Vés al contingut principal

Ciutats

Imatge de Repte Ciutats

L'objectiu d'aquest repte social és qüestionar-se i promoure accions i projectes en les ciutats i sistemes urbans que siguin sensibles al clima, equitatius i saludables.

La sostenibilitat de les ciutats en un clima canviant depèn de patrons d'urbanització reeixits, que incloguin una empremta i un metabolisme baix en carboni; infraestructures, tecnologies, recursos naturals i sistemes alimentaris resilients; i polítiques audaces de mitigació i adaptació que garanteixin beneficis equitatius i inclusius. No obstant això, el continu creixement urbà planteja nous reptes de planificació per satisfer les demandes ambientals urbanes, com un aire i aigua nets, aliments, espais verds i infraestructura, transport sostenible o habitatges saludables per a tothom. Si bé moltes ciutats en el Nord i el Sud globals estan planificant i/o aplicant estratègies innovadores per abordar aquestes necessitats, la seva acció a curt i llarg termini és complicada en haver de fer front a riscos ambientals, així com a altres riscos competitius. També s'enfronten a incongruències territorials, dependències rural-urbanes, accés limitat a terres urbanes que podrien destinar-se a aliments i infraestructura verda, i restriccions de governança a múltiples nivells. Finalment, l'acció de mitigació, adaptació i resiliència climàtica urbana sovint és duta a terme en un context de desenvolupament desigual de l'ús de la terra, interessos privats establerts, desigualtats espacials i vulnerabilitats en matèria de salut. Per tant, les ciutats poques vegades avancen en agendes ambientals i climàtiques transformadores, ni responen de manera decidida a marcs globals com els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'ONU o la Nova Agenda Urbana.

En aquest desafiament social CIUTATS, generarem nova evidència quantitativa i qualitativa sobre l'efectivitat de les accions i projectes ambientals urbans per complir amb els objectius climàtics i de sostenibilitat; sobre el seu efecte en l'atmosfera urbana o el metabolisme dels recursos; en els seus impactes socials i de benestar; i sobre els marcs de governança i planificació que poden maximitzar els objectius ambientals i socials en un clima canviant.

El desafiament CIUTATS es basarà en la col·laboració contínua entre els membres principals de el grup ECOLECON (Anguelovski) i SosteniPrA (Villalba), així com entre els post-docs d'ambdós grups i LASEG.
 

Informació complementària