Servei de Reprografia

Servei reprografia

 Ed. G5-Facultat de Ciències de l'Educació

Telèfon: 93 581 1332

Fax: 93 581 2000


Correu: s.rep.cceducacio@uab.cat

Horari: 09:30h a 16:30h