Què he de tenir en compte abans de fer la sol·licitud del dipòsit online?

Abans d'enregistrar la sol·licitud de dipòsit, comprova que les persones que consten com a directors i com a tutor són les correctes. En cas que no ho siguin, no gravis cap dada del dipòsit i segueix el més aviat possible les instruccions que trobaràs en aquesta mateixa pàgina, a l'apartat “Canvis de directors i tutor”.

 

Activitats en català per a doctorands

En aquest vídeo trobaràs informació sobre com introduir les teves activitats al teu expedient.

Abans d’iniciar la teva sol·licitud de dipòsit, has d'haver realitzat totes les activitats obligatòries (indicades amb una icona blava). Recorda que hauràs d’haver entrat a l’aplicatiu les dades i adjuntar les evidències documentals d’aquestes. També hauran d’estar validades pel teu director o tutor.
 

Documentació obligatòria:

 • El fitxer de la tesi.
 • Full amb les dades dels membres del tribunal (no cal que estigui signat).
 • La documentació que requereixi el teu Programa de Doctorat.

Documentació necessària si fas alguna d’aquestes sol·licituds, que hauràs d’incorporar a l’apartat d’Adjuntar documentació:

 • 2 informes per a la Menció de Doctor Internacional.
 • Resolució si la tesi està redactada en una llengua diferent al català, castellà o anglès.
 • Resolució d’acceptació del compendi per part de la CAPD.

Si el Programa de Doctorat ha autoritzat la presentació de la teva tesi per Compendi de publicacions, ho hauràs de marcar a la sol·licitud online.

La sol·licitud quedarà en estat incompleta si no adjuntes tota la documentació o la informació que se’t requereix.

Format del fitxer de la tesi:

 • Adobe Acrobat (PDF). El fitxer de la tesi ha de tenir el contingut la tesi completa. Si conté articles d’accés restringit, caldrà que indiquis el DOI a l’apartat corresponent. Consulta les Preguntes Més Freqüents.
 • El fitxer haurà d’estar sense protecció (sense password).
 • Els noms dels fitxers que s'incorporen (el de la tesi, el del full del tribunal...) no poden contenir accents ni caracters especials (_ - " / etc.), només lletres de l'alfabet.

El fitxer de la tesi ha de contenir la tesi sencera, tret de les tesis sota processos de protecció o transferència de tecnologia

Segueix els criteris formals per a la presentació d'una tesi doctoral.

Puc canviar el fitxer de la tesi doctoral?
Consulta les Preguntes Més Freqüents

Què he de saber de la Propietat Intel·lectual i Accés Obert

Et recomanem fer una impressió complerta de la tesi abans d’adjuntar l’exemplar a l’aplicatiu per detectar possibles errors de paginació, gràfics, imatges, dades personals pròpies o de tercers, etc...

 

Consulta a la Coordinació del Programa de Doctorat (Departament/Institut responsable del teu doctorat) sobre la petició de realitzar la redacció de la tesi en idiomes diferents al català, castellà o anglès i amb quina antelació ho has de sol·licitar. Hauràs d’adjuntar la resolució a la sol·licitud de dipòsit online a l’apartat d’Adjuntar documents. 

Si la teva tesi està sota un conveni de cotutela, consulta la informació sobre Cotutela internacional.

A la sol·licitud del dipòsit online hauràs d’indicar tots els idiomes en què està redactada la tesi.

 

En aquest bloc trobaràs un recull de preguntes freqüents que aporten informació en matèria de propietat intel·lectual i accés obert, de caràcter orientatiu i sense que es puguin considerar, en cap cas, assessorament jurídic per part de la Universitat Autònoma de Barcelona. Pots accedir-hi fent una cerca a la casella o bé navegant per les carpetes temàtiques.

 

A la sol·licitud del dipòsit online, ho hauràs de marcar a l’apartat corresponent i adjuntar els dos informes dels experts a l’apartat d’Adjuntar documentació.

Consulta la informació sobre la Menció de Doctor Internacional.

 

A la sol·licitud del dipòsit online, ho hauràs de marcar a l’apartat corresponent.

Consulta el procediment per la Menció de Doctor Industrial.

 

Has de presentar la sol·licitud amb un mes d’antelació a iniciar la sol·licitud del dipòsit online a: ed.comissions@uab.cat.

Consulta els Tràmits i resolucions de la Junta Permanent

 

Has de presentar la sol·licitud amb un mes d’antelació a iniciar la sol·licitud del dipòsit online a: ed.comissions@uab.cat.
A la sol·licitud del dipòsit online, hauràs d’incorporar l’exemplar XIFRAT de la tesi i la resta de documentació del procediment habitual de dipòsit.
El document NO XIFRAT, l’hauràs de portar personalment a l’Escola de Doctorat i l’hauràs de lliurar a la Secretaria Acadèmica de l’Escola o a la Cap de la Unitat Tècnica de Doctorat.

Més informació:
https://www.uab.cat/web/tesi-sotmesa-a-processos-de-proteccio-o-transferencia-de-tecnologia-1345791940598.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/doctorat/resolucions-de-la-junta-permanent/sol-licituds-1345790710835.html

 

Cal que comprovis a sia.uab.cat (Serveis i tràmits en línia/ Pla de recerca i activitats de doctorands) que els director/s i tutor que hi consten són els actuals. En cas que hi hagi canvis o la informació no sigui correcta cal que t’adrecis el més aviat possible a la Coordinació del Programa de Doctorat (Departament/Institut responsable del teu doctorat).

En aquest enllaç trobaràs l'imprès per sol·licitar el canvi de la direcció o de la tutorització de la teva tesi.

Recorda que si modifiques un/a dels teus/ves directors/es o tutor/a, hauràs de signar un altre document de compromís.

 

Consulta la informació per fer l'automatrícula de la tesi.

Si tens carnet de Família Nombrosa o Certificat d'algun grau de discapacitat emès per la Generalitat de Catalunya i/o l’has renovat en el darrer curs i no ens l’havies fet arribar, cal que ens facis arribar una còpia, abans de fer el dipòsit, a ed.matrícula@uab.cat (cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms).

Si el carnet de Família Nombrosa o Certificat d'algun grau de discapacitat està emès per la resta de comunitats de l'Estat espanyol o disposes de qualsevol altre certificació que impliqui una deducció en el preu de matrícula, cal que ens facis arribar una còpia abans de fer el dipòsit a ed.matrícula@uab.cat ((cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms) per fer l'estudi de si tens dret a la deducció. Posteriorment has de fer-nos arribar, per correu postal, una fotocòpia compulsada a l’adreça següent:

Atenció a l'Usuari
Escola de Doctorat
Planta 3 - Edifici U
Travessera de Can Miró, s/n - Campus UAB
08193 - Bellaterra (Barcelona)

 

Si com a conseqüència de la situació de pandèmia has de sol·licitar una defensa de tesi semipresencial o virtual, cal que facis la sol·licitud un mes abans de la data en la qual vols defensar. En aquesta pàgina trobaràs el formulari i la resta d'informació.

 

T'informem de la normativa pel que fa al format de la tesi. Si vols més informació sobre els compendis de publicacions, consulta l'apartat 'Informacions relacionades amb les tesis' de la pestanya 'Tesi' de la fitxa del teu programa de doctorat.

Pots consultar també informació relacionada al document de Criteris formals per a la presentació d'una tesi doctoral.
 

Normativa acadèmica de la UAB

Article 358. Format de la tesi doctoral (article modificat per acord de Consell de Govern de 19 de març de 2015)

 1. La tesi doctoral ha de constar, com a mínim, d’una introducció al tema d’estudi, dels objectius que es pretenen assolir, d’una exposició de la recerca realitzada com a part fonamental, de la discussió dels resultats obtinguts, de les conclusions i de la bibliografia. A més, pot incloure tants annexos com es consideri convenient. La tesi doctoral pot incloure resultats de recerca presentats en congressos o publicats en articles.
 2. En la portada de la tesi s’ha de fer constar que es tracta d’una tesi doctoral, el títol i el subtítol, si escau, l’autor, el director, el tutor acadèmic, el nom del programa de doctorat, el departament o institut de recerca, la universitat i l’any del dipòsit de la tesi doctoral. En cas de tesis doctorals que constin de més d’un volum, s’ha d’indicar clarament el número del volum.
 3. Cada programa de doctorat ha d’establir mecanismes per autoritzar tesis doctorals com a compendi de publicacions. Aquests mecanismes han de garantir que en aquest format de tesi doctoral hi hagi un mínim de dues publicacions i que en tots els articles hi consti la UAB a través de la filiació del director o del doctorand, o bé en els agraïments o en nota a peu de pàgina amb l’expressió «Aquest treball ha estat realitzat en el marc del programa de doctorat de [nom del programa de doctorat] de la Universitat Autònoma de Barcelona». A les tesis autoritzades com a compendi de publicacions també els serà d’aplicació el contingut dels punts 1 i 2 d’aquest article.

 

Consulta i revisa les dades dels estudis d’accés, com ara que la universitat indicada on vas fer els estudis que t’han donat accés al doctorat és la correcta.

Pots consultar-ho a Sigma (consulta d’Expedient), a l’apartat 'Les meves dades d’accés'. En cas que hi hagi alguna dada que no és correcta, cal que enviïs un missatge el més aviat possible a ed.expedients@uab.cat.