Doctorats La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i la innovació en la recerca.
Tria futur, tria UAB.

Què he de tenir en compte abans de fer la sol·licitud del dipòsit online?

Abans d'enregistrar la sol·licitud de dipòsit, comprova que les persones que consten com a directors i com a tutor són les correctes. En cas que no ho siguin, no gravis cap dada del dipòsit i segueix el més aviat possible les instruccions que trobaràs en aquesta mateixa pàgina, a l'apartat “Canvis de directors i tutor”.

Si tens directors externs a la UAB cal que, abans d'iniciar el dipòsit, contactis amb ed.intranet@uab.cat atès que encara no tenen accés per validar el dipòsit de la tesi.

 

Activitats en català per a doctorands

En aquest vídeo trobaràs informació sobre com introduir les teves activitats al teu expedient.

Abans d’iniciar la teva sol·licitud de dipòsit, has d'haver realitzat totes les activitats obligatòries (indicades amb una icona blava). Recorda que hauràs d’haver entrat a l’aplicatiu les dades i adjuntar les evidències documentals d’aquestes. També hauran d’estar validades pel teu director o tutor.

Recorda que juntament amb l’exemplar de la tesi, hauràs de fer arribar als membres del tribunal el teu document d’activitats. Per obtenir-lo, només cal que entris al teu expedient virtual, a la pestanya de “document d’activitats”. Al final de la pantalla, trobaràs un botó que posa 'Imprimir'; cal que el cliquis i se’t generarà un PDF amb la informació que podràs enviar als membres del tribunal.

 

Documentació obligatòria:

 • El fitxer de la tesi.
 • Full amb les dades dels membres del tribunal (no cal que estigui signat).
 • La documentació que requereixi el teu Programa de Doctorat.
 • Informe de similituds Turnitin del fitxer de la tesi.
 • Declaració jurada de l'informe de la tesi de Turnitin.

Documentació necessària si fas alguna d’aquestes sol·licituds, que hauràs d’incorporar a l’apartat d’Adjuntar documentació:

 • 2 informes per a la Menció de Doctor Internacional.
 • Resolució si la tesi està redactada en una llengua diferent al català, castellà o anglès.
 • Resolució d’acceptació del compendi per part de la CAPD.

Si el Programa de Doctorat ha autoritzat la presentació de la teva tesi per Compendi de publicacions, ho hauràs de marcar a la sol·licitud online.

La sol·licitud quedarà en estat incompleta si no adjuntes tota la documentació o la informació que se’t requereix.

En el dipòsit de la tesi hauràs d’informar el nombre de membres de tribunal, que es van acordar en el conveni.

Abans d’iniciar el dipòsit hauràs d’haver justificat en el teu expedient, a l'apartat d'activitats:

 • 62-Cotutela_Estada de recerca en centres estrangers, públics o privats
 • 63-Cotutela_Estada de recerca a la UAB

El certificat de l'estada de l'activitat 62 no pot estar signat pel director de la tesi de l'altra universitat; pot estar signat pel responsable del centre, etc. En canvi, el certificat de l'activitat 63 sí que ha d'estar signat pel director de la UAB.

Si estàs fent una cotutela, recorda que pots obtenir fàcilment la menció de doctor internacional, que apareixerà també al títol de Doctor. Pots consultar els requeriments específics per a aquesta menció seguint aquest enllaç.

Més informació sobre la cotutela internacional

Format del fitxer de la tesi:

 • Adobe Acrobat (PDF). El fitxer de la tesi ha de tenir el contingut la tesi completa. Si conté articles d’accés restringit, caldrà que indiquis el DOI a l’apartat corresponent. Consulta les Preguntes Més Freqüents.
 • El fitxer haurà d’estar sense protecció (sense password).
 • Els noms dels fitxers que s'incorporen (el de la tesi, el del full del tribunal...) no poden contenir accents ni caracters especials (_ - " / etc.), només lletres de l'alfabet.

El fitxer de la tesi ha de contenir la tesi sencera, tret de les tesis sota processos de protecció o transferència de tecnologia

Segueix els criteris formals per a la presentació d'una tesi doctoral.

Puc canviar el fitxer de la tesi doctoral?
Consulta les Preguntes Més Freqüents

Què he de saber de la Propietat Intel·lectual i Accés Obert

Et recomanem fer una impressió complerta de la tesi abans d’adjuntar l’exemplar a l’aplicatiu per detectar possibles errors de paginació, gràfics, imatges, dades personals pròpies o de tercers, etc...

 

En aquesta pàgina trobaràs la informació sobre quina ha de ser la composició del tribunal.

 

Consulta a la Coordinació del Programa de Doctorat (Departament/Institut responsable del teu doctorat) sobre la petició de realitzar la redacció de la tesi en idiomes diferents al català, castellà o anglès i amb quina antelació ho has de sol·licitar. Hauràs d’adjuntar la resolució a la sol·licitud de dipòsit online a l’apartat d’Adjuntar documents. 

Si la teva tesi està sota un conveni de cotutela, consulta la informació sobre Cotutela internacional.

A la sol·licitud del dipòsit online hauràs d’indicar tots els idiomes en què està redactada la tesi.

 

En aquest web trobaràs un recull de preguntes freqüents que aporten informació en matèria de propietat intel·lectual i accés obert, de caràcter orientatiu i sense que es puguin considerar, en cap cas, assessorament jurídic per part de la Universitat Autònoma de Barcelona. Pots accedir-hi fent una cerca a la casella o bé navegant per les carpetes temàtiques.

També pots consultar el portal de ciència oberta i la plana sobre protecció de dades.

A la sol·licitud del dipòsit online, ho hauràs de marcar a l’apartat corresponent i adjuntar els dos informes dels experts a l’apartat d’Adjuntar documentació.

Consulta la informació sobre la Menció de Doctor Internacional.

 

A la sol·licitud del dipòsit online, ho hauràs de marcar a l’apartat corresponent.

Consulta el procediment per la Menció de Doctor Industrial.

 

Has de presentar la sol·licitud amb un mes d’antelació a iniciar la sol·licitud del dipòsit online a: ed.comissions@uab.cat.

Consulta els Tràmits i resolucions de la Junta Permanent

 

Has de presentar la sol·licitud a la Junta Permanent anterior a iniciar la sol·licitud del dipòsit online a: ed.comissions@uab.cat (uns dos mesos abans d'iniciar el dipòsit).
La documentació que has de presentar la trobaràs en aquest document. El document NO XIFRAT, el pots fer arribar per correu electrònic a l'adreça ed.comissions@uab.cat o portar-lo personalment a l'Escola de Doctorat i lliurar-lo a la directora de l'Escola o bé a la cap de la Unitat Tècnica de Doctorat.

A la sol·licitud del dipòsit online, NOMÉS hauràs d'incorporar l'exemplar XIFRAT de la tesi i la resta de documentació del procediment habitual de dipòsit. Recorda que la fitxa per informar la defensa que utilitzis haurà de ser l'específica per a les tesis sota protecció (Tesi sotmesa a processos de protecció o transferència de tecnologia).

Més informació:
https://www.uab.cat/web/tesi-sotmesa-a-processos-de-proteccio-o-transferencia-de-tecnologia-1345791940598.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/doctorat/resolucions-de-la-junta-permanent/sol-licituds-1345790710835.html

 

Cal que comprovis a sia.uab.cat (Serveis i tràmits en línia/ Pla de recerca i activitats de doctorands) que els director/s i tutor que hi consten són els actuals. En cas que hi hagi canvis o la informació no sigui correcta cal que t’adrecis el més aviat possible a la Coordinació del Programa de Doctorat (Departament/Institut responsable del teu doctorat).

 Document per sol·licitar el canvi de la direcció o de la tutorització de la teva tesi.

En cas que amb aquest canvi incorporis en la direcció una persona externa a la UAB,  cal que adjuntis també aquest document de director extern.

Recorda que si modifiques un/a dels teus/ves directors/es o tutor/a, hauràs de signar un altre document de compromís.

 

Consulta la informació per fer l'automatrícula de la tesi.

Si tens carnet de Família Nombrosa o Certificat d'algun grau de discapacitat emès per la Generalitat de Catalunya i/o l’has renovat en el darrer curs i no ens l’havies fet arribar, cal que ens facis arribar una còpia, abans de fer el dipòsit, a ed.matrícula@uab.cat (cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms).

Si el carnet de Família Nombrosa o Certificat d'algun grau de discapacitat està emès per la resta de comunitats de l'Estat espanyol o disposes de qualsevol altre certificació que impliqui una deducció en el preu de matrícula, cal que ens facis arribar una còpia abans de fer el dipòsit a ed.matrícula@uab.cat ((cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms) per fer l'estudi de si tens dret a la deducció. Posteriorment has de fer-nos arribar, per correu postal, una fotocòpia compulsada a l’adreça següent:

Atenció a l'Usuari
Escola de Doctorat
Planta 3 - Edifici U
Travessera de Can Miró, s/n - Campus UAB
08193 - Bellaterra (Barcelona)

 

La normativa indica que les defenses de tesi han de ser presencials. En casos degudament justificats, es poden realitzar defenses on alguna o totes les persones implicades es connectin en línia. Cal que facis la sol·licitud dos mesos abans de la data en la qual vols defensar. En aquesta pàgina trobaràs el formulari i la resta d'informació.

 

T'informem de la normativa acadèmica de la UAB pel que fa al format de la tesi (Capítol III. El document de la tesi doctoral). Pots consultar també informació relacionada a la pàgina de Recomanacions per elaborar tesis doctorals.

Per a més informació sobre el compendi de publicacions, consulta aquest enllaç.

Consulta i revisa les dades dels estudis d’accés, com ara que la universitat indicada on vas fer els estudis que t’han donat accés al doctorat és la correcta.

Pots consultar-ho a Sigma (Consulta d’expedient acadèmic i de qualificacions), a l’apartat 'Les meves dades d’accés'. En cas que hi hagi alguna dada que no és correcta, cal que enviïs un missatge el més aviat possible a ed.expedients@uab.cat.