Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Portal de transparència

Registre de grups d'interès

Per tal de garantir la transparència de les relacions entre els grups d’interès i els servidors públics, la Generalitat de Catalunya va transformar el seu propi Registre de grups d’interès en el Registre de grups d’interès de Catalunya, vàlid per a totes les institucions i organismes públics oblidats a tenir-ne per la Llei de transparència, a la vegada que permet que aquestes institucions i organismes puguin crear llurs propis registres. La Universitat Autònoma de Barcelona ha optat per complir les obligacions legals en aquesta matèria per mitjà del Registre de grups d’interès de Catalunya.