Vés al contingut principal

Govern

L'ICTA-UAB es regeix per un Equip de Direcció, una Junta Permanent (JP) i un Consell.
La JP està formada pels coordinadors dels grups de recerca, i representants del personal administratiu i estudiants de màster i doctorat. El Consell es composa de tots els investigadors sèniors i post-doctorals, així com de representants del personal administratiu i estudiants de Màster/Doctorat. 

Equip de Direcció de l'ICTA-UAB:

Director: Xavier Gabarrell Durany
Secretari: Jordi Garcia Orellana
Vocal Carrera Científica: Giorgos Kallis
Coordinació de Doctorat: Adriana Artola
Director Científic de la MdM: Esteve Corbera
Gestora de l'Institut: Maica Nogales Malagón


ICTA-UAB té una Comissió Acadèmica del Doctorat i una Comissió Acadèmica del Màster que planifiquen la formació i tutoritzen els estudiants, i atenen les seves necessitats. A més a més, compta amb una Comissió de Recerca i una Comissió de Benestar i Qualitat de Vida a l'ICTA-UAB. Així mateix, estan vigents la Comissió de revisió del Reglament, i la Comissió de persones usuàries dels Laboratoris.

Agenda del Director

Documents ICTA-UAB