Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Portal de transparència

Participació i bon govern

En aquest apartat es recull la informació dels diferents òrgans de govern i de representació de la Universitat així com les diverses vies de participació que existeixen.

En els òrgans col·legits estan representats els diferents col·lectius de la universitat: estudiantat, personal acadèmic i personal d’administració i serveis.