Activitats

Divendres, 21 Juny 2024

13:00

Títols, SET i CAP, així com procés legalització per ser presentats a l'estranger

Gestió acadèmica - En lína

Dijous, 4 Juliol, 2024

11:00

Accés als graus per canvi d'estudis

Gestió acadèmica - Enllaç en línia

Dimarts, 9 Juliol, 2024

11:10

Avaluació (per compensació i revisió extraordinària)

Gestió acadèmica - Enllaç en línia

Dimecres, 10 Juliol, 2024

11:00

Matrícula de graus i màsters

Gestió acadèmica - Enllaç en línia

Dimecres, 17 Juliol, 2024

11:00

Règim de permanència

Gestió acadèmica - Enllaç en línia