Violència Masclista o LGBTIfòbica

Si vius o coneixes algú que estigui vivint una situació d’assetjament, tant dins o fora de la universitat, la UAB disposa d’un conjunt de recursos per abordar i actuar davant les situacions de violències masclistes i LGBTI+fòbiques en les que es poden trobar les persones de la comunitat (alumnat, PDI i PTGAS).

Aquesta infografia informa dels passos a seguir:

Actuem

  1. DEMANA AJUDA, T’ESCOLTAREM I ACOMPANYAREM AMB CONFIDENCIALITAT I CURA.

Si et trobes en situació de risc, o vius malestars per conductes inapropiades i discriminatòries o has presenciat alguna d’aquestes situacions, pots contactar amb la persona Responsable d’Igualtat de la Facultat de Ciències de l’Educació, experta en gènere i formada per primera acollida o amb l’Observatori per a la Igualtat. També pots adreçar-te a les Delegades d’Igualtat.

El model d’intervenció de la UAB centralitza la víctima i el seu interès i necessitats.

  1. REP SUPORT PSICOLÒGIC GRATUÏT A LA UNITAT DE PSICOGÈNERE

La UAB disposa d’un servei d’acollida amb psicòlogues expertes en violències masclistes i lgbtifòbiques, de manera gratuïta, confidencial i propera. Es troben al campus, a la Facultat de Psicologia.

  1. ACTIVA EL PROTOCOL

Si la víctima ho decideix, t’acompanyarem en presentar una sol.licitud per activar el protocol per actuar i reparar.

PROTOCOLS I RECURSOS

  1. Protocol contra l’assetjament

Protocol per prevenir i actuar contra l’assetjament sexual, l’assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, i la violència masclista.

  1. Protocol de canvi de nom

Protocol de canvi del nom legal al nom sentit adreçat a les persones trans i intersexuals de la comunitat UAB [Procediment adreçat als i les estudiants, PDI i PAS].

  1. Protocol contra l’assetjament en entitats col·laboradores

Protocol de la facultat contra l'assatjament de pràtiques externes

  1. Altres Recursos:

Fulletó dels recursos contra l’assetjament i violències masclistes i lgbtifòbiques

Dades

Campanya de sensibilització

L’observatori, amb la participació de la comunitat, ha elaborat vídeos de sensibilització que es poden veure en el següent enllaç:

https://www.youtube.com/@observatoriperalaigualtatd2776/videos

EN CAS DE PATIR ALGUNA DISCRIMINACIÓ, MALESTAR O ASSETJAMENT A LA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ, CONTACTEU LA RESPONSBLE D’IGUALTAT, QUI US FARÀ LA PRIMERA ACOLLIDA I ASSESSORARÀ DE LES POSSIBLES ACCIONS A EMPRENDRE.

responsable.igualtat.educacio@uab.cat