Comissió d'Igualtat

La creació de la Comissió d’Igualtat de la Facultat de Ciències de l’Educació es va aprovar en Junta Permanent el 12 de febrer de 2020 (punt 5 ordre del dia JP 12/2/2020) i es va constituir el 28 d’octubre de 2021.

Composició

- Persona representant de Polítiques d’Igualtat de la Facultat

- Persona  representant de l’Equip de Deganat

- Persona representant dels Departaments de Didàctiques

- Persona representant dels Departaments de Pedagogies

- Persona representant de les Unitats Departamentals

- Persona representant de PGAS

- Persona representant de SLIPI

- Persona representant de la resta d’Administracions

- Persona representant de l’alumnat de Postgrau

- Delegades d’Igualtat  de la Facultat (una delegada representant dels graus d'Educació Primària i d'Educació Infantil, i una delegada representant dels graus d’Educació Social i Pedagogia)

 

Funcions

Les funcions de la Comissió d'Igualtat de la Facultat són principalment:

  1. Coordinar la implementació i el seguiment del Pla d’acció en matèria d'Igualtat de la UAB a la Facultat de Ciències de l’Educació.
  1. Vetllant per garantir el correcte desenvolupament del marc normatiu i de les polítiques d' igualtat de la Universitat en el centre.
  1. Vetllar perquè la resta de comissions de la Junta de la Facultat de Ciències de l’Educació.
  1. Aplicar les mesures del pla les quals són competència seva.
  1. Presentar un informe anual sobre les polítiques d’igualtat a la Junta de la Facultat de Ciències de l’Educació.

 

Objectius

L’objectiu principal de la comissió és l'alplicació del Pla d’Acció per a la igualtat de gènere.

PLA D'ACCIÓ IGUALTAT DE GÈNERE

IV Pla d'acció per a l'igualtat de gènere de la Universitat Autònoma de Barcelona

Quadrienni 2019-2023

Eix 1. Promoció de la cultura i les polítiques d'igualtat.

Eix 2. Igualtat de condicions en l'accés, la promoció i l'organització del treball i de l'estudi.

Eix 3. Promoció de la perspectiva de gènere en la docència i la recerca.

Eix 4. Participació i representació paritària en la comunitat universitària.

Eix 5. Promoció d'una orgamització lliure de sexisme i violències de gènere.

 

Podeu consultar el IV Pla d’acció per a la igualtat de gènere de la Universitat Autònoma de Barcelona. Quadrienni 2019-2023

 

Membres

Actualment la comissió la conformen:

Dra. Ingrid Agud Morell, Representant de Polítiques d’Igualtat i professora del Departament de Teories de l’Educació.

Dra. Lurdes Martínez Minguez, Vicedegana d’Estudis i professora del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal

Dra. Marilisa Birello, Vicedegana de Màsters i Innovació i professora del Departament de Didàctica de la Llengua i de la Literatura i de les Ciències Socials.

Dra. Maria del Mar Duran Bellonch¸ professora del Departament de Pedagogia Aplicada.

Dra. Adriana Gil Juarez, professora del Departamental de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació.

Sra. Carmen Sena González, personal d’administració i serveis, Suport Logístic i Punt d’Informació de Ciències de l’Educació.

Sra. Isabel Durbán García, personal d'administració i serveis, Adminitració de la Facultat de Ciències de l'Educació.

Sra. Rosa María Megias Porcel, personal d'administració i serveis , Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències de l’Educació.

Sr. Alejandro Caravaca, doctorand FPI del Departament de Teories de l’Educació.

 

Delegades d'Igualtat curs 2023/2024:

Sra. Aina Riba Alsina, estudiant del grau en Educació Primària (matins)

Sra. Xènia Ymbert Martínez, estudiant del grau en Educació Social

Sra. Aina Blasco Estudillo, estudiant del grau en Educació Primària (tardes).

 

ESTEM A LA TEVA DISPOSICIÓ SI VOLS PARTICIPAR, CONSULTAR O DENUNCIAR ALGUN FET:

responsable.igualtat.educacio@uab.cat