Gestió Econòmica

Gestió Econòmica

Despatx de Gestió Econòmica

La Gestió Econòmica s’encarrega del control i els tràmits econòmics del centre, departaments, unitats departamentals i dels serveis dependents de l’administració del centre de la Facultat. També porta a terme les gestions derivades de les associacions i el Consell d’Estudiants de la Facultat i dels actes culturals prèviament autoritzats.
El control i la gestió dels fons assignats a la Facultat es realitza de manera descentralitzada mitjançant el programa de comptabilitat SUMMA.

Despatx G5-038
Telèfon 93 581 38 19
Adreça electrònica:ge.ccee.fti@uab.cat