Documents dels òrgans de govern

Reglament de la Facultat de Ciències de l'Educació
 

-Acta definitiva Junta Permanent Extraordinària 12/02/21

-Acta definitiva Junta Permanent 18/11/20

  -Autoinforme de Gestió de la Qualitat a la Facultat de Ciències de l'Educació 2018-2020

- Acta definitiva Junta Permanent 29/06/20

-Acta provisional Junta Permanent 29/06/20
  -Document de criteris del Pla Docent
  -Calendari d'eleccions a degà/na
-Acta definitiva Junta Permanent 12/02/20
 -Informe de seguiment del centre
 -Admissió canvi d'estudis universitaris espanyols
 -Admissió canvi d'estudis universitaris espanyols continuació
 -Candidats Premis Extraordinaris curs 18-19
 -Normativa de la creació, composició i funcions de la Comissió d'Igualtat
-Acta definitiva Junta Permanent 25/11/19
-Acta definitiva Junta Permanent 28/10/19
-Acta definitiva Junta Permanent 22/10/19
-Acta definitiva Junta Permanent 11/06/19
-Acta definitiva Junta Permanent 18/03/19
-Acta definitiva Junta Permanent 28/01/19
   -Annex 1- Informe de seguiment de centre
   -Annex 2-Proposta d'ofertes de places i criteris d'admissió per canvi d'estudis universitaris espanyols 
       -Annex 2BIS-Proposta d'ofertes de places i criteris d'admissió per canvi d'estudis universitaris espanyols 
    -Annex 3-Premis extraordinaris 17-18
     -Annex 4-Memòria ERASMUS Mundus_CLMC
      -Annex 4BIS-Compromís de docència Màster ERASMUS Mundus
      -Annex 4_2-MemòriaEM_CLMC
      -Annex 4_3-Memòria Màster en Direcció perinnovació educativa
      -Annex 4_4-Proposta abreujada de renovació de l'estudi
      -Annex 4_4BIS-Formulari Pressupost
-Acta Extraordinària definitiva Junta Permanent 21/11/18
-Acta definitiva Junta Permanent 30/10/18
-Acta definitiva Junta Permanent 05/07/18
-Acta definitiva Junta Permanent 14/06/18
-Acta definitiva Junta Permanent 23/04/18
-Acta definitiva Junta Permanent 21/02/2018
-Acta definitiva Junta Permanent 14/11/17
-Acta definitiva Junta Permanent 13/09/17
-Acta definitiva Junta Permanent 13/06/17
-Acta definitiva Junta Permanent 03/04/17
-Acta definitiva Junta Permanent 15/02/17
-Acta definitiva Junta Permanent 16/12/16
-Acta definitiva Junta Permanent 7/11/16
-Acta definitiva Junta Permanent 7/7/16
-Acta definitiva Junta Permanent 5 de maig de 2016
-Acta definitiva Junta Permanent 6 d'abril de 2016
-Acta definitiva Junta Permanent 16 de febrer de 2016
-Acta definitiva Junta Permanent 16 de desembre de 2015
-Acta definitiva  Junta Permanent 15 de juliol 2015 
-Acta definitiva Junta Permanent 22 d'abril de 2015
-Acta Definitiva Junta Permanent 6 de març de 2015
-Acta definitiva Junta Permanent del 29 de gener de 2015
-Acta definitiva Junta Permanent de l'11 de desembre de 2014
-Acta definitiva Junta Permanent del 15 octubre de 2014
-Acta definitiva de la Junta Permanent del 21 de maig de 2014   
-Acta definitiva de la Junta Permanent del 10 de març 2014 
      Annex 1- Acord repartició despeses docents entre departaments i titulacions
       Annex 2-Pressupost de despeses-tancament 2013
       Annex 3-Pressupost d'ingressos2013-tancament 2013
       Annex 4-Distribució pressupost funcionament 2014
-Acta Definitiva de la Junta permanent del 30 de gener de 2014 
-Acta Definitiva Junta Permanent 11 /12/13
          -Annex 1 al punt 5 - Acord accés graus educació infantil i primària 
          -conveni millora formacio mestres 
          -Proposta grup de treball competència lingüística 
-Acta Definitiva Junta Permanent 15/10/13
        -Annex 1- Horaris i professorat Educació Primària
        -Annex 2- Horaris i professorat   FBC
        -Annex 3- Horaris i professorat  Educació Infantil
        -Annex 4- Horaris i professorat  Pedagogia i Educació Social
        -Annex 5- Horaris i professorat   Màsters
-Acta Definitiva Junta Permanent 30/05/13
       -Annex 1- Criteris Pla Docent 2013-14
       -Annex 2- Tancament exercici 2012
       -Annex 3- Altres Centres de cost
       -Annex 4-Informe cofinançament altres centres de cost
       -Annex 5- Previsió pressupost 2013
       -Annex 6- Titulacions de la Facultat en els rànquings
-Acta Junta Permanent Extraordinària 08/03/13
-Acta definitiva Junta Permanent 27/02/13
 -Acta definitiva Junta Permanent 13/12/12
    -Annex 1 Proposta de canvis memòria ANECA
    -Annex 2 Proposta de Tribunal Premis Extraordinaris
    -Annex 3 Explicació Reglament
-Acta definitiva Junta Permanent 9/10/12
-Acta definitiva Junta Permanent 7/5/2012
-Acta definitiva Junta Permanent  9/2/2012
     -PPT Junta Permanent  9/2/2012
 
-Acta definitiva Junta Permanent 8/9/2011 
    -PPT Junta Permanent 8/9/2011  
-Acta definitiva Junta Permanent 22/3/2011 
 


 

27-Acta COA Graus 11 novembre de 2020

  27.1 Annex PPT COA Graus 11 novembre 2020

26-Acta d’acords de la Comissió d’Ordenació Acadèmica de Graus curs 2019-2020

25-Acta COA Graus 11 desembre de 2018
24-Acta COA Graus 1 de març de 2017
23-Acta COA Graus 9 de desembre 2015

22-Acta COA Graus i Màsters 28 de maig 2015
      22.1 Cristeris d'avaluació
      22.2 Funcions i càrrecs comissions titulació

   21-Acta COA Graus i Màsters 25 de març de 2015
    21.1 Criteris i Pautes generals d'avaluació
    21.2 Memòria Màster Universitari formació del professorat
    21.3 Proposta de modificació de titulació
    21.4 Informe de Seguiment

20-Acta COA 13 novembre de 2014
19-Acta COA 4 juny de 2014
18- Acta COA 25 abril de 2014
17- Acta COA 5 març de 2014
   17.1 Criteris Pla Docent 2014-15 versió març
   17.2  Informe de Seguiment Facultat 2012-13
   17.3  Horaris optatives Primària
16-Acta COA 2 de juliol 2013
  16.1 Orientacions per la planificació del treball de Fi de Grau
  16.2  Informe Seguiment i Avaluació del TFG
  16.3 Indicadors Referencia Avaluacio TFG
  16.4 Reglament premi extraordinari TFG
  16.5 Acta Global del Tribunal del TFG
15-Acta COA 6 de febrer 2013
 15.1 Relació de candidats a premi extraordinari del curs 2011-12 
 15.2 Informe de seguiment dels Graus de la Facultat
14-Acta COA 15 de gener 2013
 14.1 Proposta d'oferta de places i criteris d'admissió per canvi d'estudis 
14.2 Proposta d'oferta de places i criteris d'admissió per convalidació d'estudis 
13-Acta COA 18 d'octubre de 2012
13.1- Orientacions Treball Fi de Grau 22 d'octubre de 2012
 
12- Acta COA 15 de maig de 2012
12.1-Orientacions Treball Fi de Grau 21 de maig de 2012
11-Acta COA 22 de febrer de 2012
11.1-Criteris pla docent       2012/13
11.2-Informe Executiu seguiment Graus 
11.3-Reconeixement CFGS a la facultat 
10-Acta COA 7 de febrer de 2012 
10.1-Informe Executiu seguiment Graus 
10.2- Justificació Modificació Grau Primària febrer 2012 
10.3- Procés Preinscripció Optatives 
9-Acta COA 17 de gener de 2012
8-Acta COA 28 d'abril de 2011 
8.1-Proposta de resolució activitats lliure elecció 2010/11
7-Acta COA 17 de febrer de 2011
7.1-Informe executiu Graus
7.2-Criteris Pla Docent
6-Acta COA 9 de novembre de 2010
6.1-Proposta segon termini
5-Acta COA 28 de gener de 2010
5.1-Calendari elaboració Pla Docent
4-Acta COA 24 de novembre de 2009
4.1-Proposta Segon Quadrimestre
4.2-Circuit incidències professorat
3-Acta COA 17 d'abril de 2009
3.1-Proposta de resolució activitats lliure elecció 2009/10
3.2-Procés prova de conjunt
3.3-Equiparacions Educació Infantil
3.3-Equiparacions Educació Social (2)
3.3-Equiparacions Educació Social
3.3-Equiparacions Pedagogia
3.3-Equiparacions Primària i Educació Especial
3.3-Equiparacions Primària i  Educació  Física
3.3-Equiparacions Primària i Educació Musical
3.3- Equiparacions Primària i Llengues Estrangeres
3.3-Equiparacions Primària
 2-Acta COA 19 de febrer de 2009
1-Acta COA 24 de novembre de 2008
 
1.1-proposta de resolució activitats lliure elecció 2008/09
1.2-comparativa altres cursos 19-11-2008