A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual
LA FACULTAT ELS ESTUDIS PRACTICUM MOBILITAT I INTERCANVI INFORMACIÓ ACADÈMICA RECERCA
Imatge home facultat
FacultatCatorse Declaració en defensa del català com a llengua vehicular a l'escola
[La facultat] Davant el debat que s’ha produït darrerament en alguns mitjans de comunicació en relació a la immersió lingüística a  l’escola, recuperem la Declaració en defensa del català com a llengua vehicular a l’escola, aprovada per la Junta Permanent de Facultat el 13 de desembre de 2012 que explicita la posició de la nostra institució en aquest debat. 
Veure més
EleccionsDega Eleccions Junta de Facultat 2014 (places vacants)
[La facultat

Resolució del 15 d'octubre de 2014 per la qual es convoquen eleccions a membres de la Junta de Facultat de la Facultat de Ciències de l'Educació (places vacants) de la Universitat Autònoma de Barcelona. Més informació

Veure més
LogoPEERS Tres estudiants de la Menció de música participen al Programa PEERS
[La facultat
En el marc del programa PEERS (Projets d’étudiants et enseignants-chercheurs en réseaux sociaux), durant la setmana del 24 de novembre tres estudiants i una professora de la Haute École Pédagogique de Vaud (HEP; Lausanne, Suïssa) vindran a la nostra Facultat. Es tracta d’una acció de formació i recerca que fan en col·laboració amb tres estudiants i una professora de la menció de música del Grau de Primària.
 
Veure més
Banderes Programa 2014-2015 de diagnòstic, promoció i incentivació de terceres llengües (anglès, francès, alemany i italià): PROVA DIAGNÒSTICA DE NIVELL
[La facultat] Promogut pel Consell Interuniversitari de Catalunya, el Programa 2014-2015 de diagnòstic, promoció i incentivació de terceres llengües, té com a finalitat contribuir a que els estudiants que han iniciat estudis de grau el curs acadèmic 2014-2015 puguin assolir el nivell B2 d’una tercera llenguaVeure més
Unescocat Convocatòria de beca adreçada a joves en possessió de títol de màster o doctorat
[La facultat
Convocatòria d'una beca d'estada professional al Sector d'Educació de la UNESCO adreçada a joves en possessió de títol de màster o doctorat ... .... .Més informació
Veure més
AQUMaster Visita a la Facultat del Comitè d' Avaluació Extern (CAE)
[La facultat]  El proper dia 2 de desembre un Comitè d’Avaluació Extern (CAE) de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) realitzarà una visita a la Facultat amb la finalitat de comprovar que el pla d'estudis de la titulació de Màster interuniversitari de formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes s'està portant a terme d'acord amb el seu projecte inicial. Veure més
Notícies
play play
Facultat de Ciències de l'Educació L'Autònoma s'ha de viure!!! Un Campus d'Excel·lència Internacional
Avisos importants
Avisos Importants
[La facultat(1) Convocatòria Programa Propi: obertura del termini de sol.licitud per marxar d'intercanvi en el curs 2015-16, del 3 al 21 de novembre. Les sol.licituds s'han de formalitzar per via telemàtica Més informació

(2) Convocatòria Programa Erasmus +: obertura del termini de sol.licitud per marxar d'intercanvi en el curs 2015-16, del 3 al 21 de novembre. Les sol.licituds s'han de formalitzar per via telemàtica Més informació

(3) Convocatòria extraordinària de febrer: obertura del termini de sol.licitud del 3 de novembre al 5 de desembre de 2014. Lloc de presentació de sol.licituds: Gestió Acadèmica del centre. Requisits que heu de complir per poder sol.licitar la convocatòria extraordinària:

Alumnes de Grau i Màster

Alumnes de Llicenciatura Veure més
Inici Mapa web Video inauguració
2014 Universitat Autònoma de Barcelona