Publicitat de les tesis dipositades

Tesis doctorals que es troben en període de publicitat

El doctorand, un cop hagi finalitzat la tesi i hagi obtingut l'autorització de la Comissió Acadèmica del seu programa de doctorat, ha de dipositar la tesi doctoral a l'Escola de Doctorat per garantir-ne la publicitat i per permetre que altres doctors puguin fer observacions sobre el contingut.

La tesi doctoral ha d'estar en període de difusió durant 7 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de la difusió del dipòsit. La difusió es fa cada dilluns a partir de les 17 h, tret dels dilluns festius que es fa el dia lectiu següent. En la difusió s'inclouen totes les tesis que s'hagin dipositat fins el mateix dilluns a les 14h.

Els doctors poden consultar la tesi a l'Escola de Doctorat i remetre per escrit a la Junta Permanent de l'Escola de Doctorat les observacions i les al·legacions que considerin oportunes sobre el contingut de la tesi doctoral.

Tot seguit pots consultar les tesis dipositades:

 

Tesis doctorals dipositades 22/07/2019 (PDF, )
Tesis doctorals dipositades 08/07/2019 (PDF, )
Tesis doctorals dipositades 25/06/2019 (PDF, )
Tesis doctorals dipositades 11/06/2019 (PDF, )
Tesis doctorals dipositades 27/05/2019 (PDF, )
Tesis doctorals dipositades 13/05/2019 (PDF, )
Tesis doctorals dipositades 29/04/2019 (PDF, )
Tesis doctorals dipositades 08/04/2019 (PDF, )
Tesis doctorals dipositades 25/03/2019 (PDF, )
Tesis doctorals dipositades 11/03/2019 (PDF, )