Pla d'estudis Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària

Campus virtual i altres espais

Enllaça des d'aquí als serveis de l'Oficina Autònoma Interactiva Docent.

Equipaments

Podeu consultar els documents amb la informació dels equipaments de les titulacions:

Material recomanat a l’estudiant

Pots consultar aquí tot el que fa referència al material recomanat a l'estudiant (normes d'ús, material de laboratori, etc.).