Què he de tenir en compte abans de fer la sol·licitud del dipòsit online?

Activitats en català per a doctorands

En aquest vídeo trobaràs informació sobre com introduir les teves activitats al teu expedient.

Abans d’iniciar la teva sol·licitud de dipòsit, has d'haver realitzat totes les activitats obligatòries (indicades amb una icona blava). Recorda que hauràs d’haver entrat a l’aplicatiu les dades i adjuntar les evidències documentals d’aquestes. També hauran d’estar validades pel teu director o tutor.
 

Documentació obligatòria:

 • El fitxer de la tesi.
 • Full amb les dades dels membres del tribunal (no cal que estigui signat).
 • Comprovant d'haver fet el pagament de 156,87 €, en concepte de matrícula de la tesi doctoral, en el compte següent:
  IBAN: ES48 0182 6035 4302 0160 9886
  Codi SWIFT/BIC: BBVAESMMXXX
  BBVA - Oficina BBVA BARCELONA INSTITUCIONES - Barcelona
  Titular del c/c: Universitat Autònoma de Barcelona
 • La documentació que requereixi el teu Programa de Doctorat.

Documentació necessària si fas alguna d’aquestes sol·licituds, que hauràs d’incorporar a l’apartat d’Adjuntar documentació:

 • 2 informes per a la Menció de Doctor Internacional.
 • Resolució si la tesi està redactada en una llengua diferent al català, castellà o anglès.
 • Resolució d’acceptació del compendi per part de la CAPD.

Si el Programa de Doctorat ha autoritzat la presentació de la teva tesi per Compendi de publicacions, ho hauràs de marcar a la sol·licitud online.

La sol·licitud quedarà en estat incompleta si no adjuntes tota la documentació o la informació que se’t requereix.

Format del fitxer de la tesi:

 • Adobe Acrobat (PDF). El fitxer de la tesi ha de tenir el contingut la tesi completa. Si conté articles d’accés restringit, caldrà que indiquis el DOI a l’apartat corresponent. Consulta les Preguntes Més Freqüents.
 • El fitxer haurà d’estar sense protecció (sense password).
 • Els noms dels fitxers que s'incorporen (el de la tesi, el del full del tribunal...) no poden contenir accents ni caracters especials (_ - " / etc.), només lletres de l'alfabet.

El fitxer de la tesi ha de contenir la tesi sencera, tret de les tesis sota processos de protecció o transferència de tecnologia

Segueix els criteris formals per a la presentació d'una tesi doctoral.

Puc canviar el fitxer de la tesi doctoral?
Consulta les Preguntes Més Freqüents

Què he de saber de la Propietat Intel·lectual i Accés Obert

Et recomanem fer una impressió complerta de la tesi abans d’adjuntar l’exemplar a l’aplicatiu per detectar possibles errors de paginació, gràfics, imatges, dades personals pròpies o de tercers, etc...

 

Consulta a la Coordinació del Programa de Doctorat (Departament/Institut responsable del teu doctorat) sobre la petició de realitzar la redacció de la tesi en idiomes diferents al català, castellà o anglès i amb quina antelació ho has de sol·licitar. Hauràs d’adjuntar la resolució a la sol·licitud de dipòsit online a l’apartat d’Adjuntar documents. 

Si la teva tesi està sota un conveni de cotutela, consulta la informació sobre Cotutela internacional.

A la sol·licitud del dipòsit online hauràs d’indicar tots els idiomes en què està redactada la tesi.

 

En aquest bloc trobaràs un recull de preguntes freqüents que aporten informació en matèria de propietat intel·lectual i accés obert, de caràcter orientatiu i sense que es puguin considerar, en cap cas, assessorament jurídic per part de la Universitat Autònoma de Barcelona. Pots accedir-hi fent una cerca a la casella o bé navegant per les carpetes temàtiques.

 

A la sol·licitud del dipòsit online, ho hauràs de marcar a l’apartat corresponent i adjuntar els dos informes dels experts a l’apartat d’Adjuntar documentació.

Consulta la informació sobre la Menció de Doctor Internacional.

 

A la sol·licitud del dipòsit online, ho hauràs de marcar a l’apartat corresponent.

Consulta el procediment per la Menció de Doctor Industrial.

 

Has de presentar la sol·licitud amb un mes d’antelació a iniciar la sol·licitud del dipòsit online a: ed.comissions@uab.cat.

Consulta els Tràmits i resolucions de la Junta Permanent

 

Has de presentar la sol·licitud amb un mes d’antelació a iniciar la sol·licitud del dipòsit online a: ed.comissions@uab.cat.
A la sol·licitud del dipòsit online, hauràs d’incorporar l’exemplar XIFRAT de la tesi i la resta de documentació del procediment habitual de dipòsit.
El document NO XIFRAT, l’hauràs de portar personalment a l’Escola de Doctorat i l’hauràs de lliurar a la Secretaria Acadèmica de l’Escola o a la Cap de la Unitat Tècnica de Doctorat.

Més informació:
https://www.uab.cat/web/tesi-sotmesa-a-processos-de-proteccio-o-transferencia-de-tecnologia-1345791940598.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/doctorat/resolucions-de-la-junta-permanent/sol-licituds-1345790710835.html

 

Cal que comprovis a sia.uab.cat (Serveis i tràmits en línia/ Pla de recerca i activitats de doctorands) que els director/s i tutor que hi consten són els actuals. En cas que hi hagi canvis o la informació no sigui correcta cal que t’adrecis el més aviat possible a la Coordinació del Programa de Doctorat (Departament/Institut responsable del teu doctorat).