Servei d'Audiovisuals

Servei d’Audiovisuals

Fotografia dels membres del Servei.

El servei està destinat a proporcionar, suport a la docència i a la recerca a la Facultat de Ciències de l’Educació. Així com també als diferents centres de la UAB,  grups d'investigació , d'altres organismes, centres públics o privats que ho sol·licitin, sempre dins el marc de l’àmbit educatiu.

Web: http://serveis.uab.cat/canalce/content/qui-som

Ed. G6-2ª planta
Telèfon: 93 581 22 60
email: sae.av@uab.cat