Oferta de màsters oficials

Llistat dels màsters oficials de la Facultat de Dret on s'indica el tipus de màster, les places i la modalitat
Nom Tipus Places Modalitat
Advocacia Màster Oficial UAB 80 places Presencial
Criminologia i Execució Penal Interuniversitari
Dret Empresarial Màster Oficial UAB 35 places

Presencial

Drets Sociolaborals Màster Oficial UAB 30 places Presencial
Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania Interuniversitari
Integració Europea Màster Oficial UAB 40 places Presencial.