Eleccions Deganat 2023

Eleccions a Degà o Degana de la Facultat de Ciències de l'Educació

Us informem que la  degana de la Facultat de Ciències de l’Educació, Marta Bertran Tarrés, d’acord amb el que estableix la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario convoca eleccions per a escollir degà o degana.  

 

DOCUMENTACIÓ

Resolució convocatòria eleccions a degà o degana

Calendari electoral (Annex1)

Normes de votació electrònica (Annex 2)

Composició de la Mesa Electoral i de la Mesa d’Administració de votació electrònica

 

CENS ELECTORAL

Podeu consultar el cens a través d’aquest enllaç, accedint amb el vostre usuari (NIU) i la vostra contrasenya.

Manuals d’ajuda:  https://seuelectronica.uab.cat/ajuda-com-es-vota

És imprescindible que comproveu que esteu inscrits correctament per a poder presentar-vos com a candidats i per poder votar.

Per fer reclamacions al cens electoral ompliu aquest Formulari

Termini de reclamacions al cens provisional: del 6 d’octubre al 10 d’octubre.

Podreu consultar el cens definitiu a partir del dia:  13 d’octubre.

 

CANDIDATURES

Termini per a la presentació de candidatures: del 7 al 11 d’octubre.

Les candidatures s'han de presentar a la secretaria del Deganat de la Facultat de Ciències de l'Educació (dg.c.educacio@uab.cat) mitjançant aquest model de candidatura fins l'11 d'octubre.

Proclamació provisional dels candidats: 13 d’octubre.

Candidatures provisionals

Termini per a presentar reclamacions a la proclamació dels candidats/es: del 13 al 16 d’octubre.

Formulari de reclamació

Proclamació definitiva dels candidats: 17 d’octubre.

Candidatures definitives

 

PROGRAMES ELECTORALS

Presentació dels programes al deganat: 18 d'octubre.

                                           Programes dels candidats

Bertran Tarrés, Marta                         Santisteban Fernández, Antoni
               Programa                  Programa

 

VOTACIÓ ELECTRÒNICA

Període de campanya electoral: del 17 d’octubre de 2023 al 3 de novembre de 2023.

Votació: des de les 9:00 hores del dia 2 de novembre de 2023 a les 12:00 hores del 3 de novembre de 2023.

Enllaç d’accés a la votació: Votació electrònica

 

RESULTATS

Publicació dels resultats provisionals: 3 de novembre.

Resultats provisionals

Termini de reclamacions als resultats provisionals: del 6 al 7 de novembre.

Per reclamacions als resultats provisionals ompliu aquest Formulari.

Publicació dels resultats definitius:  8 de novembre.

Resultats definitius