Presentació

Grau d?Educació Primària a la UAB

El grau en Educació Primària té l'objectiu de proporcionar la formació bàsica necessària per exercir la professió de mestre a la franja de 6 a 12 anys de l'escola obligatòria. Aquests estudis estan marcats pel llegat de Rosa Sensat, reconeguda per la seva tasca pedagògica i docent arreu del país. El grau té la finalitat de formar mestres amb capacitat per exercir la docència dins d'un context d'escola catalana.

Aquest grau proposa una formació de tipus generalista amb la possibilitat de triar entre quatre especialitzacions: Menció en Llengües Estrangeres, Educació Física, Educació Musical i Necessitats Educatives Específiques.

Al llarg del Grau s’organitzen activitats d’orientació professional per tal d’identificar, revisar i planificar millores o reptes de futur en el vostre procés de formació. (Veure més informació en aquest document PDF).

La formació universitària en el Grau en Educació Primària és una oportunitat per conèixer i contrastar coneixements teòrics i pràctics per poder ser i fer de mestre. El grau ofereix unes bases teòriques i estratègies capaces de donar resposta a una societat en canvi continu. A més, el perfil dels mestres en educació primària requereix haver desenvolupat tot un seguit de competències claus de caràcter personal i relacional que es van desenvolupant durant el grau però que sovint són difícils d'avaluar en la seva totalitat en el marc de les assignatures cursades. Aquestes competències professionals són difícils d'entendre si no és en el context de les pràctiques. Per aquest motiu, des de la coordinació dels estudis, es planifica i s'acompanya l'alumnat en el procés d'orientació professional durant tot el grau.

La importància d'aquests estudis per la UAB es demostra en el fet que s'emmarquen dintre de la línea estratègica del Campus d'Excel·lència Internacional, que es va concretar amb la creació del Clúster d'Educació i Formació, pensat com un espai per la millora i la innovació permanents.

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant és el d'una persona amb les característiques següents:

 • Motivació per l'educació i per la formació dels escolars.
 • Responsable i amb capacitat de treballar en equip i de relacionar-se.
 • Observadora i amb capacitat d'escoltar, d'argumentar, de comunicar, de negociar i de consensuar.
 • Organitzada i metòdica a la vegada que creativa i flexible, amb capacitat d'anàlisi i de respondre davant de situacions complexes.
 • Bon domini de les llengües oficials.

Per accedir al grau en Educació Primària cal superar una prova d'aptitud personal (PAP) que, a partir de l'any 2017, consistirà en dos exàmens, un de competència comunicativa i raonament crític i un altre de competència logicomatemàtica. Trobareu més informació sobre les PAP en aquesta pàgina web d'Universitats i Recerca i en aquest document.

Sortides professionals

La tasca principal de les persones titulades és la formació reglada i bàsica dels infants (de 6 a 12 anys). Els sectors principals d'ocupació són:

 • Escoles d'educació primària.
 • Centres d'educació per a adults.
 • Aules en centres hospitalaris.
 • Aules en centres penitenciaris.
 • Món editorial especialitzat.
 • Gestió d'activitats extraescolars per a empreses culturals i de serveis.
 • Centres d'acolliment d'infants i joves tutelats per l'Administració.

Coordinador i equip de coordinació

A cada titulació de Grau hi ha un coordinador i un adjunt a coordinació, així com la
comissió de docència en la que participa a més de la coordinació i el seu adjunt,
professorat que imparteix docència a la titulació i els delegats de cada grup classe (+).

Professorat

Consulta el llistat de professors

Pla d'acció tutorial

Pla acció tutorial

Avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant, exàmens, proves, treballs, etc.

Pots consultar la normativa i els criteris d'avaluació del centre aquí. 

Horaris

Podeu consultar els horaris i l'aulari del curs, així com informació important relacionada amb la vostra matrícula, a l'enllaç següent:

HORARIS I AULARI

Calendari Acadèmic

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Ciències de l'Educació
https://www.uab.cat/ciencies-educacio/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21018
180 places
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4 anys
Idioma: Català i castellà.

Preu per crèdit: 25,27 euros.
Inici de classes: 12-09-2018
Presencial.
Període lectiu: Anual.
Règim d’estudi: Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.
Títol que s'obté: graduat/da en Educació Primària
Ciències Socials i Jurídiques

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició