Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2019-2020 exceptuant les guies del curs 2018-19 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

103682 - Comunicació i interacció educativa I  CAT ESP ENG

103683 - Comunicació i interacció educativa II  CAT ESP ENG

101644 - Educació i contextos educatius  CAT ESP ENG

102011 - Teories i pràctiques contemporànies en educació  CAT ESP ENG

103699 - Llenguatges i contextos I  CAT ESP ENG

103700 - Llenguatges i contextos II  CAT ESP ENG

102055 - Matemàtiques per a mestres  CAT ESP ENG

105045 - Mirem el Món: Projectes Transdisciplinaris  CAT ESP ENG

2n curs

102085 - Aprenentatge i desenvolupament I  CAT ESP ENG

102069 - Context social i gestió escolar  CAT ESP ENG

102068 - Didàctica i desenvolupament curricular  CAT ESP ENG

102061 - Aprenentatge de les matemàtiques i currículum  CAT ESP ENG

102052 - Educació física en l'educació primària  CAT ESP ENG

102036 - Educació musical i visual  CAT ESP ENG

102046 - Ensenyament i aprenentatge del coneixement del medi natural, social i cultural  CAT ESP ENG

102076 - Llenguatges i currículums  CAT ESP ENG

102065 - Pràcticum I  CAT ESP ENG

3r curs

102084 - Aprenentatge i desenvolupament II  CAT ESP ENG

102083 - Diferències i inclusió  CAT ESP ENG

102067 - Planificació, investigació i innovació  CAT ESP ENG

102089 - Didàctica de les ciències experimentals  CAT ESP ENG

102042 - Didàctica de les ciències socials  CAT ESP ENG

102051 - Educació física i la seva didàctica I  CAT ESP ENG

102035 - Educació musical, visual i aprenentatge  CAT ESP ENG

102059 - Gestió i innovació a l'aula de matemàtiques  CAT ESP ENG

102075 - Llengües i aprenentatge  CAT ESP ENG

103701 - Pràcticum II  CAT ESP ENG

103702 - Pràcticum III  CAT ESP ENG

102073 - Projecte lingüístic de centre i plurilingüisme  CAT ESP ENG

4t curs

102062 - Pràcticum IV  CAT ESP ENG

103505 - Pràcticum V  CAT ESP ENG

102047 - Treball de fi de grau  CAT ESP ENG

Optatives

101999 - Acollida lingüística a l'escola  CAT ESP ENG

102054 - Activitat física, diversitat i salut  CAT ESP ENG

102040 - Anàlisi, audició i la seva didàctica  CAT ESP ENG

102053 - Aprenentatge i desenvolupament motor  CAT ESP ENG

103578 - Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua (AICLE) a l'Educació Primària  CAT ESP ENG

104079 - Bases Lingüístiques per a Mestres d'Educació Primària  CAT ESP ENG

102002 - Biblioteca escolar  CAT ESP ENG

105058 - Comunicació i Educació  CAT ESP ENG

102045 - Comunicació, imatge i simulació a l'aula de ciències socials  CAT ESP ENG

102060 - Connexions i contextos en matemàtiques  CAT ESP ENG

102039 - Didàctica de la música I  CAT ESP ENG

102038 - Didàctica de la música II  CAT ESP ENG

105055 - Disseny de Projectes STEM per a l'Àula de Primària  CAT ESP ENG

102050 - Educació física i la seva didàctica II  CAT ESP ENG

105057 - Educació per a una Justícia Global  CAT ESP ENG

101639 - Educació, sostenibilitat i consum  CAT ESP ENG

101661 - Educació per a la ciutadania  CAT ESP ENG

105059 - Ensenyant a Europa i Europa a l'Ensenyament  CAT ESP ENG

101637 - Estratègies de mediació  CAT ESP ENG

101659 - Estratègies didàctiques per a la formació de les persones adultes  CAT ESP ENG

102049 - Expressió i comunicació corporal  CAT ESP ENG

105056 - Grups de Treball: Reptes i Possibilitats de la Col·laboració en Grups  CAT ESP ENG

102034 - Innovació didàctica en les arts visuals  CAT ESP ENG

102041 - Investigació i innovació en didàctica de les ciències socials  CAT ESP ENG

102058 - Joc i activitats matemàtiques en l'educació primària  CAT ESP ENG

103580 - L'Aprenentatge de Llengua Estrangera (Anglès) en l'Educació Primària Mitjançant les TIC  CAT ESP ENG

103581 - La Llengua Anglesa en el Món Contemporani: Pràctiques i Contextos  CAT ESP ENG

102088 - Laboratori i virtualitat en l'educació primària  CAT ESP ENG

103537 - Literatura Infantil  CAT ESP ENG

102032 - Llenguatge musical  CAT ESP ENG

102031 - Llenguatges audiovisuals i expressió artística  CAT ESP ENG

102057 - Matemàtiques en el centre escolar  CAT ESP ENG

102056 - Matemàtiques per a comprendre el món  CAT ESP ENG

102028 - Necessitats educatives específiques afectives, emocionals i de conducta  CAT ESP ENG

102027 - Necessitats educatives específiques de caràcter cognitiu  CAT ESP ENG

102026 - Necessitats educatives específiques en els processos d'aprenentatge  CAT ESP ENG

102025 - Necessitats educatives específiques sensorials  CAT ESP ENG

102074 - Patrimoni lingüístic i literari  CAT ESP ENG

105060 - Pràcticum Internacional  CAT ESP ENG

102030 - Projectes artístics  CAT ESP ENG

103536 - Projectes per Ensenyar i Aprendre Llengua  CAT ESP ENG

103579 - Recursos per a l'Ensenyament-Aprenentatge de la Llengua Anglesa en Educació Infantil i Primària  CAT ESP ENG

102017 - Religió, cultura i valors  CAT ESP ENG

101656 - Tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement (TAC)  CAT ESP ENG

103582 - Usos Professionals i Acadèmics de la Llengua Anglesa  CAT ESP ENG

102086 - Valors educatius de la ciència dins i fora de l'aula  CAT ESP ENG

102029 - Veu, direcció, cançó i la seva didàctica  CAT ESP ENG