Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 18-19
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
 • Anàlisi Musical (0.2)
 • Biologia (0.2)
 • Ciències de la Terra i Mediambientals (0.2)
 • Cultura Audiovisual (0.1)
 • Dibuix Artístic (0.2)
 • Dibuix Tècnic (0.1)
 • Disseny (0.1)
 • Economia de l'Empresa (0.1)
 • Física (0.2)
 • Fonaments de les Arts (0,2)
 • Geografia (0.2)
 • Grec (0.2)
 • Història de l'Art (0.2)
 • Història de la Filosofia (0,1)
 • Literatura Catalana (0.2)
 • Literatura Castellana (0.2)
 • Llatí (0.2)
 • Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials (0.2)
 • Matemàtiques (0.2)
 • Química (0.2)
9,172
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques 5,000
Altres Acreditació professional + 40 anys
Proves + 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions

---
6,810
Per accedir al grau en Educació Primària cal superar una prova d'aptitud personal (PAP) que, a partir de l'any 2017, consistirà en dos exàmens, un de competència comunicativa i raonament crític i un altre de competència logicomatemàtica. Trobareu més informació sobre les PAP en aquesta pàgina web d'Universitats i Recerca i en aquest document.

Codi de preinscripció

21018

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant és el d'una persona amb les característiques següents:

 • Motivació per l'educació i per la formació dels escolars.
 • Responsable i amb capacitat de treballar en equip i de relacionar-se.
 • Observadora i amb capacitat d'escoltar, d'argumentar, de comunicar, de negociar i de consensuar.
 • Organitzada i metòdica a la vegada que creativa i flexible, amb capacitat d'anàlisi i de respondre davant de situacions complexes.
 • Bon domini de les llengües oficials.

Per accedir al grau en Educació Primària cal superar una prova d'aptitud personal (PAP) que, a partir de l'any 2017, consistirà en dos exàmens, un de competència comunicativa i raonament crític i un altre de competència logicomatemàtica. Trobareu més informació sobre les PAP en aquesta pàgina web d'Universitats i Recerca i en aquest document.

Taules d’adaptacions

Enllaça amb l'apartat del web referent a les adaptacions dels estudis.