Programa TutorEsport

Programa TutorEsport

TutorEsport és un programa de suport acadèmic i tutelatge adreçat als i a les esportistes  matriculats a la UAB. Ofereix la possibilitat de compaginar l’activitat acadèmica i esportiva, comptant amb l’activa col·laboració d’un/a tutor/a, professor/a de la Facultat o Escola universitària en la qual estudien, els reconeix sis crèdits de lliure elecció durant l’itinerari acadèmic, afavoreix que puguin entrenar al mateix campus i participar activament de les competicions representant a la UAB en els campionats de Catalunya i Espanya.

Requeriments d’accés

Contacte