Vés al contingut principal

Oceans

Imatge de Repte Ocean

L'objectiu d'aquest desafiament social és anticipar-se als impactes del canvi global en els sistemes oceànics i costaners, i desenvolupar camins cap a interaccions sostenibles i equitatives amb els ambients marins i els seus recursos.

A l'ocupar més del 70% de la superfície terrestre, els oceans són uns reguladors climàtics vitals i proporcionen la major part de l'entorn que sustenta la vida al planeta. Les zones costaneres han tingut un paper important en el desenvolupament de les societats humanes i actualment alberguen a milers de milions de persones que depenen directament o indirectament dels ecosistemes oceànics per al seu manteniment. Aquests ecosistemes són vulnerables tant als impulsors naturals com als no naturals del canvi ambiental i els seus efectes sinèrgics. Aquests efectes amenacen no només la manera com els oceans regulen el clima i salvaguarden el futur del planeta, sinó també la biodiversitat marina, els serveis ecosistèmics i les poblacions humanes que depenen d'ells. Això és particularment cert per als països en desenvolupament que depenen d'economies sensibles al clima però que tenen una capacitat insuficient per desenvolupar estratègies adequades de mitigació i adaptació al canvi climàtic.

Tot i el creixent consens sobre que els entorns oceànics i costaners són vitals per a la sostenibilitat ecològica i els mitjans de vida, importants bretxes en el nostre coneixement impedeixen la plena realització d'aquest potencial. Encara hi ha una considerable incertesa sobre com els múltiples impulsors del canvi ambiental, des de l'escala de temps mil·lenària fins a la dècada, afecten la funció, l'estructura i els serveis proporcionats per aquests ecosistemes i com les poblacions costaneres, especialment les comunitats socialment vulnerables i/o els grups tradicionalment mancats de poder (com ara les dones) perceben i responen als canvis en els ecosistemes marins.

A més, en vista de les escasses respostes polítiques al canvi climàtic i els seus impactes en els entorns oceànics, cal repensar els models i marcs de governança per desenvolupar i implementar respostes d'adaptació, d'escales locals a globals, que siguin eficients i equitatives.

En aquest desafiament social, integrarem estudis basats en ciències socials i naturals per avaluar els canvis oceànics i costaners i proposar estratègies transformadores per a les interaccions sostenibles entre humans i oceans.

El repte OCEANS reunirà investigadors de IMPACTANT, MERS i LASEG

Informació complementària