Vés al contingut principal

Sobre el portal de transparència

El portal de transparència de la UAB dona compliment als requisits de publicitat activa marcats per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i informa la comunitat i la societat de les actuacions i dels resultats obtinguts per la Universitat.

En aquest espai dedicat a la transparència s’hi pot trobar informació sobre l’organització institucional, les dades i els resultats fruit de les activitats bàsiques de la Universitat (la docència, la recerca i la transferència), les persones, la informació econòmica i la contractació pública. A més, també inclou informació sobre aspectes de participació i bon govern.

Instruccions relatives a la Transparència a la UAB

Informes externs d’avaluació de la transparència

Normativa de transparència

Àmbit estatal:

Àmbit autonòmic:

Estadístiques del portal de transparència