Servei d’Estudis i Dictàmens Jurídics (SEDIJ)

Presentació

Aneu a la versió en castellà d'aquest text Aneu a la versió en anglès d'aquest text

El Servei d’Estudis i Dictàmens Jurídics (SEDIJ), creat per acord del Consell de Govern com a laboratori de prestació de serveis (LPS), s’ubica al Deganat de la Facultat de Dret i l’integren els professors a temps complet dels departaments de Dret Privat, Ciència Política i Dret Públic, i Dret Públic i Ciències Historicojurídiques.

La seva funció és la promoció i la canalització de la transferència del coneixement de la Universitat a la societat i, més en concret, del professorat de la Facultat als advocats i altres professionals del dret, i a les entitats públiques i privades que requereixin els seus serveis.

En el desenvolupament d’aquesta funció, el SEDIJ proporciona als usuaris el contacte amb els especialistes més adients per executar els serveis sol·licitats, i un canal de comunicació permanent entre uns i altres.

A més, el SEDIJ contribueix a satisfer la responsabilitat social universitària (RSU), mitjançant la promoció de l’elaboració d’informes i dictàmens jurídics sense ànim de lucre, en assumptes de transcendència social (pro bono) i amb especial participació dels estudiants.

Per dur a terme els seus objectius, el SEDIJ disposa dels recursos materials i humans de la Universitat Autònoma de Barcelona, classificada, segons el Ranking QS WUR2013/2014, com la 1ª d’Espanya; i segons el QS Top 50 under 50 2013/2014, 1ª a Espanya, la 2ª a Europa i 9ª al món. Pel que fa als recursos esmentats, cal destacar la xarxa de relacions institucionals i professionals tant a Espanya com a l’estranger, que facilita una col·laboració òptima del nostre professorat amb persones expertes d’altres països i àmbits de coneixement.

 

La garantia de qualitat dels serveis que s’ofereixen a través del SEDIJ queda avalada per la trajectòria acadèmica i professional dels seus membres, pels nombrosos reconeixements oficials dels seus mèrits docents i investigadors (trams docents i de recerca i acreditacions nacionals i autonòmiques) i per l’experiència prèvia en el camp de les especialitats respectives.