Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Portal de transparència

Sol·licituds i resolucions

Els interessats en sol·licitar el dret d'accés a informació pública de la UAB caldrà que segueixin les següents instruccions:

Tramitació electrònica

Adreceu les vostres peticions a través del formulari de sol·licitud d'accés a informació pública de la Seu Electrònica de la UAB. Cal que us identifiqueu digitalment.

Disposeu d’informació sobre la identificació digital a la Seu Electrònica de la UAB.

Tramitació presencial

1. Descarregueu el formulari de sol·licitud d'accés a informació pública per a tramitació presencial, en el format i idioma que preferiu, des de la Seu Electrònica de la UAB.

2. Empleneu el formulari de sol·licitud d’accés a la informació:

  • Escriviu únicament amb ordinador o amb bolígraf, amb lletres majúscules o de tipus impremta.
  • Indiqueu clarament les dades de contacte, preferentment un correu electrònic.
  • És important que indiqueu el format, preferentment PDF, Word o Excel, en què preferiu tenir accés a la informació.

3. Imprimiu el formulari, el signeu i el presenteu al registre presencial de l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre de la UAB.

Disposeu d’informació del registre presencial a la Seu Electrònica de la UAB.

També podeu presentar el formulari per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment administratiu comú de les administracions públiques.