Doctorats La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i la innovació en la recerca.
Tria futur, tria UAB.

Què he de tenir en compte abans de fer la sol·licitud del dipòsit online?

Si has de dipositar la tesi i estàs matriculat/da d'algun dels programes de doctorat que es relacionen a continuació, cal que prèviament a fer el dipòsit entris a Turnitin per fer la valoració de similituds del fitxer de la teva tesi.

 • Bioinformàtica (*)
 • Ciència Cognitiva i Llenguatge (*)
 • Ciència Política, Polítiques Públiques i Relacions Internacionals (*)
 • Ciència i Tecnologia Ambientals
 • Comunicació i Periodisme (*)
 • Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques (*)
 • Història Comparada, Política i Social (*)
 • Informàtica (*)
 • Llengua i Literatura Catalanes i Estudis Teatrals (*)
 • Neurociències (*)
 • Psicologia Clínica i de la Salut
 • Química
 • Seguretat Humana i Dret Global
 • Sociologia (*)
 • Traducció i Estudis Interculturals

Per als programes de doctorat que participen en aquesta prova pilot és obligatori incorporar els dos documents que s’explica a continuació en aquesta mateixa pàgina. Per als programes de doctorat que comencen a participar en aquesta segona prova pilot (indicats amb un asterisc), l'obligació començarà amb els dipòsits que es gravin a partir del dia 21/06/2022 (inclòs).

Un cop hagis obtingut l'informe de Turnitin (on consta el percentatge de similituds i el text ombrejat de la tesi), cal que l'incorporis com a fitxer en el moment de fer el dipòsit online (document 44). També hauràs d'incorporar aquest document com a declaració jurada i per si has d'indicar els motius de les similituds detectades (document 45), si és que n'hi ha.

En cas que tinguis dubtes pel que fa al programari, consulta les pàgines d'ajuda de Turnitin. Pel que fa a altres qüestions, contacta amb la Coordinació del teu programa de doctorat.

A continuació trobaràs un seguit de recursos que t'ajudaran a conèixer millor aquest programa:


Preguntes freqüents sobre la implantació del Turnitin a la prova pilot
 • Com accedeixo a Turnitin?
  Tant si ets estudiant de doctorat o director/a de tesi o coordinador/a del programa de doctorat, per accedir a Turnitin necessites fer-ho amb el correu institucional de la UAB. En el cas dels estudiants és el que acaba en @autonoma.cat i en el cas del personal acadèmic el que acaba en @uab.cat. Si tens qualsevol incidència, contacta amb el cas@uab.cat.
 • Quan puc accedir a Turnitin?
  Podràs accedir a Turnitin quan hagis rebut un correu d'invitació enviat pel mateix programa al teu correu institucional de la UAB. L'assumpte del correu serà You have been enrolled ia a Turnitin class by your instructor, i el remitent serà Turnitin No Reply <noreply@turnitin.com>.
 • No he rebut el correu d'invitació. Què faig?
  Si necessites accedir a Turnitin i no has rebut la invitació, fes-nos-ho saber enviant un correu a directora.doctorat@uab.cat.
 • No tinc correu institucional de la UAB. Com accedeixo?
  Si ets un/a director/a de tesi extern a la UAB i no disposes de correu electrònic institucional de la UAB, has de posar-te en contacte amb ed.intranet@uab.cat.
 • Quins documents puc passar per Turnitin?
  Pots utilitzar el programa de detecció de similituds per a tot allò que estigui relacionat amb la tesi i amb la teva línia de recerca.
 • Fins quan tinc accés a Turnitin?
  Fins el moment en què facis el dipòsit de la tesi.
 • Quin és el criteri de la UAB per saber si hi ha plagi en una tesi? Es determina a partir d'un percentatge X?
  Com a idea general, el programa Turnitin en el seu informe detecta únicament similituds, que no és el mateix que detectar el grau d'originalitat de la tesi. Per establir el grau d'originalitat del text, cal fer una interpretació de l'informe, a partir no només del % de similitud, sinó també considerant el tipus de similituds trobades i si les fonts són del mateix autor o no.
  Aquest percentatge i la interpretació dels tipus de similitud canviaran significativament segons l'àrea de coneixement de la tesi i en funció de si els resultats de la tesi estiguin ja publicats o no. Per exemple, en tesis d'àrea de coneixement experimental és normal que es trobin similituds en la descripció dels mètodes usats, ja que moltes vegades ja estan establerts. O naturalment, si de la tesi s'han derivat algunes publicacions és normal que també es trobin similituds entre la tesi i aquests treballs.
  Per aquesta raó, ni la Junta Permanent ni l'Escola de Doctorat han establert cap percentatge de similitud que delimiti si un treball és o no original. És el director/tutor de la tesi, a l'informe d'acceptació del dipòsit de la tesi, qui dictaminarà si atenent el percentatge i tipologia de similitud trobada valida la tesi com a original. Serà el director/tutor de la tesi qui en el text del seu informe pot justificar, si ho considera necessari, la seva validació de la tesi com a text original.
   
 • El problema és que diversos capítols o parts de la meva tesi són publicats (o estan en el repositori en línia), així que el programa detecta un nivell de similitud de 100% en aquests capítols. Es considera plagi?
  Això pot passar, i si com en aquest cas, l'autor dels treballs publicats es correspon a l'autor de la tesi, és clar que el percentatge de similitud a causa d'aquestes coincidències no afecta l'originalitat del manuscrit.
   
 • Per a la bibliografía el programa considera que també té un nivell de similitud de 100%. Es considera plagi?
  Per a aquesta situació està previst que es pugui utilitzar un filtre que exclou la bibliografia. En aquesta pantalla es mostra una imatge de com es pot activar aquest filtre.
  S'ha d'anar sobre la icona representada per un embut, i activar les opcions d'excloure la bibliografia i d'excloure les cites. L'activació d'aquest filtre també reduirà el percentatge de similitud.
  Es pot aplicar també un filtre per nombre de paraules o % de text, per evitar les similituds de combinacions de paraules molt usades en el teu text.
  Filtres Turnitin
   
 • Pel que fa a la meva tesi, com a estudiant de doctorat, com he de justificar aquest nivell de similitud (similituds per publicació d'articles, etc.)?
  En el document de declaració jurada hauràs d’incorporar els motius de les similituds detectades. I el director/tutor de la tesi és qui validarà l'originalitat del manuscrit i qui, si ho considera adient, justificarà i validarà en el seu informe el grau de similitud.

 

Abans d'enregistrar la sol·licitud de dipòsit, comprova que les persones que consten com a directors i com a tutor són les correctes. En cas que no ho siguin, no gravis cap dada del dipòsit i segueix el més aviat possible les instruccions que trobaràs en aquesta mateixa pàgina, a l'apartat “Canvis de directors i tutor”.

Si tens directors externs a la UAB cal que, abans d'iniciar el dipòsit, contactis amb ed.intranet@uab.cat atès que encara no tenen accés per validar el dipòsit de la tesi.

 

Activitats en català per a doctorands

En aquest vídeo trobaràs informació sobre com introduir les teves activitats al teu expedient.

Abans d’iniciar la teva sol·licitud de dipòsit, has d'haver realitzat totes les activitats obligatòries (indicades amb una icona blava). Recorda que hauràs d’haver entrat a l’aplicatiu les dades i adjuntar les evidències documentals d’aquestes. També hauran d’estar validades pel teu director o tutor.

Recorda que juntament amb l’exemplar de la tesi, hauràs de fer arribar als membres del tribunal el teu document d’activitats. Per obtenir-lo, només cal que entris al teu expedient virtual, a la pestanya de “document d’activitats”. Al final de la pantalla, trobaràs un botó que posa 'Imprimir'; cal que el cliquis i se’t generarà un PDF amb la informació que podràs enviar als membres del tribunal.

 

Documentació obligatòria:

 • El fitxer de la tesi.
 • Full amb les dades dels membres del tribunal (no cal que estigui signat).
 • La documentació que requereixi el teu Programa de Doctorat.

Documentació necessària si fas alguna d’aquestes sol·licituds, que hauràs d’incorporar a l’apartat d’Adjuntar documentació:

 • 2 informes per a la Menció de Doctor Internacional.
 • Resolució si la tesi està redactada en una llengua diferent al català, castellà o anglès.
 • Resolució d’acceptació del compendi per part de la CAPD.

Si el Programa de Doctorat ha autoritzat la presentació de la teva tesi per Compendi de publicacions, ho hauràs de marcar a la sol·licitud online.

La sol·licitud quedarà en estat incompleta si no adjuntes tota la documentació o la informació que se’t requereix.

En el dipòsit de la tesi hauràs d’informar el nombre de membres de tribunal, que es van acordar en el conveni.

Abans d’iniciar el dipòsit hauràs d’haver justificat en el teu expedient, a l'apartat d'activitats:

 • 62-Cotutela_Estada de recerca en centres estrangers, públics o privats
 • 63-Cotutela_Estada de recerca a la UAB

El certificat de l'estada de l'activitat 62 no pot estar signat pel director de la tesi de l'altra universitat; pot estar signat pel responsable del centre, etc. En canvi, el certificat de l'activitat 63 sí que ha d'estar signat pel director de la UAB.

Si estàs fent una cotutela, recorda que pots obtenir fàcilment la menció de doctor internacional, que apareixerà també al títol de Doctor. Pots consultar els requeriments específics per a aquesta menció seguint aquest enllaç.

Més informació sobre la cotutela internacional

Format del fitxer de la tesi:

 • Adobe Acrobat (PDF). El fitxer de la tesi ha de tenir el contingut la tesi completa. Si conté articles d’accés restringit, caldrà que indiquis el DOI a l’apartat corresponent. Consulta les Preguntes Més Freqüents.
 • El fitxer haurà d’estar sense protecció (sense password).
 • Els noms dels fitxers que s'incorporen (el de la tesi, el del full del tribunal...) no poden contenir accents ni caracters especials (_ - " / etc.), només lletres de l'alfabet.

El fitxer de la tesi ha de contenir la tesi sencera, tret de les tesis sota processos de protecció o transferència de tecnologia

Segueix els criteris formals per a la presentació d'una tesi doctoral.

Puc canviar el fitxer de la tesi doctoral?
Consulta les Preguntes Més Freqüents

Què he de saber de la Propietat Intel·lectual i Accés Obert

Et recomanem fer una impressió complerta de la tesi abans d’adjuntar l’exemplar a l’aplicatiu per detectar possibles errors de paginació, gràfics, imatges, dades personals pròpies o de tercers, etc...

 

En aquesta pàgina trobaràs la informació sobre quina ha de ser la composició del tribunal.

 

Consulta a la Coordinació del Programa de Doctorat (Departament/Institut responsable del teu doctorat) sobre la petició de realitzar la redacció de la tesi en idiomes diferents al català, castellà o anglès i amb quina antelació ho has de sol·licitar. Hauràs d’adjuntar la resolució a la sol·licitud de dipòsit online a l’apartat d’Adjuntar documents. 

Si la teva tesi està sota un conveni de cotutela, consulta la informació sobre Cotutela internacional.

A la sol·licitud del dipòsit online hauràs d’indicar tots els idiomes en què està redactada la tesi.

 

En aquest web trobaràs un recull de preguntes freqüents que aporten informació en matèria de propietat intel·lectual i accés obert, de caràcter orientatiu i sense que es puguin considerar, en cap cas, assessorament jurídic per part de la Universitat Autònoma de Barcelona. Pots accedir-hi fent una cerca a la casella o bé navegant per les carpetes temàtiques.

 

A la sol·licitud del dipòsit online, ho hauràs de marcar a l’apartat corresponent i adjuntar els dos informes dels experts a l’apartat d’Adjuntar documentació.

Consulta la informació sobre la Menció de Doctor Internacional.

 

A la sol·licitud del dipòsit online, ho hauràs de marcar a l’apartat corresponent.

Consulta el procediment per la Menció de Doctor Industrial.

 

Has de presentar la sol·licitud amb un mes d’antelació a iniciar la sol·licitud del dipòsit online a: ed.comissions@uab.cat.

Consulta els Tràmits i resolucions de la Junta Permanent

 

Has de presentar la sol·licitud a la Junta Permanent anterior a iniciar la sol·licitud del dipòsit online a: ed.comissions@uab.cat (uns dos mesos abans d'iniciar el dipòsit).
La documentació que has de presentar la trobaràs en aquest document. El document NO XIFRAT, el pots fer arribar per correu electrònic a l'adreça ed.comissions@uab.cat o portar-lo personalment a l'Escola de Doctorat i lliurar-lo a la directora de l'Escola o bé a la cap de la Unitat Tècnica de Doctorat.

A la sol·licitud del dipòsit online, NOMÉS hauràs d'incorporar l'exemplar XIFRAT de la tesi i la resta de documentació del procediment habitual de dipòsit. Recorda que la fitxa per informar la defensa que utilitzis haurà de ser l'específica per a les tesis sota protecció (Tesi sotmesa a processos de protecció o transferència de tecnologia).

Més informació:
https://www.uab.cat/web/tesi-sotmesa-a-processos-de-proteccio-o-transferencia-de-tecnologia-1345791940598.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/doctorat/resolucions-de-la-junta-permanent/sol-licituds-1345790710835.html

 

Cal que comprovis a sia.uab.cat (Serveis i tràmits en línia/ Pla de recerca i activitats de doctorands) que els director/s i tutor que hi consten són els actuals. En cas que hi hagi canvis o la informació no sigui correcta cal que t’adrecis el més aviat possible a la Coordinació del Programa de Doctorat (Departament/Institut responsable del teu doctorat).

En aquest enllaç trobaràs l'imprès per sol·licitar el canvi de la direcció o de la tutorització de la teva tesi.

En cas que amb aquest canvi incorporis un director extern, cal que adjuntis també aquesta fitxa del director extern a la UAB (descartega't aquí la fitxa).

Recorda que si modifiques un/a dels teus/ves directors/es o tutor/a, hauràs de signar un altre document de compromís.

 

Consulta la informació per fer l'automatrícula de la tesi.

Si tens carnet de Família Nombrosa o Certificat d'algun grau de discapacitat emès per la Generalitat de Catalunya i/o l’has renovat en el darrer curs i no ens l’havies fet arribar, cal que ens facis arribar una còpia, abans de fer el dipòsit, a ed.matrícula@uab.cat (cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms).

Si el carnet de Família Nombrosa o Certificat d'algun grau de discapacitat està emès per la resta de comunitats de l'Estat espanyol o disposes de qualsevol altre certificació que impliqui una deducció en el preu de matrícula, cal que ens facis arribar una còpia abans de fer el dipòsit a ed.matrícula@uab.cat ((cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms) per fer l'estudi de si tens dret a la deducció. Posteriorment has de fer-nos arribar, per correu postal, una fotocòpia compulsada a l’adreça següent:

Atenció a l'Usuari
Escola de Doctorat
Planta 3 - Edifici U
Travessera de Can Miró, s/n - Campus UAB
08193 - Bellaterra (Barcelona)

 

Si com a conseqüència de la situació de pandèmia has de sol·licitar una defensa de tesi semipresencial o virtual, cal que facis la sol·licitud dos mesos abans de la data en la qual vols defensar. En aquesta pàgina trobaràs el formulari i la resta d'informació.

 

T'informem de la normativa pel que fa al format de la tesi. Si vols més informació sobre els compendis de publicacions, consulta l'apartat 'Informacions relacionades amb les tesis' de la pestanya 'Tesi' de la fitxa del teu programa de doctorat.

Pots consultar també informació relacionada a la pàgina de Recomanacions per elaborar tesis doctorals.
 

Consulteu la normativa acadèmica de la UAB pel que fa al format de la tesi (Capítol III. El document de la tesi doctoral)

 

 

Consulta i revisa les dades dels estudis d’accés, com ara que la universitat indicada on vas fer els estudis que t’han donat accés al doctorat és la correcta.

Pots consultar-ho a Sigma (consulta d’Expedient), a l’apartat 'Les meves dades d’accés'. En cas que hi hagi alguna dada que no és correcta, cal que enviïs un missatge el més aviat possible a ed.expedients@uab.cat.