Màster Universitari en Advocacia i Procura

Màster per exercir les professions d’advocacia i procura en tota la seva amplitud i en les seves diverses vessants i especialitats. Avalat per una experiència de 10 edicions amb un percentatge d’èxit altíssim i molt satisfactori pels participants durant tots aquests anys

Informació general

El termini de preinscripció finalitzarà el dia 31 de maig de 2023.

El màster prepara als graduats i llicenciats en Dret per a l'exercici de les professió d'advocacia i procura, d'acord amb la Llei 34/2006 de 30 d'octubre i les modificacions fetes per la Llei 15/2021 de 23 d’octubre i els respectius Decrets de desenvolupament. Es tracta d'un curs presencial, a temps complet, de perfil professionalitzador, orientat a potenciar el desenvolupament de les habilitats i competències necessàries per a l'exercici de l'advocacia. Aquest màster té una doble finalitat: proporcionar la formació necessària per a l'exercici de las activitats professionals i per superar la prova d’aptitut del Ministerio de Justicia. Està organitzat per la Facultat de Dret de la UAB juntament amb els col·legis d'advocats de Barcelona, Granollers, Manresa, Mataró, Sabadell i Terrassa.

El Màster d'Advocacia i Procura consta de 90 crèdits i s'estructura en dos blocs:

  1. El curs de formació, de 60 crèdits que ofereix una formació eminentment pràctica, impartida pels millors professors universitaris i per advocats i procuradors de reconegut prestigi. Hi col·laboren magistrats, jutges, notaris, registradors, inspectors d'Hisenda i de la Seguretat Social.
  2. Les pràctiques externes, de 30 crèdits, amb un ampli ventall de possibilitats especifiques (per exemple en despatxos a la Unió Europea en virtud d’un programa Erasmus+ o practiques als jutjats).

Qualitat

Més informació