Grupos de Investigación Consolidados de la Facultat de Ciencias de la Educación

Grupos de Investigación Consolidados de la Facultad de Ciencias de la Educación

El profesorado de la Facultad lleva a cabo sus tareas de investigación dentro de equipos sólidos. Actualmente los grupos de investigación consolidados y reconocidos por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña son los siguientes:

2017- SGR 00476- Grup de Recerca Complex  

2017- SGR 00101- Grup d'Investigació en Pràctica Educativa i Activitat Matemàtica (GIPEAM) 

2017- SGR0 0774-Grup GREIP (Grup de Recerca i Interacció Plurilingues)

2017- SGR 1600- Grup GREDICS (Grup de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials)

2017- SGR 1728- Grup LLETRA (Educació Lingüística i Literària)                   
 
2017- SGR 01256- Grupo GRUMED (Grup de Recerca en Música, veu i Educació)  

2017-SGR 00318 -Grupo EDO (Equip de Desenvolupament Organitzacional)

2017-SGR 00357- Grupo CIFO (Col·lectiu de Investigació en Formació Ocupacional)

2017 SGR 00369- Grupo ERESV (Càtedra d'Educació i seguretat viària)

2017-SGR-00137- GREP-Grup de Recerca en Educació Psicomotriu 

2017-SGR-01399 - ACELEC- Activitat Científica Escolar, Llenguatge Eines i Comunicació

2017-SGR-00427- Laboratori Competència Matemàtica en Context (LABCOMeC) 

2017-SGR-0066 -  Infància i Adolescència en Risc Social (IARS)

2017-SGR-0366-  Grup Interdisciplinari de Polítiques Educatives (GIPE)