Accés Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària

Taula d’accés

 

TIPUS D’ACCÉS PREFERÈNCIA D’ACCÉS NOTA DE TALL CURS 23-24
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS(*) Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
-Anàlisi Musical (0,2)
-Biologia (0,2)
-Ciències de la Terra i Mediambientals (0,2)
-Dibuix Artístic (0,2 )
-Física (0,2)
-Fonaments de les Arts (0,2)
-Geografia (0,2)
-Grec (0,2)
-Història de l’Art (0,2)
-Literatura Catalana (0,2)
-Literatura Castellana (0,2)
-Llatí (0,2)
-Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials (0,2)
-Matemàtiques (0,2)
-Química (0,2)
11,406
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció de Ciències Socials ---
Altres Proves per a + grans de 45 anys ---
Títols universitaris 7,710
Canvi d'estudis i convalidacions  

(*) Es reconeixen 28 crèdits als alumnes que accedeixen des del CFGS d'Educació Infantil. Més informació

Per accedir al doble grau cal superar una prova d'aptitud personal (PAP) que, a partir de l'any 2017, consistirà en dos exàmens, un de competència comunicativa i raonament crític i un altre de competència logicomatemàtica. Trobareu més informació sobre les PAP en aquesta pàgina web d'Universitats i Recerca i en aquest document.

Codi de preinscripció

21111

Perfil de l’estudiant

L’estudiant que vulgui cursar els graus d’Educació Infantil i d’Educació Primària ha de tenir una formació sòlida en els àmbits de les ciències, les ciències socials i les humanitats, una bona capacitat de comunicació oral i escrita i un bon coneixement de les llengües catalana i castellana. A més, és essencial que sigui una persona compromesa amb els estudis, responsable i capaç de treballar en equip, i interessada per les relacions humanes, per la cultura i pel treball en contextos educatius diversos.

Per accedir al doble grau cal superar una prova d'aptitud personal (PAP) que, a partir de l'any 2017, consistirà en dos exàmens, un de competència comunicativa i raonament crític i un altre de competència logicomatemàtica. Trobareu més informació sobre les PAP en aquesta pàgina web d'Universitats i Recerca i en aquest document.

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).