Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB)

Govern

ICTA-UAB es regeix per un Equip de Direcció, una Junta Permanent (JP) i un Consell.

La JP està formada pels coordinadors dels grups de recerca, i representants del personal administratiu i estudiants de màster i doctorat. El Consell es composa de tots els investigadors sèniors i post-doctorals, així com de representants del personal administratiu i estudiants de Màster/Doctorat. 
 

Equipo de Dirección del ICTA-UAB:

Directora: Isabel Pont
Secretària: Laura Talens
Subdirector i Director Científic: Esteve Corbera
Vocal de Gènere, diversitat i benestar: Isabelle Anguelovski
Coordinació de Doctorat: Adriana Artola
Vocal d'Espais i Laboratoris: Andre Colonese
Gestora de l'Institut: Maica Nogales Malagón

​​​​​Gestió, Governança i Difusió: Isabel Pont, Adriana Artola i Maica Nogales
Formació i Desenvolupament de carrera professional: Esteve Corbera i Isabelle Anguelovski

Gestora científica: María Pastor

ICTA-UAB té una Comissió Acadèmica del Doctorat i una Comissió Acadèmica del Màster que planifiquen la formació i tutoritzen els estudiants, i atenen les seves necessitats. 

Informació complementària