Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB)

Avaluació integrada: sociologia, tecnologia i medi ambient (IASTE)

Imatge Grup Recerca IASTE

L’objectiu de recerca general del grup és substituir l’enfocament tecnocràtic d’una política basada en evidència, per un enfocament més eficaç, més basat en el coneixement, amb la finalitat de reduir la incertesa en la política.

La seva investigació se centra en l’anàlisi integrada multiescala del metabolisme dels sistemes socioecològics. Un aspecte central de la recerca del grupo IASTE és el desenvolupament d’un enfoc transdisciplinari: l’anàlisi integrada multiescala del metabolisme social i de l’ecosistema (MuSIASEM).

MuSIASEM integra variables biofísiques i socioeconòmiques a través de diverses escales, establint-se així un volum entre el metabolisme dels sistemes socioeconòmics i les possibles limitacions imposta per l’entorn natural integrat. MuSIASEM permet l’ús d’integrals integrats d’indicadors que poden ser elegits “a la carta” per l’actors socials en relació amb diversos criteris de desempès, i és especialment adequat per analitzar el nexo entre l’ús de la terra, els aliments, l’energia i l’aigua en relació amb els objectius de desenvolupament sostenible.

Temes de recerca:

  • Metabolisme energètic, metabolisme de l’aigua i metabolisme dels dissenys dels sistemes socioecològics.
  • El nexe entre població, ús del sòl, aigua, aliments i seguretat energètica.
  • Avaluació integrada de diverses escales de tecnologies energètiques alternatives.
  • Anàlisi del sistema alimentari.
  • Eines d’assistència a la decisió basada en l’avaluació participativa integrada (ciència per al govern).

Projectes

MAGIC-NEXUS

 

Informació complementària