Vés al contingut principal

Laboratori d'Anàlisi d'Isòtops Estables (LAIE)

Instal·lacions totalment dedicades al mesurament d'isòtops estables de carboni, nitrogen, hidrogen i oxigen a partir de materials orgànics i inorgànics, tant  en mostres totals (per exemple, col·lagen) com d'un sol compost (per exemple, àcids grassos).

 
   
   

 

   Laboratori Isotops Estables ICTA-UAB

Les instal·lacions dedicades són gestionades per IMPACTANT (SGR) i inclouen:

  • Espectròmetre de masses Thermo MAT253 acoblat a) a un dispositiu Thermo Kiel IV per a l'anàlisi de carbonats d'alta precisió, i b) un sistema Thermo GasBench per a l'anàlisi de CO2 en mostres en fase gasosa.
     
  • Sistema GC-MS/IRMS: Espectròmetre de masses Thermo Delta V Plus acoblat a) a un sistema Thermo GC-Combustió/HTC GC-Isolink per a l'anàlisi d'isòtops de carboni, nitrogen o hidrogen específics d'un compost, i b) un Thermo ISQ7000 quadrupole MS per a la identificació i quantificació de mostres.
     
  • EA-IRMS: Espectròmetre de masses Thermo Delta V Advantage acoblat a) a un sistema Thermo Flash Elemental Analyzer EA-Isolink per a l'anàlisi de carboni i nitrogen a granel, i b) un sistema Thermo GC-Combustió/HTC GC-Isolink per a l'anàlisi d'isòtops de carboni o hidrogen de compostos específics.
     
  • Sistema LC-IRMS: Espectròmetre de masses Thermo Delta V Advantage acoblat a) a un sistema Thermo Ultimate 3000-LC-Isolink per a l'anàlisi d'isòtops de carboni específics de compostos aptes per a la separació per HPLC, i b) un sistema Thermo Flash Elemental Analyzer EA-Conflo II per a l'anàlisi en bloc de carboni i nitrogen.Contacte: nuria.moraleda@uab.cat, pau.comes@uab.cat or Juan.Villanueva@uab.cat