Documents dels òrgans de govern

Reglament de la Facultat de Ciències de l'Educació
 

-Acods Junta de Facultat 09/04/2024

-Acords Junta de Facultat Extraordinària 19/12/2023

-Acords Junta de Facultat 02/10/2023

- Acords Junta de Facultat  18/07/2023

-Acords Junta de Facultat 12/04/2023

-Acords Junta de Facultat 13/02/2023

-Acords Junta de Facultat 13/07/2022

-Acords Junta de Facultat 26/01/22

-Acords Junta de Facultat 01/12/21

-Acords Junta de Facultat 17/02/21

-Acta definitiva Junta de Facultat Extraordinària 20/09/20

     -Annex Programa Electoral a l'Acta de la Junta extraordinària 20/09/20

-Acta definitiva Junta de Facultat 22/01/20

    -Informe del Deganat 22/01/20
-Acta definitiva Junta de Facultat 17/01/19
-Acta Junta extraordinària de Facultat 02/10/18
  -Annex Programa Electoral a l'acta de la Junta de la Facultat 02/10/18
-Acta definitiva Junta de Facultat 18/06/18

   -Informe del Deganat 18/06/18
-Acta definitiva Junta de Facultat 23/11/17
-Acta definitiva Junta de Facultat 27/06/17

-Acta Definitiva Junta de Facultat 21/12/16
-Acta Junta extraordinària Facultat 10/03/16
-Acta definitiva Junta de Facultat 3/11/15
-Acta definitiva Junta de Facultat 18/06/14
-Acta Definitiva Junta de Facultat 13/06/13
  -Informe Equip Deganat Junta de Facultat 13/06/13
-Acta definitiva Junta de Facultat ordinària 04/04/13
-Acta Junta de Facultat extraordinària 04/04/13
-Acta  Junta de Facultat extraordinària 11/06/12
-Acta  Junta de Facultat extraordinària 07 05 2012 
    -Proposta de modificació del reglament de Facultat Junta de Facultat 7/5/12
    -Memòria raonada per a la modificació del Reglament de la Facultat de Ciències de l'Educació 
 -Acta definitiva Junta de Facultat 8/11/2011
   -Annex a l'acta de la Junta de Facultat del 8/11/2011. Informe anual 

-Acords Junta Permanent 09/05/2024

-Acords Junta Permanent 19/03/2024

-Acords Junta Permanent 01/02/2024

-Acords Junta Permanent Extraordinària 30/10/2023

-Acords Junta Permanent 02/10/2023

-Acords Junta Permanent 14/06/2023

-Acords Junta Permanent 04/05/2023

-Acords Junta Permanent 29/03/2023

-Acords Junta Permanent  Extraordinària 15/03/2023

-Acords Junta Permanent 13/01/2023

-Acords Junta Permanent Extraordinària 28/10/2022

-Acords Junta Permanent 11/10/2022

-Acords Junta Permanent 15/06/2022

-Acords Junta Permanent 27/04/22

-Acords Junta Permanent 09/02/22

-Acords Junta Permanent 15/12/21

-Acords Junta Permanent 20/10/21

-Acords de la Junta Permanent Extraordinària 09/06/21

-Acords Junta Permanent 03/05/21

-Acords de la Junta Permanent Extraordinària  28/04/21

-Acta Junta Permanent 17/03/021

-Acta definitiva Junta Permanent Extraordinària 12/02/21

-Acta definitiva Junta Permanent 18/11/20

  -Autoinforme de Gestió de la Qualitat a la Facultat de Ciències de l'Educació 2018-2020

- Acta definitiva Junta Permanent 29/06/20

-Acta provisional Junta Permanent 29/06/20
  -Document de criteris del Pla Docent
  -Calendari d'eleccions a degà/na

-Acta definitiva Junta Permanent 12/02/20
 -Informe de seguiment del centre
 -Admissió canvi d'estudis universitaris espanyols
 -Admissió canvi d'estudis universitaris espanyols continuació
 -Candidats Premis Extraordinaris curs 18-19
 -Normativa de la creació, composició i funcions de la Comissió d'Igualtat

-Acta definitiva Junta Permanent 25/11/19

-Acta definitiva Junta Permanent 28/10/19

-Acta definitiva Junta Permanent 22/10/19

-Acta definitiva Junta Permanent 11/06/19

-Acta definitiva Junta Permanent 18/03/19

-Acta definitiva Junta Permanent 28/01/19
   -Annex 1- Informe de seguiment de centre
   -Annex 2-Proposta d'ofertes de places i criteris d'admissió per canvi d'estudis universitaris espanyols 
   -Annex 2BIS-Proposta d'ofertes de places i criteris d'admissió per canvi d'estudis universitaris espanyols 
   -Annex 3-Premis extraordinaris 17-18
   -Annex 4-Memòria ERASMUS Mundus_CLMC
   -Annex 4_3-Memòria Màster en Direcció per a la innovació educativa
   -Annex 4_4-Proposta abreujada de renovació de l'estudi
   -Annex 4_4BIS-Formulari Pressupost

-Acta Extraordinària definitiva Junta Permanent 21/11/18

-Acta definitiva Junta Permanent 30/10/18

-Acta definitiva Junta Permanent 05/07/18

-Acta definitiva Junta Permanent 14/06/18

-Acta definitiva Junta Permanent 23/04/18

-Acta definitiva Junta Permanent 21/02/2018

-Acta definitiva Junta Permanent 14/11/17

-Acta definitiva Junta Permanent 13/09/17

-Acta definitiva Junta Permanent 13/06/17

-Acta definitiva Junta Permanent 03/04/17

-Acta definitiva Junta Permanent 15/02/17

-Acta definitiva Junta Permanent 16/12/16

-Acta definitiva Junta Permanent 7/11/16

-Acta definitiva Junta Permanent 7/7/16

-Acta definitiva Junta Permanent 5 de maig de 2016

-Acta definitiva Junta Permanent 6 d'abril de 2016

-Acta definitiva Junta Permanent 16 de febrer de 2016

-Acta definitiva Junta Permanent 16 de desembre de 2015

-Acta definitiva  Junta Permanent 15 de juliol 2015 

-Acta definitiva Junta Permanent 22 d'abril de 2015

-Acta Definitiva Junta Permanent 6 de març de 2015

-Acta definitiva Junta Permanent del 29 de gener de 2015

-Acta definitiva Junta Permanent de l'11 de desembre de 2014

-Acta definitiva Junta Permanent del 15 octubre de 2014

-Acta definitiva de la Junta Permanent del 21 de maig de 2014   

-Acta definitiva de la Junta Permanent del 10 de març 2014 
      Annex 1- Acord repartició despeses docents entre departaments i titulacions
       Annex 2-Pressupost de despeses-tancament 2013
       Annex 3-Pressupost d'ingressos2013-tancament 2013
       Annex 4-Distribució pressupost funcionament 2014

-Acta Definitiva de la Junta permanent del 30 de gener de 2014 

-Acta Definitiva Junta Permanent 11 /12/13
          -Annex 1 al punt 5 - Acord accés graus educació infantil i primària 
          -conveni millora formacio mestres 
          -Proposta grup de treball competència lingüística 

-Acta Definitiva Junta Permanent 15/10/13
        -Annex 1- Horaris i professorat Educació Primària
        -Annex 2- Horaris i professorat   FBC
        -Annex 3- Horaris i professorat  Educació Infantil
        -Annex 4- Horaris i professorat  Pedagogia i Educació Social
        -Annex 5- Horaris i professorat   Màsters

-Acta Definitiva Junta Permanent 30/05/13
       -Annex 1- Criteris Pla Docent 2013-14
       -Annex 2- Tancament exercici 2012
       -Annex 3- Altres Centres de cost
       -Annex 4-Informe cofinançament altres centres de cost
       -Annex 5- Previsió pressupost 2013
       -Annex 6- Titulacions de la Facultat en els rànquings

-Acta Junta Permanent Extraordinària 08/03/13

-Acta definitiva Junta Permanent 27/02/13

-Acta definitiva Junta Permanent 13/12/12
    -Annex 1 Proposta de canvis memòria ANECA
    -Annex 2 Proposta de Tribunal Premis Extraordinaris
    -Annex 3 Explicació Reglament

-Acta definitiva Junta Permanent 9/10/12

-Acta definitiva Junta Permanent 7/5/2012

-Acta definitiva Junta Permanent  9/2/2012
     -PPT Junta Permanent  9/2/2012

-Acta definitiva Junta Permanent 8/9/2011 
    -PPT Junta Permanent 8/9/2011  

-Acta definitiva Junta Permanent 22/3/2011 

-Acords COA Graus 11/03/2024

-Acods COA Graus 30/01/2024

-Acords COA Graus 30/05/2023

-Acords COA Graus 20/03/2023

-Acords COA Graus 15/02/2023

-Acords COA Graus 24/11/2022

-Acords COA Graus 04/04/2022

-Acords COA Graus 10/02/2022

-Acords COA Graus 09/12/2021

-Acta COA Graus 02/06/2021

-Acta COA Graus 11/11/2020

     -Annex PPT COA Graus 11/11/2020

-Acta COA Graus 03/02/2020

-Acta d’acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de Graus curs 2019-2020

-Acta COA Graus 11/12/2018

-Acta COA Graus 01/03/2017

-Acta COA Graus 09/12/2015

-Acta COA Graus i Màsters 28/05/2015

     -Cristeris d'avaluació

     -Funcions i càrrecs comissions titulació

-Acta COA Graus i Màsters 25/03/2015

     -Criteris i Pautes generals d'avaluació

     -Memòria Màster Universitari formació del professorat

     -Proposta de modificació de titulació

     -Informe de Seguiment

-Acta COA Graus13/11/2014

-Acta COA Graus 04/06/2014

-Acta COA Graus 25/04/2014

-Acta COA Graus 05/03/2014

     -Criteris Pla Docent 2014-15 versió març

     -Informe de Seguiment Facultat 2012-13 

     -Horaris optatives Primària

-Acta COA Graus 02/07/2013

     -Orientacions per la planificació del treball de Fi de Grau

     -Informe Seguiment i Avaluació del TFG

     -Indicadors Referencia Avaluacio TFG

     -Reglament premi extraordinari TFG

    -Acta Global del Tribunal del TFG

-Acta COA Graus 06/02/2013

     -Relació de candidats a premi extraordinari del curs 2011-12

     -Informe de seguiment dels Graus de la Facultat

-Acta COA Graus 15/01/2013

     -Proposta d'oferta de places i criteris d'admissió per canvi d'estudis 

     -Proposta d'oferta de places i criteris d'admissió per convalidació d'estudis

-Acta COA Graus 18/10/2012

     -Orientacions Treball Fi de Grau 22 d'octubre de 2012

-Acta COA Graus 15/05/2012

     -Orientacions Treball Fi de Grau 21 de maig de 2012

-Acta COA Graus 22/02/2012

     -Criteris pla docent 2012/13

     -Informe Executiu seguiment Graus

     -Reconeixement CFGS a la Facultat

-Acta COA Graus 7/02/2012

     -Informe Executiu seguiment Graus

     -Justificació Modificació Grau Primària febrer 2012

     -Procés Preinscripció Optatives

-Acta COA Graus 17/01/2012

-Acta COA Graus 28/4/2011

     -Proposta de resolució activitats lliure elecció 2010/11

-Acta COA Graus 17/02/2011

     -Informe executiu Graus

     -Criteris Pla Docent

-Acta COA Graus 09/11/2010

     -Proposta segon termini

-Acta COA Graus 28/01/2010

     -Calendari elaboració Pla Docent

-Acta COA Graus 24/11/2009

     -Proposta Segon Quadrimestre

     -Circuit incidències professorat

-Acta COA Graus 17/04/2009

     -Proposta de resolució activitats lliure elecció 2009/10

     -Procés prova de conjunt

     -Equiparacions Educació Infantil

     -Equiparacions Educació Social (2)

     -Equiparacions Educació Social

     -Equiparacions Pedagogia

     -Equiparacions Primària i Educació Especial

     -Equiparacions Primària i  Educació  Física

     -Equiparacions Primària i Educació Musical

     -Equiparacions Primària i Llengues Estrangeres

     -Equiparacions Primària

-Acta COA Graus 19/02/2009

-Acta COA Graus 24/11/2008

     -Proposta de resolució activitats lliure elecció 2008/09

     -Comparativa altres cursos 19-11-2008