Unitat d'Assessorament Psicopedagògic

Unitat d'Assessorament Psicopedagògic

Des de l’òptica de la prevenció i la intervenció, la Unitat d'Assessorament Psicopedagògic treballa en diferents línies d’acció: assessorament i formació docent, ajuts d’emergència, seguiment del Pla d’Acció tutorial de la UAB, atenció psicopedagògica a l’estudiantat amb dificultats en el seu procés d’aprenentatge, projecte de transició “Brúixola”, programa de beques salari Ítaca-Santander, i suport a projectes singulars i accions transversals.

 

Contacte: 

uap@uab.cat 

Tel. +34 935812943