Coordinació d'estudis

Coordinació d'estudis

Els coordinadors i coordinadores d'estudis són les persones encarregades de dirigir, d'organitzar i de coordinar els ensenyaments de cadascuna de les titulacions que s'imparteixen als centres, per delegació dels degans o deganes.
Aquestes figures són nomenades pel rector o rectora a proposta dels degans o deganes, amb la consulta prèvia dels departaments que imparteixen un percentatge significatiu de la docència a la titulació. Si així ho decideix el degà o degana, formen part de l’equip de deganat.
Els coordinadors i coordinadores d’estudis comptaran amb el suport d’una Comissió de Docència. Hi haurà una comissió per a cada titulació.

 

Grau en Educació Primària
Correu electrònic: coord.ed.primaria@uab.cat
Despatx: Mòdul 3, despatx GA/313

Àmbit  Persona responsable  Adreça correu electrònic 
Coordinació general  Cristina Mercader Juan coord.ed.primaria@uab.cat 
Programes intercanvi 

Angelina Sánchez Martí (Mobilitat d’estudis)

Carla Quesada (Pràctiques Internacionals)

angelina.sanchez@uab.cat

carla.quesada@uab.cat

Pràctiques   
Xavier Fontich Vicens
practiques.educacio.primaria@uab.cat

 

Mencions Persona responsable Adreça correu electrònic
Menció en Llengües Estrangeres: Anglès Melinda Dooly Owenby

melindaann.dooly@uab.cat

Menció en Necessitats Educatives Específiques Josep Mª Sanahuja Gavaldà josep.sanahuja@uab.cat
Menció en Educació Física    
Menció en Educació Musical Cristina González cristina.gonzalez.martin@uab.cat
Menció en Educació Científica i Estudis Socials amb Eines Digitals
i Recursos Multimèdia
Antoni Santisteban Fernández antoni.santisteban@uab.cat
Menció en Llengua i Estudis Socials Marilisa Birello  marilisa.birello@uab.cat
Menció en Educació Científica i Matemàtica amb Eines Digitals Digna Maria Couso Lagaron digna.couso@uab.cat
Menció en Llengua i Literatura Marilisa Birello marilisa.birello@uab.cat
Menció en Matemàtiques Lluís Albarracín Gordo

lluis.albarracin@uab.cat

Menció en Educació Performativa de les Arts Mar Morón Velasco mar.moron@uab.catGrau en Educació Infantil
Correu electrònic: coordinacio.educacio.infantil@uab.cat
Despatx: Ed. G6-Despatx 157

Àmbit  Persona responsable  Adreça correu electrònic 
Coordinació general  Naymé Daniela Salas

coordinacio.educacio.infantil@uab.cat

Programes intercanvi 

Angelina Sánchez Martí (Mobilitat d’estudis)

Carla Quesada (Pràctiques Internacionals)

angelina.sanchez@uab.cat

carla.quesada@uab.cat

Pràctiques  Adriana Gil Juárez practiques.educacio.infantil@uab.cat  
Itinerari curricular simultani: Grau en Educació Infantil+ Grau en Educació Primària
Correu electrònic: nayme.salas@uab.cat
Despatx: Ed. G6-despatx 157

Àmbit  Persona responsable  Adreça correu electrònic 
Coordinació general  Naymé Daniela Salas nayme.salas@uab.cat
Programes intercanvi
 

Angelina Sánchez Martí (Mobilitat d’estudis)

Carla Quesada (Pràctiques Internacionals)

angelina.sanchez@uab.cat

carla.quesada@uab.cat

Pràctiques
 
Adriana Gil Juárez (Infantil)

Xavier Fontich Vicens (Primària) 

practiques.educacio.infantil@uab.cat


practiques.educacio.primaria@uab.catGrau en Educació Social
Correu electrònic: coordinacio.educacio.social@uab.cat 
Despatx: Mòdul 3, despatx GA/316

Àmbit Persona responsable Adreça correu electrònic
Coordinació general i Pràctiques Ricard Benito Pérez

coordinacio.educacio.social@uab.cat

Programes intercanvi 

Angelina Sánchez Martí (Mobilitat d’estudis)

Carla Quesada (Pràctiques Internacionals)

angelina.sanchez@uab.cat

carla.quesada@uab.cat

 

Grau en Pedagogia
Correu electrònic: coordinacio.grau.pedagogia@uab.cat
Despatx: Mòdul 3, despatx GA/316


 

Àmbit Persona responsable Adreça correu electrònic
Coordinació general i Practiques Aleix Barrera Corominas

coordinacio.grau.pedagogia@uab.cat

Programes intercanvi

Angelina Sánchez Martí (Mobilitat d’estudis)

Carla Quesada (Pràctiques Internacionals)

angelina.sanchez@uab.cat

carla.quesada@uab.cat

 


Màsters Universitaris
 

 

Àmbit Persona responsable Adreça correu electrònic
Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura (interuniversitari coordinat per la UAB) Cristina Aliagas cristina.aliagas@uab.cat
Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes Anna Mª Margalló Gonzàlez

anamaria.margallo@uab.cat

Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes, especialitat de Matemàtiques (interuniversitari coordinat per la UAB) Lluís Albarracín Gordo 

lluis.albarracin@uab.cat

Psicopedagogia Angelina Sánchez Martí

angelina.sanchez@uab.cat

Recerca en Educació Josefina Sala Roca

fina.sala@uab.cat

Màster Erasmus Mundus Literatura Infantil, Mitjans de Comunicació i Cultura / Children’s Literature, Media and Culture Cristina Aliagas Marín
 
cristina.aliagas@uab.cat
Direcció en Centres per a la Innovació Educativa Carmen 
Armengol Asperó
carme.armengol@uab.cat
Màster en estudis del discurs: comunicació, societat i aprenentatge (coordinat per la Universitat Pompeu Fabra) Josefina Sala Roca fina.sala@uab.cat


 
 Altres coordinacions:
 

Àmbit Persona responsable Adreça correu electrònic
Responsable d'Igualtat   Ingrid Agud Morell responsable.igualtat.educacio@uab.cat
Transformació Digital Cristina Mercader Juan   cristina.mercader@uab.cat
Treball Final de Grau Víctor López Simó tfg.c.educacio@uab.cat
Benestar de l'alumnat Mauro Moschetti Plaul mauro.moschetti@uab.cat