Oferta de màsters oficials

Llistat dels màsters oficials de la Facultat de Dret on s'indica el tipus de màster, les places i la modalitat
Nom Tipus Places Modalitat
Advocacia Màster Universitari UAB 80 places Presencial
Advocacia i Procura Màster Universitari UAB 90 places

Presencial

Criminologia i Execució Penal Interuniversitari
Dret Empresarial Màster Universitari UAB 35 places

Presencial

Drets Sociolaborals Màster Universitari UAB 30 places Presencial
Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania Interuniversitari
Integració Europea Màster Universitari UAB 40 places Presencial.