Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Portal de transparència

Sobre el portal de transparència

El portal de transparència de la UAB dona compliment als requisits de publicitat activa marcats per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i informa la comunitat i la societat de les actuacions i dels resultats obtinguts per la Universitat.

En aquest espai dedicat a la transparència s’hi pot trobar informació sobre l’organització institucional, les dades i els resultats fruit de les activitats bàsiques de la Universitat (la docència, la recerca i la transferència), les persones, la informació econòmica i la contractació pública. A més, també inclou informació sobre aspectes de participació i bon govern.

Instruccions relatives a la Transparència a la UAB

Informes externs d’avaluació de la transparència

Normativa de transparència

Àmbit estatal:

Àmbit autonòmic:

Estadístiques del portal de transparència