Equip de Deganat

Equip de Deganat

Composició

Càrrec    Nom i cognoms  Correu electrònic Telèfon
Degana Marta Bertrán Tarres marta.bertran@uab.cat 93 581 1232
Vicedegana d'Estudis Lurdes Martínez Mínguez lurdes.martinez@uab.cat 93 581 2704 
Vicedegana de Pràctiques i Secretària de la Facultat  Sílvia Blanch Gelabert silvia.blanch@uab.cat 93 581 1382 
Vicedegana d'Estudiants i Internacionalització Georgeta Ion georgeta.ion@uab.cat 93 581 2703 
Vicedegana de Màsters, Qualitat i Innovació   Marilisa Birello 

marilisa.birello@uab.cat

93 581 2687
Administradora de centre Isabel Durban García isabel.durban@uab.cat 93 581 1630

  
Secretaria del Deganat
Eva Fernández Díaz

Contacte:


         93 581 26 90

           Envia correu

   

  Web: http://www.uab.cat/ciencies-educacio/