Serveis de suport a la recerca Suport tècnic a mida

Tarifes

Política de tarifes

El model econòmic dels Serveis Cientificotècnics de la UAB estableix tres tipus de tarifes bàsiques (interna, mixta i externa) adreçades a diferents tipus d'usuaris, a les quals s'afegeixen altres tarifes especials acordades per la UAB. 

Aquí podeu descarregar-vos les tarifes vigents, aprovades segons acord 121/2023 de la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB:

Tarifes dels serveis cientificotècnics de la UAB

Tarifes dels laboratoris de prestació de servei

Annex al Model econòmic