Contacta

Responsable de Polítiques d’Igualtat de la Facultat de Ciències de l’Educació

responsable.igualtat.educacio@uab.cat

Canal Ètic

La UAB disposa d’un sistema intern d’informació que permet comunicar situacions contràries al codi ètic de la UAB.

Més informació