Vés al contingut principal

Laboratori de Geoquímica Orgànica i Medi Ambient

Caracterització de la fracció orgànica de les mostres ambientals. Això inclou tant la determinació isotòpica del Carboni Orgànic Total (COT) com la identificació de compostos orgànics a nivell de traces. Les àrees de recerca inclouen tant la reconstrucció ambiental del passat com la identificació de contaminants orgànics al medi ambient.

El grup IMPACTANT (SGR) està totalment equipat per a l'anàlisi de mostres ambientals (sediments, partícules d'aire, mostres d'aigua i teixits animals) mitjançant tècniques cromatogràfiques i espectrometria de masses.

 

  Laboratori de Geoquímica Orgànica i Medi Ambient

La instrumentació disponible inclou:
 

  • Instal·lacions de preparació de mostres ( p. ex. Extractor de dissolvents accelerat AE 350; sistemes d'extracció assistida per microones, bany d'ultrasons).
  • Instal·lacions per a la digestió de mostres per a anàlisis inorgàniques i orgàniques (CEM-MARS-Xpress assistit per microones, CEM-MARS-6).
  • Equip per concentrar i evaporar extractes de mostres (p. ex. evaporador de laboratori TurboVap, concentrador de buit centrífug, col·lector de buit i rotaevaporadors).
  • Cromatografia de gasos (GC-FID) i espectrometria de masses (GC-MS)
  • Cromatografia líquida: Sistemes HPLC-UV, i HPLC-MS/MS (triple quadrat).

 

Contact: nuria.moraleda@uab.cat or juan.villanueva@uab.cat