Vés al contingut principal

Reptes

El nou programa estratègic de l'ICTA-UAB respon a les manifestacions biofísiques del canvi climàtic i altres reptes ambientals mundials, així com a la manera com aquests reptes afecten i estan influenciats pels sistemes socials. Aquest programa és necessàriament transdisciplinari, i va de les ciències naturals fins a l'enginyeria, les ciències socials i les humanitats. Aquest enfocament es converteix en un terreny fèrtil per a noves perspectives científiques i polítiques, efectes indirectes i innovació recombinant relacionades amb la sostenibilitat.

El programa també és distintiu: no ens preocupa el canvi climàtic com una qüestió aïllada, sinó com una qüestió relacionada i agreujada per altres problemes ambientals i per processos socials i econòmics. Així, el programa té una mirada tant cap al passat com cap al futur: presta atenció als climes i interaccions dels sistemes ambientals i socials del passat, així com a les projeccions de canvis ambientals i a la forma de generar respostes efectives en el temps actual. En poques paraules, el futur programa de recerca ICTA-UAB pretén proporcionar solucions transformadores de coneixement, de societat i tecnològica, per fer front al repte de la sostenibilitat. Els nostres resultats de recerca estaran ben relacionats amb un pla estratègic eficaç de transferència i difusió de coneixement, estimulant els canvis necessaris a escala.

El programa de recerca estratègica de l’ICTA-UAB està estructurat en cinc reptes socials interrelacionats, centrats en sistemes oceànics, sòl rural, urbanització, patrons de producció i consum i accions de política transformadora. La investigació d'aquests desafiaments socials és fonamental per preveure una transició cap a una Terra sostenible.

Aquest reptes queden recollits en el programa estratègic de la Unitat d'Excel.lència María de Maeztu 2020-2023 concedida pel Ministeri de Ciència i Innovació espanyol (CEX2019-000940-M).