Estructura administrativa

La Facultat compta amb un administradora de Centre que actua per delegació de la Gerència de la UAB.

L'administradora de Centre actua com a delegat del gerent. Les seves funcions són la gestió i l'administració de la Facultat, excepte aquelles funcions que siguin assignades a la degana.

L'administradora ha estat designat d'acord amb el procediment previst en l'article 176 dels Estatuts de la UAB.
 
Administradora de centre: Isabel Durban García

Tel.: 93 581 16 30
Adreça electrònica: ad.c.educacio.fti@uab.cat

Secretària: Mònica Andrés Estasen

Tel.: 93 581 27 02
Adreça electrònica: ad.c.educacio.fti@uab.cat 

Suport logístic i Punt d'Informació


El Suport Logistic i Punt d'Informació dona suport a les activitats del centre (docència, conferències, actes públics, etc.), i és el  punt d’informació a la comunitat universitària i públic en general.
Us podeu adreçar a qualsevol dels nostres dos punts d’atenció ubicats un a l’edifici G5 –on també trobareu la resta de dependències de l’administració de la Facultat – i, l’altre, a l’edifici G6 per:

• Demanar informació de la Facultat (ubicació d’espais, despatxos, aules, activitats, serveis, etc.)
• Demanar informació general de la Universitat
• Recollir treballs i/o deixar correspondència al professorat
• Deixar/recollir objectes perduts
• Farmaciola

La Facultat ofereix, tanmateix, un autoservei de consigna per bosses i maletes que funciona amb monedes i té dos punts d’ubicació un a l’edifici G5 al costat del servei de Fotocòpies i del Suport Logístic i Punt d’Informació i, un altre, al 1r. pis de l’edifici G6, al costat de les aules d’Informàtica; l’horari és de 8 a 20 hores i cal recollir les bosses i/o maletes el mateix dia.
 
Telèfon: 93 581 18 34
Adreça electrònica: slipi.ciencies.educacio@uab.cat 

Gestió acadèmica

El nostre servei té cura de les tasques relatives a les qüestions administratives i acadèmiques relacionades amb professorat i alumnes.

Facultat de Ciències de l'Educació, Edifici G5, Pl. del Coneixement, s/n, Campus de la UAB, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Telèfon: 93 581 26 86

Adreça electrònica: ga.c.educacio@uab.cat

La Gestió Acadèmica romandrà tancada: consulta les dates en aquest enllaç

Més informació

Despatx de Gestió Econòmica

La Gestió Econòmica s’encarrega del control i els tràmits econòmics del centre, departaments, unitats departamentals i dels serveis dependents de l’administració del centre de la Facultat. També porta a terme les gestions derivades de les associacions i el Consell d’Estudiants de la Facultat i dels actes culturals prèviament autoritzats.
El control i la gestió dels fons assignats a la Facultat es realitza de manera descentralitzada mitjançant el programa de comptabilitat SUMMA.

Despatx G5-036
Telèfon 93 581 14 31
Adreça electrònica:ge.ccee.fti@uab.cat
El Servei d’Informàtica Distribuïda dona suport a les necessitats en l’entorn informàtic, dels usuaris de docència, recerca i gestió de l’àmbit territorial, i posa a disposició dels seus usuaris, Estudiants, Professors i Personal d’Administració i Serveis els seus equipaments informàtics.

Disposa d’una sala de serveis generals i d’ajut a la recerca, i de cinc aules informatitzades, equipades amb 128 ordinadors connectats a la xarxa de la Facultat i a Internet.

Edifici G6 (1ª planta)
Tel: 935811432/ 935811585
Correu electrònic: sid.educacio@uab.cat 

Horari:
Les aules resten obertes de 8:30 del matí a 8:30 de la tarda.
L’aula  1 és d’accés  lliure als estudiants  per tal que puguin desenvolupar les pràctiques de docència i investigació.
Les aules 2, 3 i 4, son aules de docència. En  les franges horàries en las que no hi hagi previst fer cap tipus de docència, les aules es poden fer servir com a ús lliure.

Com contactar:
 

Càrrec  Nom Horari  Extensió  Email
Cap  Isabel Castellano 09 a 17h.     1432  isabel.castellano@uab.cat
T. mitjà  Josep Mª Montraveta 14 a 21h.     1585  josepmaria.montraveta@uab.cat
Tècnic  Ingrid Sánchez 14 a 21h.     1585  ingrid.sanchez@uab.cat
Tècnic  Joan Manel Cuartero 09 a 17h.     1585  joanmanel.cuartero@uab.cat
Tècnic  Montse Prieto 08 a 15h.     1432  montse.prieto@uab.cat


 

Fotografia dels membres del Servei.

El servei està destinat a proporcionar, suport a la docència i a la recerca a la Facultat de Ciències de l’Educació. Així com també als diferents centres de la UAB,  grups d'investigació , d'altres organismes, centres públics o privats que ho sol·licitin, sempre dins el marc de l’àmbit educatiu.

Web: http://serveis.uab.cat/canalce/content/qui-som

Ed. G6-2ª planta
Telèfon: 93 581 22 60
email: sae.av@uab.cat

Laboratoris
La Facultat de Ciències de l'Educació disposa de tres laboratoris dedicats a la docència de les assignatures ofertades per la Facultat i relacionades amb les Ciències Experimentals.

El Laboratori de Ciències Experimentals té com a missió principal esdevenir un espai de qualitat per a la docència experimental de les assignatures ofertades per la Facultat i que així ho sol·licitin.

Per utilitzar el Laboratori és indispensable conèixer i respectar les normes de funcionament, seguretat i higiene. Per accedir-hi consulteu amb els vostres professors o adreceu-vos directament als tècnics del Laboratori.

Tel.: 93 581 13 33
Adreça electrònica: l.cc.experimentals@uab.es