Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB)

Barcelona Laboratory for Urban Environmental Justice and Sustainability (BCNUEJ)

Imatge Grup Recerca BCNUEJ

La investigació de la BCNUEJ està motivada pel compromís de construir ciutats més justes, inclusives, saludables i sostenibles, posant l'equitat al centre de la planificació urbana i assegurant que es prioritzin les necessitats, vulnerabilitats, coneixements i identitats dels grups històricament marginats .

Tenint en compte les desigualtats i injustícies actuals i emergents en el desenvolupament i la planificació urbana, desenvolupem una investigació nova sobre justícia mediambiental i sostenibilitat que es basa en la planificació urbana, la política i els estudis sobre desigualtat social i desenvolupament.

Basant-nos en la teoria i els mètodes de la planificació urbana, les polítiques públiques, la sociologia urbana i mediambiental, la geografia urbana i la salut pública, analitzem en quina mesura els plans urbans i les decisions polítiques contribueixen a fer que les ciutats siguin més justes, resilients, saludables i sostenibles, i com els grups comunitaris dels barris desafavorits s'enfronten a les desigualtats mediambientals com a resultat dels processos i les polítiques de (re)desenvolupament urbà.

Informació complementària