Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària

Presentació

La Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB ofereix la possibilitat de cursar de manera simultània els graus d'Educació Infantil i d'Educació Primària en cinc cursos acadèmics (doble titulació Infantil + Primària). Amb aquests estudis combinats, els estudiants adquireixen les competències professionals necessàries per treballar a l'escola bressol (de 0 a 3 anys), al parvulari (de 3 a 6 anys) i a l'etapa d'educació primària (de 6 a 12 anys) com a mestres generalistes. El grau té la finalitat de formar mestres amb capacitat per exercir la docència dins d'un context d'escola catalana.

L'itinerari curricular està organitzat de manera que les assignatures del grau d'Educació Primària es cursen al matí i les del grau d'Educació Infantil a la tarda. Les pràctiques professionalitzadores ocupen una part important dels estudis i es duen a terme en escoles bressol i escoles d'educació infantil i primària. 

Al llarg del Grau s’organitzen activitats d’orientació professional per tal d’identificar, revisar i planificar millores o reptes de futur en el vostre procés de formació. (Veure més informació en aquest document PDF).

Perfil de l’estudiant

L’estudiant que vulgui cursar els graus d’Educació Infantil i d’Educació Primària ha de tenir una formació sòlida en els àmbits de les ciències, les ciències socials i les humanitats, una bona capacitat de comunicació oral i escrita i un bon coneixement de les llengües catalana i castellana. A més, és essencial que sigui una persona compromesa amb els estudis, responsable i capaç de treballar en equip, i interessada per les relacions humanes, per la cultura i pel treball en contextos educatius diversos.

Per accedir al doble grau cal superar una prova d'aptitud personal (PAP) que, a partir de l'any 2017, consistirà en dos exàmens, un de competència comunicativa i raonament crític i un altre de competència logicomatemàtica. Trobareu més informació sobre les PAP en aquesta pàgina web d'Universitats i Recerca i en aquest document.

Sortides professionals

A més de les sortides professionals pròpies del context escolar formal, la combinació de les dues titulacions obre la possibilitat de treballar en institucions i organitzacions educatives responsables de l’educació no formal i en serveis i programes d’atenció a la primera infància.

Coordinador i equip de coordinació

A cada titulació de Grau hi ha un coordinador i un adjunt a coordinació, així com la
comissió de docència en la que participa a més de la coordinació i el seu adjunt
professorat que imparteix docència a la titulació i els delegats de grup de cada classe (+).

Professorat

Consulta el llistat de professors

Pla d'acció tutorial

Pla acció tutorial

Avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant, exàmens, proves, treballs, etc.

Pots consultar la normativa i els criteris d'avaluació del centre aquí. 

Horaris

Podeu consultar els horaris i l'aulari del curs, així com informació important relacionada amb la vostra matrícula, a l'enllaç següent:

HORARIS I AULARI

Calendari acadèmic

Calendari Acadèmic

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Ciències de l'Educació
https://www.uab.cat/ciencies-educacio/
Codi de preinscripció: 21111
20 places
Nombre de crèdits: 360
Durada: 5 anys
Idioma: Català i castellà.
Preu per crèdit: 25,27 euros
Inici de classes: 12-09-2018
Presencial
Període lectiu: Anual
Règim d’estudi: Dedicació a temps complet
Títol que s'obté: graduat/da en Educació Infantil i graduat/da en Educació Primària
Ciències Socials i Jurídiques

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició