Defenses de tesi

Defenses de tesis

Divendres, 21 Gener 2022

10:00

"Sistematización de la traducción de la gastronomía china al español", de Xinyu Zhang

Defenses de tesis - Videoconferència: per participar com a públic i poder fer intervencions, si s'és doctor/a, cal que ho sol·liciteu a olga.torres.hostench@uab.cat

12:00

"Study of vaccines and new strategies for control of goat tuberculosis", de Claudia Cecilia Arrieta Villegas

Defenses de tesis - Sala de Graus - Facultat de Veterinària (videoconferència: per participar com a públic i poder fer intervencions, si s'és doctor/a, cal que cliqueu aquí)

12:00

"Viro-immunological evaluation of latency reactivators and immune modulators for HIV-1 cure strategies", d'Óscar Blanch Lombarte

Defenses de tesis - Sala de Seminari - Edifici Mar IGTP (videoconferència: per participar com a públic i poder fer intervencions, si s'és doctor/a, cal que ho sol·liciteu a oblanch@irsicaixa.es)

15:00

"Characterization of plant cellular responses upon pathogen-induced RNA silencing suppression", de Luis Manuel Villar Martín

Defenses de tesis - Auditori - CRAG (videoconferència: per participar com a públic i poder fer intervencions, si s'és doctor/a, cal que ho sol·liciteu a d.bave@uab.cat)

Dimarts, 25 Gener, 2022

10:30

"Caracterització de factors cel·lulars involucrats en la patogènesi del VIH-1 amb potencials implicacions terapèutiques en infeccions virals i càncer", de Marc Castellví Nadal

Defenses de tesis - Sala de Graus Unitat Docent - Hospital Universitari Sant Pau

11:00

"Multifunctional composite made of metal-organic frameworks and inorganic nanoparticles", de Gerard Boix Soler

Defenses de tesis - Seminari ICN2 (videoconferència: per participar com a públic i poder fer intervencions, si s'és doctor/a, cal que ho sol·liciteu a Ana.delaosa@icn2.cat)