Pla d'estudis Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Educació Infantil i graduat/da en Educació Primària

Horaris

Podeu consultar els horaris i l'aulari del curs, així com informació important relacionada amb la vostra matrícula, a l'enllaç següent:

HORARIS I AULARI

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

Distribució dels crèdits Formació bàsica Obligatoris Treball de final de grau
1r curs 54 24  
2n curs 36 42  
3r curs 22 48  
4t curs 12 60  
5è curs   50 12
TOTAL 124 224 12

 

Període lectiu

Anual

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs 
Habilitats Comunicatives en l'Àmbit Educatiu 
Educació Digital i Socioemocional
Context Social i Gestió Escolar
Desenvolupament de la Personalitat (0-6 anys)
Educació i Contextos Educatius
Llenguatges i Contextos I 
Llenguatges i Contextos II 
Matemàtiques per a Mestres
Pràcticum I (Infantil)
Mirem el Món: Projectes Transdisciplinaris

 
Aprenentatge de les Matemàtiques i Currículum
Didàctica de la Llengua Oral en Educació Infantil
Didàctica de la Llengua Escrita i la Literatura en Educació Infantil 
Didàctica i Desenvolupament Curricular 
Educació Física en l’Educació Primària 
Els Centres Educatius d’Educació Infantil 
Llenguatges i Currículums
Observació Sistemàtica i Anàlisi de Contextos 
Pràcticum II (Infantil)
Processos Educatius i Aprenentatge (0-6 anys) 
Societat, Família i Escola
Teories i Pràctiques Contemporànies en Educació
 
3r curs  4t curs  
Aprenentatge i Desenvolupament I
Educació Corporal i Psicomotriu als Centres d'Educació Infantil I
Didàctica del Coneixement del Medi Natural i Social en Educació Infantil I 
Didàctica del Coneixement del Medi Natural i Social en Educació Infantil II 
Inclusió Educativa: Necessitats Educatives Específiques en Educació Infantil
Educació de les Arts Visuals en Educació Infantil I 
Educació de les Arts Visuals en Educació Infantil II 
Didàctica de la Musica en l'Etapa d'Educació Infantil I
Educació Musical i Visual 
Ensenyament i Aprenentatge del Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural 
Infància, Salut i Alimentació 
Les Matemàtiques en el Currículum d’Educació Infantil
Organització de l’Espai Escolar, Materials i Habilitats Docents 
 
 
Aprenentatge i Desenvolupament II
Didàctica de les Ciències Socials 
Didàctica de les Ciències Experimentals 
Didàctica de la Musica en l'Etapa d'Educació Infantil II 
Diferències i Inclusió 
Educació Física i la seva Didàctica I 
Educació Musical, Visual i Aprenentatge 
Educació Corporal i Psicomotriu als Centres d’Educació Infantil II
Gestió i Innovació a l’Aula de Matemàtiques 
La Pràctica Matemàtica a l’Aula d’Educació Infantil 
Llengües i Aprenentatge
Planificació, Investigació i Innovació 
Pràcticum II (Primària)
Pràcticum III (Primària)
Projecte Lingüístic de Centre i Plurilingüisme  
5è curs    
Pràcticum III (Infantil)
Pràcticum IV (Primària)
Pràcticum IV (Infantil)
Pràcticum V (Primària)
Treball de Final de Grau d’Educació Infantil 
Treball de Final de Grau d’Educació Primària