Espais Segurs, Punt lila

Imatge on podem veure el punt lila ubicat a la plaça de les oliveres

PUNT LILA

A proposta de la Comissió d’Igualtat de la Facultat de Ciències de l’Educació, s’han instal·lat Punts Liles Informatius a les diferents Facultats del campus UAB.

Aquest punt lila té una funció simbòlica per contribuir a la configuració d’un espai segur i difondre la informació necessària per prevenir i actuar contra l’assetjament i la discriminació a la nostra facultat.

 

AULES

A  la Facultat de Ciències de l'Educació treballem cap a una transformació feministra dels espais.

  • Dins de l’aula cal tenir present que l’espai no és neutral en relació amb el gènere, i hem de parar atenció als elements estructurals que simbolitzen i constitueixen jerarquies verticals entre la persona docent i l’alumnat, que exclouen algunes persones i que no fomenten una participació igualitària.
  • Es convenient explorar altres disposicions de l’aula inclusives que permetin un accés a totes les persones i un contacte més proper entre l’alumnat i les docents.
  • Algunes propostes poden incloure l’ús de mobiliari lleuger i mòbil (cadires i taules amb rodes) i una sala diàfana sense obstacles, o distribuir les cadires en forma de “U”, que diversifiqui la participació de l’alumnat i que faciliti configuracions diverses que s’adaptin a la metodologia participativa i a les necessitats del grup.

LAVABOS

A la Facultat de Ciències de l'Eduació comptem amb lavabos inclusius, tenint en compte el següent:  

  • Els lavabos segregats tenen una simbologia que moltes vegades es representada per figures estereotipades binàries d’home i dona a l’entrada.
  • La separació dels lavabos reforça la idea binària que les persones es divideixen en dones i homes, la qual cosa pot suposar una exclusió i un missatge hostil envers totes les persones que no estan conforme amb el gènere assignat en néixer o que expressen el gènere fora de la lògica binària.
  • Des d’una perspectiva inclusiva i no discriminatòria, el criteri per diferenciar els lavabos, en lloc del gènere hauria de ser el mobiliari i el que permet.
  • Les instal·lacions sanitàries haurien de donar resposta a totes les necessitats per igual, i per exemple incorporar la possibilitat de buidar la copa menstrual, entre d’altres.