Missatge de la degana

Missatge de la Degana

Fotografia de la Degana de la Facultat de Ciències de l'Educació

 

Comencem amb il·lusió aquest curs acadèmic per les perspectives de recuperació sostinguda de la presencialitat a la docència, i poder estabilitzar i normalitzar els processos formatius, de recerca i administratius.

Rebeu una especial salutació els professionals de recerca, docència i administració i serveis que us incorporeu enguany a la facultat, tot desitjant-vos un bon inici. Rebeu-la també l’alumnat de nova incorporació a qui agraeixo especialment que hàgiu dipositat la vostra confiança en la nostra facultat. per a oferir-vos la millor formació possible.

Com a facultat d’una universitat pública volem oferir la millor formació possible, no només com un compromís cap a l’alumnat, sinó també com a compromís social, per a una societat més ben formada, més justa i menys desigual. En nom del personal d’administració i serveis, professorat i equip de deganat, us transmeto el compromís de treball ferm en aquesta direcció.

Oferim una diversitat de graus, màsters i postgraus per a la professionalització educativa, i també formació en recerca educativa a través de màsters i doctorat. Podeu trobar tota la informació a la pàgina web així com els contactes amb les persones de referència. També trobareu tota la informació sobre els diferents processos acadèmics, administratius així com els serveis que estan a la vostra disposició i les dades en el portal de transparència. 

L’experiència dels dos cursos anteriors ens reafirma que la presencialitat és essencial i bàsica en la formació que oferim, i per a la qualitat que volem donar. Oferim la docència en una combinació de seminaris i gran grup, comptant amb espais específics i també altres de flexibles amb gran varietat de recursos per a facilitar la innovació docent basada en la recerca. Oferim pràctiques en els cursos inicials en alguns dels graus i apostem fermament per unes pràctiques de qualitat i que donen i prenen sentit en el context dels aprenentatges d’aula. Apostem per la internacionalització d’estudis, però també de les pràctiques i impulsem la internacionalització a casa. Potenciem grups de treball obert a tots els col·lectius sobre temes diversos com la justícia global, docència en espais exteriors, inclusió, i gènere que permeten compartir coneixement, estratègies i, també, iniciar propostes. Desitgem la màxima participació de totes les persones que formeu part de la comunitat, tant en el òrgans de representació com en els de participació, així com saber el vostre parer sigui directament o a través de l’OPINA o altres mecanismes.

La degana i tot l’equip de govern de la Facultat estem a la vostra disposició i us desitgem el millor durant aquest curs acadèmic 2023-2024.

Us desitjo un bon curs 2023-24!