Vés al contingut principal

Consum

Imatge de Repte Consum

L'objectiu d'aquest desafiament social és examinar com els processos de producció i consum de béns i serveis es relacionen amb l'ús de recursos (matèries primeres i energia) i els impactes ambientals resultants durant la seva vida útil, i com afecten les transicions tecnològiques i al benestar humà.

Els decebedors resultats aconseguits fins ara en relació amb els objectius de sostenibilitat global assenyalen la necessitat de millorar els models utilitzats per informar i donar suport a experts i prenedors de decisions en la definició d'objectius de sostenibilitat realistes i en el desenvolupament de polítiques de sostenibilitat efectives.

D'una banda, hi ha la necessitat d'analitzar els béns i serveis des d'una perspectiva del Cicle de Vida i un enfocament sistèmic, considerant les possibles restriccions de recursos que poden limitar l'assoliment dels objectius de sostenibilitat futurs, com ara complir amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'ONU i l'European Green Deal. Actualment, el Programa de Medi Ambient de les Nacions Unides exerceix com a Secretaria de la Xarxa Global d'Accés a Dades d'Avaluació del Cicle de Vida, l'objectiu del qual és aconseguir una millor accessibilitat i interoperabilitat de les dades.

D'altra banda, cal millorar els enfocaments quantitatius existents per a l'anàlisi dels processos de producció i consum, tenint en compte els factors que influeixen en el nivell de vida material de les persones i la seva seguretat alimentària, energètica i d'aigua. Aquests factors només es poden observar a través de diferents dimensions i escales d'anàlisi que, al seu torn, implica que gran part de les discussions sobre sostenibilitat se sustentin en enfocaments basats en indicadors que no poden abordar problemes complexos, i que enforteixen la "síndrome de governança de la sitja". Per tant, cal comprendre millor qui produeix i utilitza l'energia i els materials en el procés econòmic i per què; com estudiar l'entrellaçament entre el patró de producció i el de consum considerat com un tot emergent; com explorar la relació entre la tecnologia i les pràctiques socials; i com integrar la representació de processos que tenen lloc simultàniament en diferents escales i dimensions analítiques.

En el Desafiament social CONSUM, desenvoluparem noves eines en relació amb els objectius de sostenibilitat considerant dos enfocaments complementaris: (i) inventaris de productes, és a dir, la combinació del LCA i les anàlisis de flux de materials i (ii) inventaris de processos de producció i consum per comprendre la sostenibilitat dels diversos productes i serveis.

El desafiament CONSUM agrupa els grups IASTE i SOSTENIPRA.
 

Informació complementària