements i models, han fet de la bioinformàtica una especialitat essencial en pràcticament qualsevol àmbit de les ciències de la vida i de la salut, generant una explosió en la demanda d'experts en bioinformàtica. 

 

Amb l'objectiu de completar una potent trajectòria formativa en aquest àmbit, amb capacitat per atraure els millors estudiants i convertir-los en els millors investigadors i professionals, el programa de doctorat en Bioinformàtica integra experts de vuit universitats catalanes i diversos centres de recerca. El programa també compta amb la participació de l'associació Bioinformatics Barcelona (BIB) que agrupa universitats, centres de recerca i empreses amb l'objectiu de posicionar Catalunya com un referent europeu en bioinformàtica. 

 

A diferència d'altres doctorats més generals, el programa de doctorat en Bioinformàtica, únic a Catalunya, et distingeix i et visualitza com a especialista en bioinformàtica, amb un títol que t'acredita com a doctor per vuit de les universitats catalanes.

Sortides professionals

La formació investigadora d'alt nivell en bioinformàtica prepara l'estudiant per a un ampli ventall de sortides professionals a més de l'acadèmica, existint una demanda cada vegada més gran de professionals amb aquest nivell formatiu per part d'hospitals i d'empreses farmacèutiques, biotecnològiques i agroalimentàries.

Les empreses d'aquests sectors són en general molt actives en recerca, desenvolupament i innovació, ja que aquesta és una activitat essencial per mantenir o millorar el seu nivell competitiu.

Vídeo presentació del doctorat

Coordinador/a

Maria Margarita Julià Sapé

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

 • El/la coordinador/a del programa de doctorat
 • Un/a representant de cada una de les altres universitats implicades en el programd de doctorat
 • Un/a representant de l'Associació Bioinformatics Barcelona (BIB)

Contacte administratiu

Institut de Biotecnologia i de Biomedicina
Contacte: Lourdes Benítez / Núria Font
doctorat.bioinformatica@uab.cat

Qualitat

Bioinformàtica - Acreditació AQU

Línies de recerca i direcció de tesi

Llistat de tutors/es i/o directors/es externs

 

Línia de Recerca: Bioinformàtica Estructural i Farmacoinformàtica

  Tutor/a - Director/a Universitat/Centr/Institut     Categoria Recerca (codi ORCID)  
  Ansótegui Gil, Carlos José UdL Catedràtic d'Universitat 0000-0001-7727-2766
Fernández Fuentes, Narcís UVic-UCC Ramon y Cajal 0000-0002-6421-1080
García Vallvé, Santiago URV Professor Lector 0000-0002-0348-7497
Gauallar Tasies, Víctor ICREA, BSC Professor d’Investigació ICREA 0000-0002-4580-1114
Olivella García, Mireia UVic-UCC Titular Universitat 0000-0002-6035-3399
Osuna Oliveras, Sílvia ICREA, UdG Professora d’Investigació ICREA 0000-0003-3657-6469
Pérez González, Juan Jesús UPC Catedràtic d'Universitat 0000-0002-0748-8147
Pujadas Anguiano, Gerard URV Titular Universitat 0000-0003-2598-8089
Villà Freixa, Jordi UVic-UCC Catedràtic Contractat 0000-0002-6359-3929
 

Línia de Recerca: Biologia de Sistemes i Sintètica

  Tutor/a - Director/a Universitat/Centr/Institut Categoria Recerca (codi ORCID)
  Aloy Calaf, Patrick ICREA, IRB Barcelona Professor d’Investigació ICREA 0000-0002-3557-0236
Alves, Rui UdL, IRB Lleida Professor Agregat 0000-0002-8112-5184
Echebarría Domínguez, Blas UPC Professor Agregat 0000-0003-0503-1781
Ferrer i Cancho, Ramon UPC Professor Agregat 0000-0002-7820-923X
Marín Sanguino, Alberto UdL, IRB Lleida Investigador distingit Beatriz Galindo     0000-0001-8728-7689
Pržulj, Nataša ICREA, BSC Professora d’Investigació ICREA 0000-0002-1290-853X
Vehí Casellas, Josep UdG Catedràtic d'Universitat 0000-0001-6884-9789
 

Línia de Recerca: Ciència de Dades en Bioinformàtica i Informàtica Biomèdica

  Tutor/a - Director/a Universitat/Centr/Institut Categoria Recerca (codi ORCID)
  Bach Faig, Anna UOC Professora Lectora 0000-0001-8861-8013
Carrión Ribas, Carme UOC Professora Lectora 0000-0003-1479-7551
Casas Roma, Jordi UOC Professor Agregat 0000-0002-0617-3303
Civit Vives, Sergi UPC Titular Universitat 0000-0002-2511-4579
de la Cruz Montserrat, F. Xavier ICREA, VHIR Professor d’Investigació ICREA 0000-0002-9738-8472
Guimerà Manrique, Roger ICREA, URV Professor d’Investigació ICREA 0000-0002-3597-4310
Jané Campos, Raimon UPC, IBEC PDI 0000-0002-6541-8729
Jorba Esteve, Josep UOC Professor Agregat 0000-0002-5810-4748
Juan Pérez, Ángel Alejandro UOC Catedràtic d'Universitat 0000-0003-1392-1776
Lapedriza García, Àgata UOC Professora Agregada 0000-0002-5248-0443
López Ibáñez, Beatriz UdG Titular Universitat 0000-0001-9210-0073
Martí Marly, Robert UdG Professor Agregat 0000-0002-8080-2710
Masip Rodó, David UOC Professor Agregat 0000-0001-7898-1847
Masoller Alonso, Cristina UPC Catedràtic Contractat 0000-0003-0768-2019
Moreno Ribas, Antonio URV Catedràtic d'Universitat 0000-0003-3945-2314
Oliver Malagelada, Arnau UdG Professor Agregat 0000-0002-0115-0647
Perera Lluna, Alexandre UPC Professor Agregat 0000-0001-6427-851X
Prados Carrasco, Ferran UOC Professor Agregat 0000-0002-7872-0142
Reverter Comes, Ferran UB Professor Agregat 0000-0002-9489-3350
Riera Terrén, Daniel UOC Professor Agregat 0000-0002-4718-7234
Sales Pardo, Marta URV Catedràtic Contractat 0000-0002-8140-6525
Solé Casals, Jordi UVic-UCC Catedràtic d'Universitat 0000-0002-6534-1979
Solsona Tehàs, Francesc UdL Catedràtic d'Universitat 0000-0002-4830-9184
Vellido Alcacena, Alfredo UPC Professor Agregat 0000-0002-9843-1911
  Ventura Royo, Carles UOC Professor Investigador 0000-0002-3055-339X
 

Línia de Recerca: Modelització Matemàtica i Ciències de la Computació en Bioinformàtica

  Tutor/a - Director/a Universitat/Centr/Institut Categoria Recerca (codi ORCID)
  Arenas Moreno, Alejandro URV Catedràtic d'Universitat 0000-0003-0937-0334
Casanellas Rius, Marta UPC Professora Agregada 0000-0002-1724-8358
Dempere Marco, Laura UVic-UCC Titular Universitat 0000-0003-2602-1902
Gómez Jiménez, Sergio URV Titular Universitat 0000-0003-1820-0062
Gómez Melis, Guadalupe UPC Catedràtica d'Universitat 0000-0003-4252-4884
Graffelman, Jan UPC Titular Universitat 0000-0003-3900-0780
Guillamon Grabolosa, Antoni UPC Titular Universitat 0000-0001-8268-4503
Sorribas Tello, Albert UdL, IRB Lleida Catedràtic d'Universitat 0000-0002-7407-4075
Valiente Feruglio, Gabriel Alejandro     UPC Titular Universitat 0000-0001-9194-2703
Vegas Lozano, Esteban UB Titular Universitat 0000-0002-6869-4075
 

Línia de Recerca: Òmiques i Genètica Computacional

  Tutor/a - Director/a Universitat/Centr/Institut Categoria Recerca (codi ORCID)
  Calle Rosinaga, Maria Luz UVic-UCC Catedràtic d'Universitat 0000-0001-9334-415X
Correig Blanchar, Francesc Xavier URV Catedràtic d'Universitat 0000-0002-6902-3054
de Cid Ibeas, Rafael F. IGTP Investigador contractat 0000-0003-3579-6777
García Marín, José Luís UdG Titular Universitat 0000-0001-9976-5211
López Bigas, Núria ICREA, IRB Barcelona Professora d’Investigació ICREA 0000-0003-4925-8988
Messeguer Peypoch, Xavier UPC Titular Universitat 0000-0001-7430-4857
Roig Mateu, Concepció UdL Titular Universitat 0000-0003-3029-3820
Sánchez Gracia, Alejandro UB Professor Lector 0000-0003-4543-4577
Sánchez Pla, Alexandre UB Titular Universitat 0000-0002-8673-7737
Supek, Fran ICREA, IRB Barcelona Professor d’Investigació ICREA 0000-0002-7811-6711
Torrents Arenales, David ICREA, BSC Professor d’Investigació ICREA 0000-0002-6086-9037
Valencia Herrera, Alfonso ICREA, BSC Professor d’Investigació ICREA 0000-0002-8937-6789
Yanes Torrado, Óscar URV Investigador contractat CIBER 0000-0003-3695-7157

La direcció i la tutoria de tesi

La direcció de tesi

El director o la directora de la tesi doctoral

En el moment de fer la proposta d'admissió, la comissió acadèmica del programa de doctorat assigna a la persona doctoranda un/a director/a de tesi, el/la qual serà el màxim responsable de la coherència i la idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el camp de la temàtica de la tesi i de guiar la planificació i l’adequació de la investigació d’acord amb la d’altres projectes i activitats en què s’inscrigui.

La designació del/la director/a de tesi pot recaure sobre qualsevol doctor/a espanyol/a o estranger/a, amb experiència investigadora acreditada, i amb independència de la universitat, el centre o  la institució on presti els seus serveis. Tanmateix, cada programa de doctorat pot fixar, si escau, criteris addicionals necessaris per poder actuar com a director/a de tesi doctoral.

Les responsabilitats assignades al/la director/a de tesi són les següents:

 • Procurar que el projecte tingui un caràcter formador, original, innovador i que sigui viable en els terminis que estableix la normativa, com també que sigui coherent amb el grup o la línia de recerca al qual es vincula.
 • Acordar el pla de supervisió de la feina d’investigació i planificar reunions regulars. El/La director/a estableix les evidències documentals de cada reunió (comunicacions escrites, missatges, actes, paper manuscrit, etc.), a fi de poder acreditar la freqüència de les reunions.
 • Assessorar el/la doctorand/a en la investigació, en general, i en la preparació de la tesi, en particular.
 • Indicar al/la doctorand/a les activitats formatives més adients per a la seva recerca quan el programa de doctorat les prevegi i signar-ne el document d’activitats.
 • Facilitar al/la doctorand/a la participació en les activitats de formació específica i transversal determinades pel programa de doctorat, d’acord amb allò que s’estableix en el document de compromís.
 • Signar els documents de compromís i d’activitats del/la doctorand/a.
 • Assistir el/la doctorand/a en la definició del projecte de la seva investigació doctoral que, eventualment, culminarà en la tesi doctoral.
 • Revisar i signar el pla de recerca de la tesi.
 • Comprometre’s a supervisar amb regularitat, d’acord amb la freqüència establerta en el document de compromís, el pla de recerca del/la doctorand/a, orientar-lo/a i enfocar el projecte mentre es desenvolupa.
 • Procurar que el/la doctorand/a vagi prenent la iniciativa i guanyant autonomia al llarg del projecte.
 • Assistir el/la doctorand/a per solucionar els diferents aspectes relacionats amb la investigació i establir-ne els detalls concrets, així com els mitjans requerits i, si escau, el disseny experimental.
 • Comunicar al/la doctorand/a tots els mitjans que li ofereix la Universitat que siguin d’importància per al desenvolupament de la seva investigació i facilitar-li’n l’accés.
 • Elaborar els informes preceptius per a la comissió de seguiment.
 • Llegir, corregir i comentar el manuscrit de la tesi amb anterioritat a la data pactada per al dipòsit, sempre que el/la doctorand/a hagi proporcionat l’exemplar amb una antelació raonable.
 • Assegurar-se que el/la doctorand/a coneix els requeriments administratius i acadèmics per a l’avaluació i defensa de la tesi, com també els límits temporals corresponents a tot el procés.
 • Comunicar al/la doctorand/a les normes de seguretat en el treball, si escau.
 • Comunicar al/la doctorand/a qualsevol norma o aspecte ètic que puguin tenir relació amb la seva investigació. 

El nomenament del/la director/a de tesi es pot modificar en qualsevol moment del període de realització del doctorat: d’una banda, i sempre que hi concorrin raons justificades, el/la director/a de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi (en aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat proposa al/la doctorand/a un/a nou/va director/a); de l’altra, una vegada escoltat el/la doctorand/a, i si també hi concorren raons justificades, la comissió acadèmica del programa de doctorat també pot modificar el nomenament del/la director/a de tesi.

Directors/es de tesi doctoral aliens al programa de doctorat

El/La director/a de tesi doctoral que no sigui professor/a de la UAB i que no estigui incorporat/da com a director/a en el programa de doctorat ha d'acreditar el títol de doctor/a i experiència investigadora, això és, la informació específica de les seves publicacions, els projectes de recerca en què hagi col·laborat i tota aquella informació rellevant en relació amb la línia de recerca proposada pel programa de doctorat. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar, un cop avaluada la idoneïtat del/la doctor/a esmentat/da anteriorment, la incorporació al programa de doctorat com a possible director/a de tesi (o bé la seva assignació com a director/a d’una sola tesi doctoral).

Cada programa de doctorat ha d’establir quins altres professors/es —com ara professors/es associats/des o col·laboradors/es docents que no estiguin inclosos/es en el programa— poden dirigir tesis.

Codirecció de la tesi doctoral

La tesi doctoral pot ser codirigida per altres doctors/es quan hi concorrin raons d’índole acadèmica (com ara, la interdisciplinarietat temàtica o els programes desenvolupats en col·laboració nacional o internacional), amb l’autorització prèvia de la comissió acadèmica del programa de doctorat. Aquesta autorització pot ser revocada amb posterioritat si, segons el parer de la comissió acadèmica, la codirecció no beneficiés el desenvolupament de la tesi doctoral.

Una tesi doctoral la poden codirigir, com a màxim, tres doctors/es.

Nombre màxim de tesis doctorals per director/a

Un/a mateix/a director/a pot dirigir, com a màxim, cinc tesis doctorals simultàniament. La direcció  de la tesi doctoral finalitza en el moment de la defensa de la tesi o de la baixa definitiva del/la doctorand/a. A l’efecte del reconeixement de la dedicació docent i de recerca, en cas de codirecció cal comptabilitzar la fracció corresponent a parts iguals.

Reconeixement a la direcció de tesi

Un aspecte essencial per fomentar la direcció de tesis és garantir que aquesta tasca sigui reconeguda i valorada; una garantia que ofereix la normativa de la UAB. L’aprovació del Model de Dedicació Acadèmica del Professorat de la UAB, per acord del Consell de Govern el 13 de desembre de 2017, va suposar una millora significativa del sistema de còmput i reconeixement de les tasques de direcció. En l’article 10.3 s’explicita que el director o directora d’una tesi doctoral rep un reconeixement equivalent a 100 hores per tesi dirigida. En cas que en la direcció hi participi més d’una persona, aquest reconeixement es reparteix a parts iguals.
 

La tutoria de tesi

En el moment de l'admissió, la comissió acadèmica del programa de doctorat assigna al/la doctorand/a un/a tutor/a acadèmic. El/La tutor/a acadèmic/a ha de ser un/a doctor/a amb experiència investigadora acreditada, vinculat/da al programa de doctorat en què ha estat admès/esa el/la doctorand/a.

El/La tutor/a acadèmic/a té assignades les obligacions i la dedicació següents:

 • Assegurar la coherència entre les tasques del/la doctorand/a i les del/la director/a i el seu grup de recerca.
 • Vetllar per la interacció del/la doctorand/a amb  la comissió acadèmica del programa de doctorat.
 • Vetllar per l’adequació de la formació del/la doctorand/a i l’activitat investigadora amb els principis del programa i de l’Escola de Doctorat.
 • Signar els documents de compromís i d’activitats de/lal doctorand/a.
 • Revisar i signar el pla de recerca del/la doctorand/a.
 • Elaborar els informes preceptius per a la comissió de seguiment.


La comissió acadèmica del programa pot establir, per als casos que sigui possible, que el/la tutor/a acadèmic/a sigui també el/la director/a de tesi.

Es pot modificar el nomenament del/la tutor/a acadèmic/a en qualsevol moment del període de realització del doctorat: d’una banda, un cop escoltat/da el/la doctorand/a i sempre que hi concorrin raons justificades; de l’altra, un/a tutor/a de tesi també pot renunciar a la tutorització de la tesi doctoral, si hi concorren també raons justificades. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha de  proposar al/la doctorand/a un/a nou/va tutor/a.

Admissió

Sol·licitud d'admissió

Admissió

Els programes de doctorat de la UAB són presencials.

La persona candidata que vol accedir a un programa de doctorat ha de sol·licitar-ne l’admissió a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat mitjançant una aplicació informàtica i seguir el procediment establert per la coordinació o la gestió administrativa responsable del programa de doctorat en aquesta mateixa pàgina pel que fa a la proposta de tutor i director de la tesi.

Trobaràs més informació sobre el tutor acadèmic i el director de la tesi a l'apartat "Línies i direcció".

Abans d'iniciar la sol·licitud comprova els requisits d'accés, la documentació per a l'admissió que hauràs d'escanejar i el calendari d'admissió.

Si vols sol·licitar l'accés al doctorat, tingues presents els apartats que hauràs de completar en l'aplicació de sol·licitud.

La persona candidata també haurà de proposar si vol fer la tesi a temps complet o o a temps parcial. Trobaràs més informació en aquesta pàgina.

Et recomanem que consultis aquest vídeo abans d'iniciar la sol·licitud:


 

Resum dels passos que cal seguir en l'aplicació

 1. Per accedir a l'aplicació necessites un número d'identificació universitària (NIU) i una contrasenya. Per obtenir-los:
  • Si no ets estudiant de la UAB, introdueix les teves dades identificatives per registrar-te.
  • Si ja ets o has estat estudiant de la UAB però no recordes el número d'identificació universitari (NIU) i/o no recordes la contrasenya, torna a introduir totes les dades identificatives per tal de recuperar-los.

 2. Selecciona el doctorat que t'interessa.

 3. Introdueix les dades personals i acadèmiques (i, si escau, la línia de recerca en la qual vols treballar) en els diferents apartats de la sol·licitud. El teu nom i cognom(s) han de ser els que consten al teu DNI, passaport, NIE o document d'identitat del teu país.

 4. Escaneja els documents necessaris personals i acadèmics i adjunta'ls a la sol·licitud. Els documents s'adjunten en format .pdf, .jpg o .doc (màxim 4 MB).
  1. Consulta abans la fitxa del programa de doctorat que has escollit. A la pestanya d'Admissió trobaràs l'apartat de Documentació.
  2. Prepara els documents. Consulta com ha de ser la documentació dels estudis cursats i personal, per adjuntar-la.
   Si és un requeriment del programa, també hauràs d'incorporar, omplert i signat, un document fent constar el vistiplau del/la teu/va director/a / tutor/a (si el/la director/a és extern/a a la UAB, primer caldrà que quan facis la preinscripció comprovis si ja consta com a director/a intern/a -cal fer la cerca (lupa) del director/a per cognoms i si el trobes amb codi, l'has de seleccionar atès que ja està donat d'alta-). Consulta a la fitxa del teu programa l'apartat de documentació que trobaràs a la pestanya 'Admissió' per veure si el programa disposa d'un model específic de document.
   El fet de no incloure documents sol·licitats en cadascun dels apartats específics de l'aplicació pot comportar la denegació de la teva sol·licitud.
  3. Connecta't a sia.uab.cat, fes la sol·licitud i adjunta la documentació necessària.
   
 5. Recorda que hauràs de presentar aquesta mateixa documentació d'accés per fer la matrícula. Consulta aquest enllaç per a més informació.

 6. Si vols, et pots descarregar el comprovant de la sol·licitud d'admissió. Les resolucions de les sol·licituds les rebràs mitjançant el correu electrònic que hagis indicat a la sol·licitud de preinscripció. Si necessites una admissió avançada motivada per una beca, cal que ho indiquis al camp d'observacions i indiquis per a quina beca. La coordinació del programa, en funció de la situació, resoldrà la teva admissió anticipada, si escau.

Consulta algunes indicacions que et poden ser útils per fer la preinscripció online:

Recorda que has d'indicar a la pantalla d'estudis previs de l'aplicatiu, a l'apartat 'dades de l'estudi d'origen', la titulació de més alt nivell (si, per exemple, estàs admès a un màster, cal que indiquis aquesta informació, no la del grau). En cas que indiquis una informació diferent, aquesta admissió quedarà registrada de forma errònia i no es podran fer canvis a posteriori.

 1. Què fer si has cursat un màster universitari espanyol i no el trobes a la relació de màsters que es presenten de la universitat on el vas cursar?
  Si has fet un màster universitari (oficial) a una universitat de l'Estat espanyol i quan indiques la universitat no apareix a la relació de màsters, pots indicar-ho de la manera següent:
  Recorda que caldrà indicar si l'has finalitzat o no i, un cop informat aquest camp, clicar el botó 'Següent' per continuar amb la sol·licitud online.
  1. Tria l'opció "Màster obtingut fora de l'Estat espanyol".
  2. A la pantalla emergent de selecció de país, indica "Espanya" i cerca la universitat (es poden utilitzar asteriscos per facilitar la cerca; per exemple: *Rioja*).
  3. Al camp d'estudis indica el nom dels estudis cursats (per exemple: "Màster en Tecnologia de la Informació").
    
 2. Consideracions per emplenar les dades personals
  1. A l'apartat d'adreça de correu electrònic institucional, si no la tens indicada, has d'afegir la teva adreça de correu electrònic personal.
  2. Pel que fa a les adreces, cal que incorporis les dues, l'habitual i la que tindràs durant el curs. Si aquesta darrera encara no la coneixes, has d'indicar la mateixa adreça que has indicat a l'adreça habitual.
  3. Pel que fa al codi postal de naixement, si ets nascut/da en una població espanyola que té més d'un codi, pots indicar-ne qualsevol d'ells.
 3. Si fas la sol·licitud per a més d'un doctorat a la UAB, l'aplicació recuperarà la informació de la documentació obligatòria que hagis indicat en la primera sol·licitud d'accés al doctorat. Si en la segona sol·licitud es demana altra documentació, es podrà indicar als documents optatius.
 4. Si no trobes la teva universitat donada d'alta al sistema, cal que seleccionis qualsevol altra universitat del teu país i en el camp d'observacions del mateix aplicatiu indiquis el nom de la universitat on has aconseguit el títol.


REVISA MÉS AVALL L'APARTAT DOCUMENTACIÓ PER SI EL TEU DOCTORAT REQUEREIX QUE FACIS ALGUNA ALTRA GESTIÓ ABANS D'INICIAR LA PREINSCRIPCIÓ I JA PODRÀS ACCEDIR A L'APLICACIÓ DE PREINSCRIPCIÓ

Entra a l'aplicació de la sol·licitud


Un cop gravada la sol·licitud, entraràs en el procés de selecció. El resultat de la resolució el rebràs de manera personalitzada a l'adreça de correu electrònic que vas indicar a la sol·licitud d'admissió, en funció del calendari del programa de doctorat. Revisa la safata SPAM per comprovar que no hagi estat tractat com a correu brossa.

Aquest programa de doctorat estableix, per al curs 2024-2025, els períodes de preinscripció següents:

 • Des del 22 de gener fins el 29 de febrer
  • RESOLUCIÓ màxima per part de l’Escola de Doctorat: 14 de març
 • Des del 5 d'abril fins el 30 de maig
  • RESOLUCIÓ màxima per part de l’Escola de Doctorat: 25 de juny
 • Des del 10 de juny fins el 30 de juliol
  • RESOLUCIÓ màxima per part de l’Escola de Doctorat: 1 d'octubre
 • Des de l'1 de setembre fins el 15 d'octubre
  • RESOLUCIÓ màxima per part de l’Escola de Doctorat: 5 de novembre
 • Des del 15 d'octubre fins el 15 de novembre
  • RESOLUCIÓ màxima per part de l’Escola de Doctorat: 20 de desembre

Documentació per a l'admissió

El sol·licitant ha d’acreditar a la coordinació o a la gestió administrativa del programa de doctorat que els seus estudis previs donen accés per cursar un programa de doctorat segons la normativa vigent i ha d’aportar aquesta documentació obligatòria pel que fa als estudis previs (títol i certificacions acadèmiques) en el moment de la matrícula (cal consultar la resta de documents necessaris per a la matrícula a l'apartat 'Documentació per a la matrícula' de l'opció 'Matrícula' d'aquesta mateixa pàgina web).

A l'apartat 'Requisits d'accés generals' també es poden consultar totes les vies d’accés al doctorat que la normativa vigent permet.

La documentació es pot aportar expedida en català, castellà o anglès. Pel que fa a la documentació expedida en francès, italià o portuguès, se’n pot tramitar la traducció al Servei de Llengües de la UAB. La persona interessada s’ha de fer càrrec d’aquesta gestió i de les despeses que comporti. Pel que fa a la documentació expedida en la resta d’idiomes, cal adjuntar la corresponent traducció al català, al castellà o a l'anglès efectuada per un traductor jurat, per qualsevol representació diplomàtica o consular de l’Estat espanyol a l’estranger o per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual és nacional la persona sol·licitant.

Per legalitzar la documentació que acredita els estudis estrangers cursats, cal seguir el procediment detallat a l'apartat 'Legalitzacions' d'aquest web. Tot i això, en el moment de l’admissió al doctorat es pot presentar la documentació no legalitzada, encara que sí que serà obligatori presentar-la en el moment de formalitzar la matricula.

D’altra banda, si en el moment de sol·licitar l’admissió encara no s’està en possessió del títol o el certificat substitutori corresponent, perquè s’està acabant la titulació, cal indicar-ho en la mateixa sol·licitud i proposta d'admissió en l’apartat 'Dades acadèmiques' marcant l'opció "Pendent de finalitzar".

L'admissió serà condicionada a l'obtenció del títol. Un cop hagis presentat a l'Escola de Doctorat còpia del Certificat Substitutori del títol, es generarà l'admissió definitiva i des d'aquesta data es comptarà el termini d'un mes per a la matrícula.

Pel que fa a les certificacions i títols, cal adjuntar la documentació que correspongui en funció dels estudis oficials previs que s'hagin realitzat.

Documentació obligatòria
Document Com s'ha d'adjuntar a l'aplicatiu informàtic
 • Certificació* o expedient acadèmic del Grau o de la Llicenciatura espanyola o estrangera (amb indicació de les assignatures, qualificacions, crèdits i anys cursats)
 • Certificació* o expedient acadèmic del Màster/Programa de Doctorat (amb indicació de les assignatures, qualificacions, crèdits i anys cursats)
 • Certificació* o expedient acadèmic del DEA o de la Suficiència Investigadora (amb indicació de les assignatures, qualificacions, crèdits i anys cursats)

*Certificació: document en el qual consti el període en anys acadèmics de la titulació, les matèries cursades, els crèdits obtinguts i les qualificacions obtingudes.

Certificació Grau/Llicenciatura/Màster Universitari o DEA o Títol o cert. 2 anys d'Especialista/Programa de Doctorat/Llicenciatura 300ECTS/nivell 2MECES/Títol Doctor espanyol
 • Títol de Grau o Llicenciatura espanyol o estranger
 • Títol de Màster
 • Títol de Doctor
 • Títol de DEA (RD 778/1998)
Títol Llicenciatura/Grau i Màster Universitari o DEA/Títol Doctor espanyol
Carta de motivació en anglès de màxim dues pàgines especificant les raons per les quals es vol cursar aquest doctorat, la formació prèvia i en quina línia de recerca del Programa es sol·licita l'admissió. En el cas que el candidat vulgui proposar un director de tesi, ho haurà de fer en aquesta carta, donant detall del projecte de recerca finançat en el qual s'integraria en el cas de ser admès i de ser-li posteriorment assignat dit director. El candidat haurà d'especificar igualment si ha sol·licitat o li ha estat concedida una beca o si té l'oportunitat de ser contractat per a la realització del doctorat Carta de motivació
Curriculum Vitae de màxim dues pàgines Currículum vitae
Sol·licitud per cursar el programa de doctorat a temps parcial Sol·licitud règim temps parcial

Fotografia de la cara amb fons blanc (format .jpg, màxim 15 Kb)

Fotografia

 

Documentació opcional
Document Com s'ha d'adjuntar a l'aplicatiu informàtic
Acreditació, si se'n disposa, de nivell d'anglès equivalent al nivell B2 o nivell intermedi-alt d'usuari independent del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (si no se'n disposa es valorarà el nivell a l'entrevista) Acreditació nivell d'idiomes

 

A més de la documentació que cada programa indiqui, estan donats d'alta per a cada programa dos documents (Altres documents1 i Altres documents2) que serveixen de comodí per a que la persona interessada pugui adjuntar altres documents que consideri o que el programa de doctorat l'indiqui.

Admissions abans del termini establert i preadmissions

L'Escola de Doctorat, seguint les indicacions de la coordinació del programa de doctorat, pot emetre amb anterioritat a l'inici del termini d'admissió d'un curs acadèmic, o abans de la finalització del termini de resolució, cartes d'admissió a efecte que puguis sol·licitar una beca o bé per fer els tràmits del visat al teu país. Només cal que entris la teva sol·licitud a l'aplicatiu i que ho indiquis al camp Observacions, on hauràs d'indicar que necessites una carta d'admissió i la beca a la qual estàs optant. Si l'aplicatiu és tancat, pots contactar amb la coordinació del programa.

Si necessites una preadmissió, la coordinació del programa pot emetre-la si ho considera oportú. Cal que contactis amb la coordinació del programa de doctorat per tal que t'informi del procediment.

Al web de l'International Support Service es pot consultar més informació per a futurs alumnes estrangers en relació amb estades a Catalunya, tràmits legals i el campus de la UAB.

Seguiment de la teva sol·licitud

Des de l'aplicatiu on vas fer la sol·licitud, pots fer seguiment de l'estat d'aquesta. A continuació pots consultar què volen dir els diferents estats:

 • Sol·licitada per l'alumne: s'ha enregistrat correctament la preinscripció.
 • Sol·licitud incompleta: manca documentació a la preinscripció.
 • Validada per l'administració: s'ha revisat la sol·licitud i la documentació adjunta.
 • Admès: El/la coordinador/a ha revisat la preinscripció i ha fet una proposta d'admissió.
 • Concedit l'accés: l'Escola de Doctorat ha revisat les propostes d'admissió realitzades pel coordinador i ha fet l'admissió definitiva. També s'enviarà un email al doctorand informant-lo de la resolució. El doctorand quedarà a l'espera de fer la matrícula.
 • Llista d'espera: el/la coordinador/a ha revisat la preinscripció i ha donat l'admissió, però no hi ha places al doctorat.
 • Sol·licitud denegada: el/la coordinador/a o l'Escola de Doctorat han revisat la sol·licitud, però no concedeixen l'admissió, per no complir algun dels requisits.

En cas que ho necessitis, aquí trobaràs un document d'informació complementària dels estudis de doctorat.

Requisits i criteris d'admissió

Requisits d'accés generals

Amb caràcter general, per accedir a un programa oficial de doctorat cal estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari.

Així mateix, hi pot accedir qui es trobi en algun dels casos següents:

 • Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d’aquests ensenyaments i acreditar un nivell 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES).
 • Estar en possessió d'un títol obtingut de conformitat amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), sense necessitat d’homologar-lo, que acrediti un nivell 7 del Marc Europeu de Qualificacions sempre que aquest títol faculti en el país expedidor del títol per a l’accés als estudis de doctorat. Aquesta admissió no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tingui la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que no siguin l’accés a ensenyaments de doctorat.
 • Estar en possessió d'un títol obtingut de conformitat amb sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense necessitat d’homologar-lo, prèvia comprovació per la universitat de que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de Màster universitari i que faculti en el país expedidor del títol per a l’accés als estudis de doctorat. Aquesta admissió no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tingui la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que no siguin l’accés a ensenyaments de doctor.
 • Estar en possessió d'un altre títol de Doctora o Doctor.
 • Igualment podran accedir els/les titulats/des universitaris/àries que, prèvia obtenció de plaça en formació a la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva al menys dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en Ciències de la Salut.


L'admissió al programa de doctorat la resol el rector o la rectora, i està condicionada a la superació dels complements de formació, en cas que n’hi hagi.

Requisits d'accés específics

L'estudiant ha de tenir uns coneixements adequats sobre els conceptes i eines bàsiques per realitzar recerca competitiva en l'àmbit de la bioinformàtica. Per això, com a via principal i prioritària d'accés al Programa, es preveu haver cursat un màster orientat a la recerca sobre alguna de les disciplines que configuren l'àmbit interdisciplinar de la bioinformàtica. Aquest àmbit és particularment ampli i inclou les titulacions que deriven de les grans àrees següents: Biologia, Medicina, Informàtica, Física, Química, Matemàtiques i Enginyeria.

Com a única via alternativa, els/les estudiants que (i) no hagin cursat ni el grau ni el màster en una disciplina pertanyent a alguna de les grans àrees esmentades o (ii) no hagin cursat un màster però hagin cursat un grau d'almenys 300 ECTS que no inclogui crèdits de recerca en una disciplina pertanyent a alguna de les grans àrees esmentades, podran accedir al Programa sota la condició de superar, durant el primer curs, 18 ECTS de complements de formació d'un màster en Bioinformàtica impartit per una de les universitats integrants del Programa.

L'idioma vehicular del programa és l'anglès, per la qual cosa l'estudiant també haurà de demostrar un nivell d'anglès equivalent al nivell B2 o nivell intermedi alt d'usuari independent del Marc Europeu Comú de Referència.

Criteris de selecció

La selecció dels candidats es realitzarà sobre la base de la puntuació resultant de la valoració dels aspectes següents, la informació dels quals serà requerida en qualsevol cas al candidat. Entre parèntesis s'indica la ponderació de cadascun:

 1. Adequació de la titulació de grau i màster (20%)
  Obtindran la màxima puntuació en aquest apartat els/les estudiants que hagin cursat un grau o màster en bioinformàtica. Altres titulacions de les àrees de Biologia, Medicina, Informàtica, Física, Química, Matemàtiques i Enginyeria rebran un 15% de la puntuació. Altres titulacions científiques rebran un 5% de la puntuació.
 2. Expedient acadèmic a nivell de grau i màster (50%)
  La valoració d'aquest punt serà igual a la mitjana ponderada de les notes finals de grau i màster. Si s'accedeix directament al programa des d'un grau de 300 ECTS o més, s'utilitzarà la nota final corresponent.
 3. Carta de motivació de màxim 2 pàgines (20%)
  S'hi haurà d'especificar, a més de les raons per les quals vol cursar aquest doctorat, la formació prèvia i en quina línia de recerca del programa es sol·licita l'admissió. En el cas que el/la candidat/a vulgui proposar un director de tesi, ho haurà de fer en aquesta carta, donant detall del projecte de recerca finançat en el qual s'integraria en el cas de ser admès/esa i de ser-li posteriorment assignat dit director. El/la candidat/a haurà d'especificar igualment si ha sol·licitat o li ha estat concedida una beca o si té l'opotunitat de ser contractat per a la realització del doctorat.
 4. Activitats acadèmiques addicionals (10%)
  Treballs de recerca publicats i comunicacions a congressos.

Sempre que el/la coordinador/a de la universitat receptora de la sol·licitud ho consideri oportú, aquest realitzarà una breu entrevista al candidat per aclarir qualsevol qüestió pendent, per exemple, si la documentació rebuda no acredita el nivell de llengua anglesa.

Complements de formació

El perfil principal i prioritari d'accés al Programa és el d'estudiants que han cursat un màster orientat a la investigació sobre alguna de les disciplines que configuren l'àmbit interdisciplinar de la bioinformàtica. Aquest àmbit és particularment ampli i inclou les titulacions que deriven de les grans àrees següents: Biologia, Medicina, Informàtica, Física, Química, Matemàtiques i Enginyeria. Aquest perfil no tindrà associats complements de formació.

Els/les estudiants que (i) no hagin cursat ni el grau ni el màster en una disciplina pertanyent a alguna de les grans àrees esmentades o (ii) no hagin cursat un màster però hagin cursat un grau d'almenys 300 ECTS que no inclogui crèdits d'investigació en una disciplina pertanyent a alguna de les grans àrees esmentades, podran accedir al Programa sota la condició de superar durant el primer curs 18 ECTS d'un màster en Bioinformàtica impartit per una de les universitats integrants del Programa. Els continguts dels 18 ECTS els determinarà la Comissió Acadèmica del programa de Doctorat en base a la formació prèvia de l'estudiant i al màster elegit per l'estudiant.

Matrícula

Matriculació i preu

Matrícula

Cada curs acadèmic, el doctorand ha de formalitzar la matrícula de seguiment de doctorat com a acte administratiu pel qual es formalitza un contracte entre el doctorand i la universitat.

Matrícula de primer curs

La matrícula del primer curs cal fer-la una vegada es disposi de la resolució d’admissió i, com a màxim, en el termini d’un mes a partir de la data d'admissió. Consulta la informació sobre el procediment, el calendari, els documents i els preus en aquesta pàgina.


Abans de formalitzar la matrícula, cal llegir la informació addicional i les indicacions sobre el procediment de matrícula.

A continuació tens un vídeo amb un tutorial sobre com fer la matrícula online:

Calendari i documentació

Calendari i documentació per a la matrícula

Calendari

Quan el doctorand és admès al programa de doctorat, ha de formalitzar la matrícula del seguiment de doctorat com a màxim un mes després de la data d’admissió. Els cursos següents, en canvi, s’ha de matricular durant el període de matrícula establert:

Calendari de matrícula

Documentació

El doctorand ha d'aportar la documentació obligatòria següent en el moment de la matrícula a l'Escola de Doctorat. Revisa la documentació en aquest enllaç.

Es pot aportar la documentació expedida en català, castellà o anglès. Pel que fa a documentació expedida en francès, italià o portuguès, se’n pot tramitar la traducció al Servei de Llengües de la UAB. La persona interessada s’ha de fer càrrec d’aquesta gestió i de les despeses que comporti. En tots els altres casos, cal adjuntar la corresponent traducció al català, al castellà o a l’anglès efectuada per un traductor jurat, per qualsevol representació diplomàtica o consular de l’Estat espanyol a l’estranger o per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual és nacional la persona sol·licitant.

Per legalitzar la documentació que acredita els estudis estrangers cursats, cal seguir el procediment detallat a l'apartat 'Legalitzacions'. Tot i això, en el moment de la preadmissió o l'admissió al doctorat es pot presentar la documentació no legalitzada, encara que sí que serà obligatori presentar-la en el moment de formalitzar la matrícula.

Un cop feta la matrícula

Quan el doctorand ja s’ha matriculat, ha de tramitar seguint les indicacions de la coordinació o la gestió administrativa del programa de doctorat: el document de compromís, el document d’activitats i el pla de recerca. En aquest apartat es defineixen la naturalesa d’aquests documents i el procediment de tramitació.

A més a més, s’informa d’altres aspectes que cal tenir en compte per al correcte desenvolupament de la investigació de doctorat, com ara, el seguiment d’avaluació anual, el règim de dedicació, el codi de bones pràctiques i el règim de baixes o discontinuïtat.

 • Document de compromís

  El document de compromís és un acord escrit que estableix el marc de relació entre el doctorand, el director, el tutor acadèmic de la tesi i la UAB, i els drets i deures de cadascú.

  En el termini màxim de tres mesos a partir de l’admissió al programa de doctorat, i quan la coordinació del programa de doctorat hagi assignat un director de tesi al doctorand, s’acorden les condicions referides a la col·laboració entre el doctorand i el director de la tesi, les obligacions i la dedicació del doctorand, el director de la tesi i el tutor acadèmic, el sistema de resolució de conflictes, etc., mitjançant un document de compromís que han de signar el mateix doctorand, el director de la tesi i el tutor acadèmic i el coordinador del programa de doctorat.

  Pel que fa a la signatura i la custòdia d’aquest document, s’han de seguir les indicacions establertes per la coordinació o la gestió administrativa del programa de doctorat, però en qualsevol cas, un cop estigui signat, el doctorant/a l'incorpora digitalitzat a l'aplicatiu Sigma, a la pestanya del Pla de Recerca. En el tutorial de Serveis d'Intranet de la UAB trobaràs les instruccions per adjuntar-lo.

  En cas que el document de compromís no es formalitzi per causes imputables al doctorand, l’admissió i la matrícula al programa de doctorat queden sense efecte, i no es té dret a la devolució del preu de la matrícula.

 • Document d’activitats

  Durant el temps d'elaboració de la tesi doctoral, el doctorand ha de dur a terme una sèrie d’activitats de formació d’interès per al seu desenvolupament acadèmic que la comissió acadèmica del programa de doctorat ha regulat prèviament. D'aquestes activitats de formació n’hi ha de dos tipus: obligatòries i optatives.

  El document d'activitats és el registre individualitzat del control de les activitats de formació del doctorand.

  En el termini màxim de tres mesos a partir de l’admissió al programa de doctorat, el doctorand ha d’acordar amb la coordinació del programa de doctorat les activitats formatives que durà a terme durant el període d’elaboració de la tesi. Per defecte, les obligatòries ja estaran incloses en el document d’activitats; en canvi, caldrà registrar-hi les activitats optatives seguint les indicacions de la coordinació del doctorat o la gestió administrativa responsable del programa de doctorat.

  La tipologia i el nombre d'activitats es poden modificar posteriorment seguint el mateix procediment: que estiguin avalades pel director de la tesi i el tutor acadèmic, amb vistiplau de la coordinació del programa de doctorat, i registrar-les al document d'activitats.

  Per justificar la superació de les activitats de formació el doctorand ha de lliurar la certificació corresponent al director de la tesi, i, si està previst, seguir les indicacions de la coordinació del doctorat o el suport administratiu responsable sobre la possibilitat d’incorporar els certificats al document d'activitats.

  Atès que per poder dipositar la tesi doctoral la comissió acadèmica del programa de doctorat exigeix al doctorand, entre altres requeriments, haver fet totes les activitats programades al document d’activitats, és convenient que el mateix doctorand s'asseguri que les activitats estan degudament registrades i marcades com a realitzades en el registre del document d’activitats.

  El tutorial de Serveis d'Intranet de la UAB informa de com s'han d'introduir les activitats al document d'activitats, i s'hi pot accedir per mitjà dels Serveis d'Intranet de la UAB.

   

  Si no has trobat en aquestes pàgines la informació que necessites, pots contactar amb l'Escola de Doctorat a través de l'adreça ed.matricula@uab.cat.

 • Pla de recerca i pla de formació

  La coordinació acadèmica del programa de doctorat estableix els continguts del pla de recerca del programa de doctorat, que inclouen, com a mínim, la metodologia i els objectius que ha d’assolir el doctorand, i els mitjans i la planificació temporal del desenvolupament de la seva investigació.

  Un cop fet, cal presentar-lo juntament amb la sol·licitud d'aprovació del pla de recerca i pla de formació (trobaràs el model al final d'aquesta pàgina) emplenada i signada, seguint les indicacions de la coordinació del programa o la gestió administrativa. Es la comissió acadèmica del programa de doctorat, que s’encarrega d’avaluar-lo i, si escau, d’aprovar-lo.

 • Un cop aprovat, cal que l'adjuntis  a l’expedient del doctorand als Serveis d'Intranet : Pla de recerca i activitats de doctorands. Segueix les instruccions del tutorial de Serveis d'Intranet de la UAB 

 • El pla de recerca aprovat, tanmateix, es pot millorar, detallar o corregir durant l’estada en el programa de doctorat. En aquest cas, cal seguir el mateix procediment, però fent servir la sol·licitud de modificació del pla de recerca i pla de formació (trobaràs el model al final d'aquesta pàgina)

 • Seguiment anual

  Cada curs acadèmic, la comissió acadèmica del programa de doctorat fa pública una convocatòria de seguiment, en què una comissió formada per tres doctors avalua el progrés del pla de recerca del doctorand, el desenvolupament del seu document d’activitats i un informe del director de tesi i el tutor acadèmic.

  Es pot consultar la informació del seguiment anual d’aquest programa de doctorat en l’apartat "Seguiment" d’aquesta mateixa fitxa.

  El tutorial de Serveis d'Intranet de la UAB informa de com accedir-hi per gestionar l'expedient de doctorat.

Altres aspectes que has de tenir en compte: 

 • Consulta de l'expedient Acadèmic.En aquest servei online (sia.uab.cat/Consulta de l'expedient acadèmic i de qualificacions)pots consultar el teu expedient, on veuràs els seguiments matriculats, els cursos acadèmics,  les avaluacions i el règim de permanència.

 • Consulta la Inscripció de la tesi doctoral. En aquest servei online (sia.uab.cat/Pla de recerca i Activitats) pots consultar les dades registrades de la teva tesi doctoral, la direcció, la tutorització, el temps per fer la tesi en relació al règim de permanència, adjuntar Pla de recerca i pla de formació, Activitats,. Posteriorment, un cop facis el dipòsit de la tesis, podràs consultar altres dades relacionades amb el dipòsit i presentació de la tesi. 

 • Règim de Permanència: Dedicació a temps complet o parcial.El programa de doctorat a temps complet té una durada mínima de dos anys i una durada màxima de tres anys a comptar des de l’admissió al programa de doctorat fins al dia del dipòsit de la tesi a l’Escola de Doctorat. Tanmateix, la comissió acadèmica del programa de doctorat, en el procés d’admissió d’un doctorand al programa de doctorat, pot autoritzar que el doctorat es faci a temps parcial, cosa que implica que es pot fer el programa de doctorat amb una durada màxima de cinc anys des de l’admissió fins al dipòsit de la tesi doctoral.Durant els dos primers anys de doctorat, a comptar des de la data d’admissió,el doctorand pot sol·licitar a la comissió acadèmica del programa la modificació del règim  de permanència, sempre que es justifiqui adequadament. Si s’autoritza el canvi de règim de permanència, la comissió acadèmica informa a l’Escola de Doctorat d’aquest canvi. No obstant això, en casos excepcionals i degudament acreditats, la Comissió de Doctorat pot aprovar un canvi de règim de dedicació del doctorand fora d’aquest termini.El règim de dedicació s’aprova i s’informa en formalitzar la matrícula, en el document de compromís i en el pla de recerca, per la qual cosa, qualsevol variació sobre aquest aspecte ha de seguir el procediment establert de modificació de pla de recerca.
 • Codi de bones pràctiques

  La UAB és una universitat compromesa amb l’objectiu d’assolir un alt nivell d’excel·lència en la docència, la investigació i la transferència del coneixement, que aposta pel desenvolupament i per l’establiment de metodologies d’aprenentatge adaptades a cada etapa dels ensenyaments.

  L’Escola de Doctorat, com a part integrant de la UAB, subscriu i fa seu aquest compromís i el concreta en un codi de bones pràctiques, entès com un codi de valors i de principis que inspiren el desenvolupament de les seves activitats i que alhora és assumit per totes les persones que hi participen. Aquest codi de bones pràctiques ha de servir de guia per a la direcció i per al seguiment de la formació del doctorand i de la seva tesi doctoral. Així mateix, cal tenir en compte que l’Escola de Doctorat té un reglament de règim intern, que recull els drets i deures dels directors de tesis, tutors i doctorands.

  Descarrega't aquí el full de signatura del codi de bones pràctiques.


  Baixes i discontinuïtat

  Independentment que el programa de doctorat es faci amb dedicació a temps complet o parcial, en el còmput total de l’activitat investigadora no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa de doctorat vigent. Si el doctorand es troba en qualsevol d’aquestes situacions, ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que informa a l’Escola de Doctorat a fi que es tingui en compte en el còmput total de dedicació del doctorand en el programa de doctorat.

  A més a més, el doctorand pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d’un any, ampliable a un segon any. La sol·licitud, justificada, cal adreçar-la a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que resol si concedeix aquesta baixa.

  Cada programa de doctorat té establertes les condicions de readmissió al doctorat.


  Tutorial de Serveis d'Intranet de la UAB

  El tutorial de Serveis d'Intranet de la UAB informa de com accedir al servei online.

Activitats i internacionalització

Activitats formatives

Activitats formatives transversals

Els programes de doctorat inclouen formació investigadora tant transversal com específica de l'àmbit de cada programa, que es concreta en activitats de formació de tipus obligatori i optatiu.

En el document d’activitats es registren totes les activitats que el doctorand ha de completar durant l'etapa investigadora de doctorat, però, en qualsevol cas, durant els dos primers cursos acadèmics ha de completar les activitats obligatòries. També s'hi poden incloure activitats transversals ofertes per la mateixa universitat.

En aquestes activitats poden col·laborar altres professionals que no siguin doctors, però que tinguin una qualificació rellevant en l’àmbit de coneixement corresponent.

Erasmus
També pots fer altres mobilitats, sota el programa Erasmus, tant d'estudis com de pràctiques. Consulta la informació als enllaços corresponents.


Per incorporar aquestes activitats al vostre expedient, pots consultar aquest vídeo (pots activar/desactivar els subtítols des de la icona de la cantonada inferior dreta).

Activitats específiques obligatòries i optatives

Pel que fa a aquest programa de doctorat les activitats formatives programades són les següents:

Obligatòries

 • Desenvolupament de competències en comunicació i difusió de la recerca. Nivell bàsic.
  Anualment, cada Comissió de Selecció i Seguiment del Programa (una comissió per promoció, vegeu secció 3.2) organitzarà unes jornades de seguiment que reuniran els/les doctorands/es d'una mateixa promoció (mateix any d'inici) per sessions. Aquestes jornades seran així mateix utilitzades per al desenvolupament de les competències de l'alumnat en la comunicació de la recerca, aspecte al qual es dedicarà una atenció específica durant les presentacions.
 • Assistència a working doctoral groups
  Anualment el programa de doctorat organitzarà un workshop científic d'un dia. El/la doctorand/a haurà de participar en almenys dos d'aquests workshops, presentant un pòster. Els workshops tindran per objectiu presentar, plantejar, compartir i debatre l'estat del procés d'investigació del projecte de tesi en les seves etapes inicial, central i final.
 • Assistència a seminaris o conferències impartits per experts en l'àmbit de coneixement
  El Programa de Doctorat organitzarà un cicle de seminaris científics amb una periodicitat d'aproximadament dos mesos (4 seminaris per curs), per tal de millorar els coneixements del/de la doctorand/a sobre les temàtiques relacionades amb la investigació de la tesi doctoral. El/la doctorand/a haurà d'assistir com a mínim a 3 d'aquests seminaris per curs durant 3 cursos. Els seminaris seran impartits per investigadors/es de prestigi internacional, sobre les temàtiques cobertes pel Programa.
 • Presentació d'una comunicació (pòster o oral) en congrés nacional o internacional
  L'exposició de la pròpia recerca, així com la discussió de la mateixa davant d'un públic amb formació en la temàtica exposada, suposen una de les més útils formes d'aprenentatge i millora de l'activitat investigadora. En aquest sentit, el marc d'un congrés internacional, dedicat específicament a la temàtica en la qual s'inscriu el treball de tesi del/de la doctorand/a i en el qual participen investigadors/es de pes dins del seu camp d'estudi suposa una prova fonamental en la formació definitiva i completa del/de la futur/a investigador/a.
 • Elaboració d'un article d'investigació, enviat a una revista científica d'impacte
  Es presentaran els resultats més representatius del/de l'estudiant en forma d'article científic. Dins de l'elaboració de la tesi doctoral, i com a element fonamental de desenvolupament i formació de futurs/es investigadors/es, resulta pertinent treballar intensament la capacitat a nivell formal i de contingut dels/de les alumnes del programa de doctorat per al desenvolupament de la seva activitat científica òptima en el marc de la comunitat investigadora internacional. Per això, resulta fonamental que coneguin la manera, els mecanismes, les eines, les estratègies expositives i formals i els requisits habituals per a la publicació d'un article d'investigació en publicacions periòdiques indexades.

Optatives

 • Estades de recerca en centres nacionals o estrangers, públics o privats
  Per a l'obtenció de la Menció de Doctor Internacional, durant el període de formació necessari per obtenir el títol de doctor, s'ha de fer una estada mínima de tres mesos fora de l'Estat Espanyol en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi, en que s'hagin cursat estudis o fet treballs de recerca. L'estada i les activitats han de ser avalades pel/per la director/a i autoritzades per la comissió acadèmica, i s'han d'incorporar al document d'activitats del/de la doctorand/a. Aquesta estada pot ser fragmentada, sempre que el total de temps sigui igual o superior a tres mesos, però s'ha d'haver fet en una mateixa institució. El període de formació es considera des de l'admissió al doctorat. El Programa incentivarà aquestes estades internacionals, de manera que tot i ser optatives siguin realitzades per una majoria de doctorands/es.

Tipologies i Ètica en la recerca

L'objectiu d'aquest "recull de bones pràctiques a la recerca" és visualitzar el marc normatiu i regulador de les activitats lligades a la recerca, i que segueixen les directrius marcades en els Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona, basades en els principis de llibertat, democràcia, justícia, igualtat i solidaritat. Aquest compromís implica, per tant, l’orientació de la docència, la recerca i l’activitat universitària vers la cultura de la pau, el respecte dels drets humans, el progrés social, el respecte pel medi ambient i el desenvolupament sostenible i la renúncia explícita a la recerca orientada directament a finalitats militars.

• Codi de Bones Pràctiques en la Recerca: constitueix un conjunt de pautes d’actuació, recomanacions i compromisos sobre la realització de les activitats de recerca

 Bones Pràctiques en el Doctorat: és un conjunt de recomanacions i compromisos que han de servir de guia per als doctorands en la seva doble condició d’estudiants de tercer cicle i d’investigadors en formació

• Comitè de Bioseguretat: comitè tècnic format per membres experts amb la capacitat per avaluar la seguretat d’instal·lacions i activitats amb agents biològics, identificar qualsevol risc potencial i vigilar el compliment de la normativa aplicable en bioseguretat.

• Comissió d'Ètica en l'Experimentació Animal i Humana (CEEAH), estableix mecanismes i procediments per a que l'experimentació s'adapti a la normativa vigent.

• Codi de bones pràctiques en accés obert, bones pràctiques de les universitats catalanes per al compliment dels mandats d'accés obert per a publicacions de la Llei de la ciència espanyola i de l'Horitzó Europe de la Unió Europea

• Euraxess és una iniciativa de la Comissió Europea per als investigadors, especialment destinada a afavorir-ne la mobilitat i a millorar les seves condicions de treball. 

Internacionalització

Estades a l'estranger

El doctorand pot completar l’adquisició de coneixements en l’àmbit de la seva investigació mitjançant estades a l’estranger, que poden concretar-se, si procedeix, en el marc d’acords bilaterals de cotutela amb una universitat estrangera (tesi en règim de cotutela internacional) i en la menció Doctor Internacional. També es poden realitzar estades a l'estranger sota convenis Erasmus.

Estades amb Erasmus

Pots realitzar estades a l'estranger (principalment a Europa) tant amb Erasmus Estudis com amb Erasmus Pràctiques. Als enllaços següents trobaràs la convocatòria i els calendaris per sol·licitar-les:

Seguiment i Tesi

Avaluació i seguiment anual

Avaluació i seguiment anual de la tesi

Un cop el/la doctorand/a és admès/esa al programa de doctorat, ha de formalitzar una matrícula cada curs acadèmic (incloent-hi el curs de dipòsit de la tesi doctoral), a fi que consti com a doctorand/a. L'assignatura que matricula s’anomena seguiment, la qual avalua la formació assolida durant el curs i el progrés de l’elaboració de la tesi doctoral.

És per aquesta raó que la comissió acadèmica del programa de doctorat fa pública cada curs acadèmic una convocatòria de seguiment, en què una comissió formada per tres doctors/es avalua el progrés del pla de recerca del/de la doctorand/a, el desenvolupament del seu document d’activitats i el pla previst per al curs següent. El seguiment inclou un informe del/de la director/a i del/de la tutor/a acadèmic de la tesi. En aquest informe, el/la director/a i el/la tutor/a informen, com a mínim, si el doctorand ha seguit la pauta acordada pel que fa al nombre de reunions establert entre doctorand/a i director/a i si ha dut a terme les activitats de formació previstes per al curs acadèmic.

En casos excepcionals (estades de recerca o treballs de camp), la Comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar, amb l'informe previ del/de la director/a i delde la tutor/a, substituir la presentació oral i presencial del seguiment anual per un altre format.

D'acord amb la normativa de doctorat vigent, l'avaluació positiva del seguiment és un requisit indispensable per poder continuar en el programa de doctorat i matricular-se el curs següent. El fet de no presentar-se al seguiment anual sense justificació comporta la baixa definitiva del/de la doctorand/a en el programa. Si l’avaluació del seguiment anual és negativa, el/la doctorand/a pot tornar a matricular-se del mateix seguiment no superat dins del calendari de matrícula, fer un nou pla de recerca i presentar-se a una avaluació d’aquest seguiment en el termini màxim de sis mesos. Tanmateix, si la nova avaluació és negativa, el doctorand serà baixa definitiva del programa de doctorat.

Dipòsit de la tesi

Dipòsit online

En aquest apartat trobaràs les indicacions i la documentació específica del programa, si escau, que hauràs d'incorporar a la teva sol·licitud de dipòsit online. Revisa prèviament com és tot el procediment per fer el dipòsit online.

Un cop gravada la teva sol·licitud i validada per la coordinació del programa de doctorat, podràs fer seguiment de les tesis dipositades i de les tesis de les quals se n'ha aprovat el tribunal, així com de l'agenda on es publiquen les defenses de tesi.

Si vols dipositar la tesi doctoral en aquest programa de doctorat, recorda que has de confirmar la sol·licitud completa (estat DI) 10 dies abans de la data màxima de finalització de tesi que consta al teu expedient.

Atenció! Si vols dipositar abans que finalitzi aquest curs acadèmic i no haver d'abonar les taxes del proper curs, has de confirmar la teva sol·licitud de dipòsit abans del 20 de setembre de 2024.

En el moment de fer el teu dipòsit online, hauràs d'adjuntar obligatòriament aquests documents a la teva sol·licitud, a l'apartat "Adjuntar documentació":
 

Tots els doctorands

 • 01 - Proposta de tribunal (no cal signar)
 • 44 - Informe Turnitin
 • 45 - Declaració jurada

Menció de Doctor Internacional: Documentació obligatòria si ho sol·licites

 • 09 - Menció de Doctor Internacional: 1 informe de l'expert extern
 • 10 - Menció de Doctor Internacional: 2 informe de l'expert extern

Compendi de publicacions: Documentació obligatòria si ho sol·licites

 • 08 - Compendi: Resolució d'acceptació per part de la CAPD

Redacció d'una tesi en una llengua diferent al català, castellà i anglès: Documentació obligatòria si ho sol·licites

 • 11 - Resolució si la tesi està redactada en una llengua diferent al català, castellà o anglès

Informacions específiques

Informacions relacionades amb les tesis

En aquest apartat podràs trobar indicacions i/o aspectes normatius del teu programa de doctorat, si s'escau.
Hi ha programes de doctorat que tenen regulada la presentació de tesis com a compendi de publicacions, com ha d’ésser la constitució dels membres de tribunal per a la tesi, etc.

Qualitat

Sistema de Garantia Interna de Qualitat dels centres

Sistema de Garantia Interna de Qualitat dels centres

El sistema de gestió per processos dels centres de la UAB reflecteix el compromís d’oferir titulacions de qualitat que incloguin en el seu funcionament una política de qualitat així com les mesures per assegurar-ne l’avaluació i la millora contínues, en línia amb els estàndards de qualitat europeus, elements que configuren el seu Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ).

Aquest sistema abasta:

 • La definició i seguiment de la política i objectius de qualitat docent del centre, d’acord amb les línies estratègiques institucionals.
 • La definició i l’actualització de l'oferta de programes de doctorat.
 • Els processos directament vinculats al desenvolupament de la docència (tutoria, avaluació, mobilitat, etc.).
 • Els processos d’avaluació i satisfacció dels diferents col·lectius.
 • Els processos més vinculats amb les persones i recursos necessaris (professorat, personal d’administració i serveis, infraestructures i serveis, programació docent, organització acadèmica, etc.).
 • I els processos vinculats al cicle de vida de les titulacions: verificació (avaluació anterior a la implantació), seguiment (control periòdic), modificació (aplicació de la millora contínua) i acreditació (avaluació de la implantació i renovació de l’autorització per continuar oferint la titulació), que donen resposta a la necessitat de disposar, actualitzar i millorar l'oferta de programes de doctorat.

Verificació

Procés d'avaluació prèvia a la implantació de la titulació: presentació d’una proposta de nou programa de doctorat per a que AQU-Catalunya (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) emeti l’avaluació vinculant per al Consell d’Universitats (Ministeri d’Universitats), que és l’òrgan responsable de la verificació.


Marc VSMA de l’AQU


Sistema de Garantia Interna de Qualitat de l'Escola de Doctorat

Conjunt de processos que permeten la gestió i seguiment dels diferents aspectes de les titulacions amb l'objectiu estratègic de garantir la millora contínua de les mateixes


Opina UAB

Canal obert de participació que permet fer arribar suggeriments, queixes i felicitacions sobre el funcionament de la UAB


Dades del doctorat

Premis extraordinaris i altres reconeixements

Premis Extraordinaris de Doctorat

Els Premis Extraordinaris de Doctorat s'atorguen per a cada programa de doctorat entre totes les tesis defensades en un curs acadèmic, a raó d'un premi per cada cinc tesis o fracció, sense que sigui necessari que el/la doctor/a ho sol·liciti. Les persones premiades tenen dret a la devolució de la taxa que van pagar per a la sol·licitud del títol i a un certificat acreditatiu.

El procediment és el següent:

 1. Un tribunal nomenat per la Comissió Acadèmica de cada programa de doctorat fa la proposta de candidats/es a Premi Extraordinari de Doctorat, seguint els criteris prèviament establerts per la mateixa comissió. Pot fer-ho fins a tres cursos després del de les defenses.
 2. La Comissió de Doctorat atorga els premis segons les propostes efectuades pels programes de doctorat.
 3. L'Escola de Doctorat es posa en contacte amb els premiats per efectuar la devolució de la taxa.
 4. A la Cerimònia de lliurament de títols i de premis extraordinaris de doctorat es lliuren els certificats dels Premis Extraordinaris atorgats en la Comissió de Doctorat anterior.


Consulteu els premis que ja han estat concedits per la Comissió de Doctorat, ordenats per curs de defensa.

En aquest enllaç trobareu els doctors i les doctores que han aconseguit el Premi Extraordinari en aquest programa de doctorat.

Informació complementària