Servei d'Informàtica Distribuïda

Servei Informàtica Distribuïda
El Servei d’Informàtica Distribuïda dona suport a les necessitats en l’entorn informàtic, dels usuaris de docència, recerca i gestió de l’àmbit territorial, i posa a disposició dels seus usuaris, Estudiants, Professors i Personal d’Administració i Serveis els seus equipaments informàtics.

Disposa d’una sala de serveis generals i d’ajut a la recerca, i de cinc aules informatitzades, equipades amb 128 ordinadors connectats a la xarxa de la Facultat i a Internet.

Edifici G6 (1ª planta)
Tel: 935811432/ 935811585
Correu electrònic: sid.educacio@uab.cat 

Horari:
Les aules resten obertes de 8:30 del matí a 8:30 de la tarda.
L’aula  1 és d’accés  lliure als estudiants  per tal que puguin desenvolupar les pràctiques de docència i investigació.
Les aules 2, 3 i 4, son aules de docència. En  les franges horàries en las que no hi hagi previst fer cap tipus de docència, les aules es poden fer servir com a ús lliure.

Com contactar:
 

Càrrec  Nom Horari  Extensió  Email
Cap  Isabel Castellano 09 a 17h.     1432  isabel.castellano@uab.cat
T. mitjà  Josep Mª Montraveta 14 a 21h.     1585  josepmaria.montraveta@uab.cat
Tècnic  Ingrid Sánchez 14 a 21h.     1585  ingrid.sanchez@uab.cat
Tècnic  Joan Manel Cuartero 09 a 17h.     1585  joanmanel.cuartero@uab.cat
Tècnic  Montse Prieto 08 a 15h.     1432  montse.prieto@uab.cat