Serveis de suport a la recerca Suport tècnic a mida

Laboratoris de Prestació de Serveis

Serveis a entitats externes

Els Laboratoris de Prestació de Serveis de la UAB tenen la finalitat fonamental de prestar serveis d'alt valor afegit a entitats externes.